Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETPBES0INF210009-M4 Basisopleiding inkoopbeleid en overheidsopdrachten

Deze basisopleiding dient om de deelnemers kennis te laten maken met wat inkoopbeleid en overheidsopdrachten zijn, zodat ze wegwijs geraken binnen deze materie en er zelfstandig aan de slag kunnen.

Doelstellingen:
 • Weten hoe je een inkoopbeleid efficiënt en effectief kan organiseren. 
 • De belangrijkste begrippen en concepten binnen overheidsopdrachten kunnen situeren en begrijpen. 
 • De belangrijkste stappen die een overheidsopdracht aflegt begrijpen. Van behoefte tot gunning en uitvoering
Doelgroep:

Bestuurders, directies en leidinggevenden, verantwoordelijken inkoopbeleid van een onderwijsinstelling verbonden aan Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Sinds 1 juli 2013 vallen de inrichtende machten onder het toepassingsgebied van de wetgeving overheidsopdrachten. Tijdens deze tweedaagse opleiding willen we dieper ingaan op wat dit betekent voor onze inrichtende machten en hoe zij zelf aan de slag kunnen gaan. We willen in deze opleiding dieper ingaan op de complexiteit van de overheidsopdrachtwetgeving, maar ook om het inkoopbeleid kritisch onder de loep te nemen. Met deze opleiding willen we niet alleen ingaan op de theorie, maar ook tools aangeven om dit zelf uit te voeren.

De opleiding bestaat uit een inleiding in de wetgeving overheidsopdrachten en een kritische evaluatie van het inkoopbeleid van een onderwijsvzw.

Op de eerste dag wordt het thema “inkoopmanagement in het onderwijs” aangebracht. De lesgever gaat in op ‘Hoe organiseer ik mijn inkoopbeleid zo efficiënt mogelijk?’ Dit begint met een algemene inleiding en zal daarna dieper ingaan op inkoopethiek, het bestek en duurzaam aankopen.

Stefanie Gryson, stafmedewerker Dienst Bestuur & organisatie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen staat op de tweede dag in voor het thema “overheidsopdrachten” en pakt het eerder vanuit een pragmatisch standpunt aan dan vanuit een juridische invalshoek. Er wordt interactief gewerkt met de nodige praktijkvoorbeelden.

Er wordt vanuit een geïntegreerd voorbeeld gewerkt met aandacht voor de vragen en bekommernissen van de deelnemers.

Strategie en methode:

De deelnemers inzicht te laten krijgen in de materie, dit aan de hand van interactief lesgeven. De deelnemers krijgen ook handvaten mee, zoals tips waar ze modelcontracten en wetgeving kunnen vinden.

De deelnemers kunnen tot 14 dagen voor de start van deze opleiding vragen of casussen bezorgen aan de organisator. De spreker heeft tijdens de vorming en de vragenronde aandacht voor de gestelde vragen.

Je kunt deze vraag of vragen ingeven bij inschrijving, door de inschrijving aan te passen of door te e-mailen naar info.doko@katholiekonderwijs.vlaanderen

Bijkomende info:

Minimum aantal deelnemers om door te laten gaan: 15

Deze vorming wordt voorzien voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 

Sessies: 4 sessie(s)
Kwalificatie:

Herwerking - actualisering

Dit initiatief kadert binnen onze visie op

Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met zaterdag 19 maart 2022 inschrijven en tot en met dinsdag 15 maart 2022 uitschrijven.
Bijdrage: 200,00 Euro
Lesgever: De Weerdt Stefan
Gryson Stefanie
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Online sessie (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 22 maart 2022
   Digitaal via een ZOOM-sessie (kaart)
   van 09:30 tot 16:30
  • donderdag 31 maart 2022
   Online sessie (kaart)
   van 09:30 tot 16:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.