Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETPBES0INF210009-M5a Beoordeling van offertes en de opmaak van een helder gunningsverslag

Katholiek Onderwijs Vlaanderen zorgt ook voor vorming voor inkopers die reeds de knepen van het vak wat onder de knie hebben. Voor het werkjaar 2021-2022 zijn er twee onderwerpen weerhouden: 'Beoordeling van offertes en de opmaak van een helder gunningsverslag' en 'Onderhandelen in het kader van overheidsopdrachten'.  

Doelstellingen:

In deze opleiding zoomen we in op de concrete aandachtspunten bij de beoordeling van offertes en de redactie van een helder gunningsverslag. We hebben daarbij ook aandacht voor recnte rechtspraak, goede praktijken en nuttige templates en toepassingen (Excel, 3P, Start2Tender,...) .

 

Doelgroep:

Bestuurders, directies en leidinggevenden, verantwoordelijken inkoopbeleid die ervaring hebben met overheidsopdrachten.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

In deze opleiding zoomen we in op de concrete aandachtspunten bij de beoordeling van offertes en de redactie van een helder gunningsverslag. We hebben daarbij ook aandacht voor recnte rechtspraak, goede praktijken en nuttige templates en toepassingen (Excel, 3P, Start2Tender,...) .

Komen aan bod:

 • Beoordeling van selectie- en uitsluitingsgronden

  • het UEA
  • omgaan met ontbrekende documenten en contactname met de inschrijvers na opening van de offertes

  • Procedure bij vaststelling van uitsluitingsgronden

 • Regelmatigheidsonderzoek

  • Materiële vs. formele en relatieve vs. substantiële onregelmatigheden

  • De ondertekening van de offerte

  • Verbeteringen
   • Verbetering van materiële vergissingen en rekenfoute

   • Verbeteringen door de inschrijvers

  • Prijsonderzoek
 • Inhoudelijke beoordeling van de gunningscriteria

Strategie en methode:

De bedoeling is om de deelnemers inzicht te laten krijgen in de materie, dit aan de hand van een interactief lesgeven waarbij deelnemers vragen kunnen stellen en cases kunnen voorleggen.

De deelnemers kunnen tot 14 dagen voor de start van deze opleiding vragen of casussen bezorgen aan de organisator. De spreker heeft tijdens de vorming en de vragenronde aandacht voor de gestelde vragen.

Je kunt deze vraag of vragen ingeven bij inschrijving, door de inschrijving aan te passen of door te e-mailen naar info.doko@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Bijkomende info:

Minimum aantal deelnemers om door te laten gaan: 15

Deze vorming wordt voorzien voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en is een opleiding voor gevorderden.

Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Dit initiatief kadert binnen onze visie op

Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met woensdag 2 februari 2022 inschrijven en tot en met zondag 30 januari 2022 uitschrijven.
Bijdrage: 60,00 Euro
Lesgever: Geerts Johan
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Digitaal via TEAMS (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 3 februari 2022 van 09:30 tot 12:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.