Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETPBES0INF210009-M6 E-PROCUREMENT: Elektronisch publiceren van overheidsopdrachten en openen van offertes

E-PROCUREMENT moet sinds 1 januari 2020 verplicht gebruikt worden door schoolbesturen om hun opdrachten aan te besteden. Het platform is niet het meest handige in gebruik. Deze professionalisering helpt om schoolbesturen er op een correcte manier mee te laten werken zodat ze een opdracht van A tot Z via het platform kunnen laten lopen.

Doelstellingen:
 • Weten hoe je zelf op een correcte wijze overheidsopdrachten publiceert met E-procurement (e-notification)
 • Weten hoe je zelf op een correcte wijze overheidsopdrachten opent met E-procurement 
 • Weten hoe je elektronisch offertes opent met E-procurement (e-tendering)
Doelgroep:

Bestuurders, directies en leidinggevenden, verantwoordelijken inkoopbeleid

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

E-procurement is een online elektronisch platform aangeboden door de federale overheid met als doel om de gunningsprocedure inzake overheidsopdrachten te digitaliseren.

Sinds 1 januari 2020 is dit zelfs verplicht voor alle opdrachten boven de publicatiedrempel.

E-notification en e-tendering biedt een aantal voordelen maar gezien het e-platform niet zo eenvoudig is in gebruik en er technische complicaties kunnen optreden is het aan te raden voldoende vooraf e-procurement te verkennen. 

In deze opleiding ligt de nadruk niet op de juridische invalshoek van de wet overheidsopdrachten maar op de praktische organisatie van e-tendering en e-notification: met welke valkuilen moet ik rekening houden en hoe los ik dit op?

De dag wordt als volgt opgebouwd:

 • voorstelling van het platform
 • juridisch kader rond de verplichting van gebruik van e-tendering, openingszitting en PV van opening, ondertekening ...
 • praktisch aan de slag met E-procurement
 • gebruikersbeheer
 • e-notification:
  • een opdracht publiceren
  • het bestek publiceren
  • een offerte indienen als ondernemer
  • andere functionaliteiten zoals het forum, Free Market, documenten, bestellen bibliotheek ...
  • een erratum publiceren
  • hoe rectificeren via e-notification?
  • een beperkt dossier opmaken met uitnodiging tot indiening
  • ...
 • e-tendering
  • offertes openen
  • tips
  • ...
 • het UEA
Strategie en methode:

Er wordt aan de deelnemers gevraagd om hun eigen laptop mee te nemen en via E-ID aan te melden bij e-procurement. Zo kunnen de deelnemers er aan de hand van een testdossier alle stappen zelf meedoen.

De deelnemers kunnen tot 14 dagen voor de start van deze opleiding vragen of casussen bezorgen aan de organisator. De spreker heeft tijdens de vorming en de vragenronde aandacht voor de gestelde vragen.

Je kunt deze vraag of vragen ingeven bij inschrijving, door de inschrijving aan te passen of door te e-mailen naar info.doko@katholiekonderwijs.vlaanderen

Bijkomende info:

Minimum aantal deelnemers om door te laten gaan: 10

Deze vorming wordt voorzien voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Kwalificatie:

herneming – actualisering

Dit initiatief kadert binnen onze visie op

Voorwaarde:

We verwachten dat de deelnemers basiskennis overheidsopdrachten hebben.

De deelnemers werken op een eigen laptop en e-ID.


Voor dit initiatief kan je tot 3 dagen op voorhand inschrijven en tot 7 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 120,00 Euro
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.