Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETPLER1BLL210112-01 Tweedaagse AutismeCentraalMethodiek: basiscursus

Om je leerlingen met autisme te begrijpen, heb je kennis nodig over autisme. Deze basiscursus leert je onder water kijken en het autisme van je leerling(en) beter begrijpen. De spreker baseert zijn uiteenzetting op de AutismeCentraalMethodiek. Deze methodiek helpt je anders kijken naar het gedrag van mensen met autisme én naar je eigen begeleiding.

Doelstellingen:
  • Na (en door) deelname van de basismodule leert de deelnemer waarvoor de 6 sleutelbegrippen van de AutismeCentraalMethodiek precies staan.
  • Na (en door) deelname aan de basismodule kan de deelnemer met behulp van de AutismeCentraalMethodiek gedrag van leerlingen met autisme beter begrijpen en inschatten, waardoor ze hun eigen aanpak en onderwijsaanbod beter kunnen afstemmen op de zorg- en leerbehoeften van hun leerlingen met autisme.
Doelgroep:

Kobe richt zich in deze basiscursus tot iedereen die leerlingen met autisme en (rand)normale begaafdheid beter wil leren begrijpen om zo te kunnen inspelen op hun talenten en  onderwijsbehoeften:
Personeelsleden uit gewoon en buitengewoon basis en secundair, CLB, internaten, pedagogische begeleiding, ondersteuningsnetwerken…

Nieuwe en ervaren personeelsleden die hun kennis over autisme willen opbouwen of opfrissen. 

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

De AutismeCentraalMethodiek baseert zich op 6 woorden: Autistisch denken Basisrust Concrete communicatie Dubbelspoor Eigenheid Functionaliteit. Elk van de begrippen wordt uitgebreid toegelicht en met voorbeelden concreet gemaakt.
Deze 6 begrippen zijn het reflectiekader waarmee je je eigen onderwijspraktijk onder de loep kan nemen en in functie van observatie en overleg kan aanpassen waar nodig.

De AutismeCentraalMethodiek helpt teamleden anders kijken naar het gedrag van mensen met autisme én naar hun eigen begeleiding. Aan de hand van zes kernbegrippen helpt de methodiek om een autismevriendelijke school-, leefgroep-of werkomgeving te creëren. Het is geen standaardpakket dat zal zeggen wat wel en niet moet doen. Het is geen wondermiddel dat alle moeilijkheden magisch uit de wereld zal helpen. Het is een duidelijk overzicht dat doet inzien waar kansen liggen.

De uur indeling is indicatief.

5 oktober

09u00-09u15  Inleiding

09u15-10u45 Van gedrag naar denken, deel 1 Autistisch denken

10u45 -11u00 Pauze

11u 00-12u00 Deel 2 Autistisch denken  en contextblindheid

12u00-12u15 Uitwisselmoment in kleine groep

12u15-13u00 Middagpauze

13u00 -14u00 Cognitieve en sensorische Basisrust

14u00-14u15 Reflectieoefening

14u15-14u30 pauze (Els en Kobe zijn beschikbaar tijdens de pauze voor vragen in de chat)

14u30-15u45 Inleiding Concrete communicatie: de begripsniveaus en tips naar communicatie uit de documentaire ‘mensen met autisme helpen’ deel onderwijs

15u45-16u00 Tijd voor vragen uit de chat of rechtstreeks (Kobe en Els)

7 oktober

09u00-10u15 Inleiding - Concrete communicatie vervolg

10u15-10u30 pauze

10u30-11u00 Reflectieoefening en pauze

11u00-12u15 Deel 1 Dubbelspoor: omgevingsaanpassingen

12u15-13u00 Middagpauze

13u00-13u30 Deel 2 Dubbelspoor: vaardigheden leren

13u30-13u45 Reflectieoefening

13u45-14u15 De verschillende elementen van Eigenheid

14u15-14u30 Pauze

14u30-15u  Reflectie

15u-15u45 Functioneel werken en de samenhang tussen alle principes

15u45 – 16u Tijd voor vragen (Kobe en Els)

 

Strategie en methode:

Plenaire lezing met praktijkvoorbeelden, beeld- en filmmateriaal om het geleerde te concretiseren.

Sessies: 4 sessie(s)
Kwalificatie:

Dit initiatief kadert binnen onze visie op:

Voorwaarde:

De twee dagen zijn samen te volgen.


Voor dit initiatief kan je tot en met zaterdag 2 oktober 2021 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 150,00 Euro
Lesgever: Vanroy Kobe
Van Schelvergem Els
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Online via ZOOM (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • dinsdag 5 oktober 2021 van 09:00 tot 16:00
    • donderdag 7 oktober 2021 van 09:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.