Aanmelden
Laden…

Even geduld...

PBRMCBA8DLP210227-01 Lerend netwerk Frans - beginners (regio West-Vlaanderen)

Via dit lerend netwerk geven we handvaten omde motivatie voor Frans en de taalvaardigheid van je leerlingen te verhogen door via praktische tips en trics je te ondersteunen. Het verhogen van de luister, spreek, lees-en schrijfvaardigheid in betekenisvolle contexten met maximale inzet van je leerlingen is de centrale gedachte.

Doelstellingen:
 • De ZILL-doelen rond Frans actief exploreren
 • Vanuit diverse bronnen bespreken welke invalshoeken bij goed vreemde taalonderwijs belangrijk zijn
 • Uitdagingen of tekorten na de schooldoorlichting met Frans in de focus bespreken en met handvaten voor een aanpak aan de slag gaan
 • Uitwisselen van ideeën en handvaten om goed taalonderwijs te geven
 • Reflecteren over krachtig taalonderwijs in school en hoe je daartoe kan bijdragen
Doelgroep:
 • Leraren derde graad basisonderwijs regio West-Vlaanderen
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

We zetten in op de doelen van talige grondhouding, mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid Frans.

Strategie en methode:
 • Je leert van andere deelnemers door het uitwisselen van leerervaringen en het samen reflecteren.
 • Je eigen werkvragen en ervaringen staan centraal.
 • Je verkent actief de ZILL-bib en de evaluatiebox.
 • Je wisselt met elkaar activiteiten en evaluatievormen uit.
 • Je krijgt zin om collega’s op school te inspireren.
 • Indien gewenst mogelijkheid tot coaching in je eigen klaspraktijk.
Bijkomende info:

We hanteren het digitale leerplan of het leerplanboek, eigen methodes en materialen zijn binnen handbereik.

Sessies: 3 sessie(s)
Voorwaarde:
 • Je engageert je om deel te nemen aan het volledige lerend netwerk van 3 sessies (3 halve dagen).
 • Je engageert je om tussentijdse opdrachten uit te voeren in je klas en/of om de leerlingen te observeren in de klas.
 • Je deelt deze materialen met elkaar via een digitale tool of op papier.
 • Je wisselt ervaringen met elkaar op een vlotte manier uit.

Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 20 september 2021 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 15,00 Euro
Lesgever: Olivier Dominiek
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Centrum d'Abdij (Inschrijven afgesloten)
Baron Ruzettelaan 435
8310 Assebroek (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • maandag 27 september 2021 van 13:30 tot 16:00
  • dinsdag 15 maart 2022 van 09:00 tot 12:00
  • maandag 25 april 2022 van 13:30 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.