Aanmelden
Laden…

Even geduld...

PBRMCSO0DLP210251-01 Herhalingssessie van het didactisch atelier bij het leerplan II-Wis-a 'Data en onzekerheid'

Dit atelier sluit aan bij volgende doelen van het leerplan Wiskunde voor de A-finaliteit (II-Wis-a)

Tijdens deze sessie verkennen we het inhoudelijk verschil tussen de rubrieken “Voorstellingen van verbanden” en “Data en onzekerheid”.

Doelstellingen:

Als vakbegeleider zetten we in op blended leren om jou te ondersteunen bij de realisatie van jouw leerplanDat betekent dat we jou professionaliseren via een leerpad dat bestaat uit:

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

De opbouw van het leerpad verloopt als volgt:

 • 1 generieke sessie: je verkent zelfstandig of in team het vormingsconcept, het leerplanconcept, de uitgangspunten en de structuur van de leerplannen.
 • 2 basissessie: je leert wat specifiek is aan jouw leerplan, met eventuele verwerkingsopdrachten en/of -momenten voorzien.
 • 3 verdiepende sessie: je legt de link tussen jouw leerplan en jouw klaspraktijk. Je rondt dit leerpad af met een online en/of fysiek contactmoment met je vakbegeleider.

We wensen je een aangename verkenning.

Strategie en methode:

Doelen van de sessie

 • Inzicht krijgen in de leerplandoelen uit de rubrieken “Voorstellingen van verbanden” en “Data en onzekerheid” van het leerplan wiskunde A-finaliteit.
 • Aan de slag gaan met enkele concrete voorbeelden.

Aard van de sessie

Informatief en inspirerend

Korte omschrijving van de inhoud/verloop

 • Tijdens deze sessie verkennen we het inhoudelijk verschil tussen de rubrieken “Voorstellingen van verbanden” en “Data en onzekerheid”.
 • Daarnaast krijg je achtergrondinformatie bij de leerplandoelen en de bijhorende wenken.
 • We maken de doelen concreet via inspirerende voorbeelden.
Bijkomende info:

Dit atelier sluit aan bij volgende doelen van het leerplan Wiskunde voor de A-finaliteit (II-Wis-a):

 • LPD 11: De leerlingen lezen informatie over een verband af uit een tabel of grafiek.
 • LPD 12: De leerlingen stellen verbanden voor door gebruik te maken van grafieken en tabellen: grafiek schetsen bij een gegeven tabel; tabel opstellen bij een gegeven grafiek, bij een gegeven verwoording.
 • LPD 13: De leerlingen interpreteren de mediaan, het rekenkundig gemiddelde en de variatiebreedte van numerieke gegevens op basis van berekeningen met ICT.
 • LPD 14: De leerlingen interpreteren kwantitatieve informatie uit grafische voorstellingen: frequentietabel met absolute en relatieve frequenties, staafdiagram, cirkeldiagram, lijndiagram en histogram.
Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Na inschrijven ontvang je automatisch de link naar MS-teams.

Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Debraekeleer Tom
Cools Filip
Brebels Nico
Vermeyen An
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Online via MS-TEAMS (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 14 oktober 2021 van 09:00 tot 11:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.