Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETPCSO0DLP210260 Dag van de klassieke talen

Na twee moeilijke schooljaren kunnen we eindelijk weer echt samenkomen. De dag van de klassieke talen staat in het teken van enthousiasme: hoe krijgen of houden we onze leerlingen gemotiveerd voor wat ons enthousiast maakt?

Doelstellingen:
 • Je leert je eigen lerarenstijl kennen en leert hoe je met een motiverende lerarenstijl het beste uit je leerlingen naar boven kunt halen.
 • Je leert hoe je de principes van autonomie, betrokkenheid en competentie voor klassieke talen in praktijk kunt brengen.
 • Je krijgt praktijkvoorbeelden i.v.m. o.a. leesplezier, evaluatie, vakoverschrijdende projecten … aangereikt.
 • Je inspireert elkaar tijdens uitwisselingssessies.
Doelgroep:

Leraren klassieke talen van de drie graden

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

In een plenum wordt je een wetenschappelijk onderbouwde visie gepresenteerd over hoe je via je lerarenstijl de motivatie van leerlingen kunt verhogen. Dat gebeurt op basis van de Zelfdeterminatietheorie die bestaat uit drie pijlers: autonomie, betrokkenheid en competentie. In de keuzesessies die daarop volgen, krijg je mooie praktijkvoorbeelden van collega’s te zien en word je uitgenodigd ook je eigen succesverhalen met je collega’s te delen. Je kan kiezen uit thema’s als leesplezier, uitdagend onderwijs, alternatieve evaluatiesystemen, motiverend lesgeven …

Programma:

 • 9.00 uur: onthaal met koffie
 • 9.30 – 10.45 uur: plenum - Van motivatie tot goesting in de klas (spreker Sarah Neyts)
  Huistaken maken, aandachtig zijn, afspraken naleven … leerlingen zijn er niet altijd of lijken er niet altijd voor gemotiveerd. Hoe kunnen we hen motiveren om actief deel te nemen in de lessen en zich met toewijding in te zetten voor jouw vak?
  Als leerlingen het schoolklimaat als autonomie-ondersteunend en goed gestructureerd ervaren dan komt dit hun welbevinden en leerprestaties ten goede. Via interactieve oefeningen neemt Impetus Academy je mee om via enkele verfrissende strategieën het vuur (weer) aan te wakkeren bij je leerlingen. Je brengt als deelnemer je eigen lerarenstijl in kaart en krijgt handvaten aangereikt om met een motiverende lerarenstijl je leerlingen het beste van henzelf te laten bovenhalen.
 • 10.55 – 12.15 uur: reeks 1 werkwinkels
 • 12.15 – 13.00 uur: middagpauze
 • 13.00 – 14.20 uur: reeks 2 werkwinkels
 • 14.30 – 15.50 uur: reeks 3 werkwinkels
Workshops:
Aanbod workshops sessie 1 deel 1
woensdag 22 september 2021 van 10:55 tot 12:15
Inspiratiesessie vakoverschrijdende projecten
Spreker: Nancy Verbiest

Tijdens deze sessie ontdek je onze DISCO-projecten:  swingende en leerrijke projecten in samenwerking met andere vakken.  Je verneemt rond welke lesonderwerpen en leerplandoelen we samenwerken met onze collega’s Nederlands en geschiedenis.  Hoe pak je dit alles praktisch aan? 

Na onze voorbeelden brainstormen we samen over andere mogelijkheden. 

Motiverend werken in de 1ste graad
Spreker: Dietske Lehembre en Leen Struyf

Hoe kan je motiverend lesgeven in de lessen Latijn en/of Grieks in de eerste graad? Tijdens deze sessie maken we de uitleg van het plenum over de 3 basisbehoeften (autonomie, verbondenheid en competentie) en de zelfdeterminatietheorie concreter met praktische voorbeelden en bruikbare werkvormen.

Waarderen kan je leren. Latijn evalueren zonder cijfers.
Spreker: Nina Vanderbruggen -Lies Blocquiaux

In deze sessie maak je kennis met een manier om Latijn te evalueren op een niet-cijfermatige manier. De bedoeling van deze methode is om het groeiproces van de leerling in beeld te brengen en om heel concrete feedback te kunnen geven bij de afzonderlijke leerstofonderdelen. Zo krijgen de leerlingen een duidelijk beeld van hun sterktes en zwaktes. Je ontdekt hoe je de leerplandoelen kan clusteren in criteria die beoordeeld worden met waarderingen. Je krijgt praktische tips en concrete voorbeelden van toetsen en examens.

Verrijken in je lessen Latijn en Grieks : wat werkt wel (en niet)
Spreker: Leticia Vandemeersche

In deze nascholing worden enkele lesvoorbeelden uit de eerste tot en met derde graad  getoond op basis van bestaande uitgaven. De nascholing is interactief en bezorgt de deelnemer zeer haalbare en concrete tools om nadien zelf aan de slag te gaan.

Cognitief sterke en hoogbegaafde leerlingen krijgen vaak méér en sneller les of opdrachten waar ze volledig zelfstandig aan moeten werken. In deze nascholing wordt kort uitgelegd waar de valkuilen liggen van deze werkvormen en wat de oorzaak ervan is. Meteen nadien gaan we over naar enkele concrete lesvoorbeelden, evaluaties en projecten die de autonomie, het abstract en creatief denkvermogen en de drang naar variatie van deze groep leerlingen aanspreken.  

Aanbod workshops sessie 2 deel 1
woensdag 22 september 2021 van 13:00 tot 14:20
Uitwisselsessie leesplezier
Spreker: Joke Gauquie - Nadia De Rose

Deze uitwisselsessie staat in het teken van (meer) leesplezier tijdens de lessen Latijn en Grieks. Hoe kan je als leraar het leesplezier van je leerlingen verhogen? Joke Gauquie, leerkracht in het College van Vilvoorde, vertelt over haar aanpak in de leeslessen Latijn en Grieks. De bedoeling is om vanuit deze aanpak stil te staan bij je eigen lees- en lespraktijk en elkaar te inspireren. Hou dus zeker eigen voorbeelden klaar. 

Wat komt er aan bod? Leesplezier verhogen aan de hand van tekstkeuze, werkvormen, presentatie van de teksten, werkmateriaal leerlingen en leesmethode.  

Voor leerkrachten klassieke talen uit de tweede en derde graad. 

Waarderen kan je leren. Latijn evalueren zonder cijfers.
Spreker: Nina Vanderbruggen -Lies Blocquiaux

(dito sessie als in de voormiddag)

In deze sessie maak je kennis met een manier om Latijn te evalueren op een niet-cijfermatige manier. De bedoeling van deze methode is om het groeiproces van de leerling in beeld te brengen en om heel concrete feedback te kunnen geven bij de afzonderlijke leerstofonderdelen. Zo krijgen de leerlingen een duidelijk beeld van hun sterktes en zwaktes. Je ontdekt hoe je de leerplandoelen kan clusteren in criteria die beoordeeld worden met waarderingen. Je krijgt praktische tips en concrete voorbeelden van toetsen en examens.

Verrijken in je lessen Latijn en Grieks : wat werkt wel (en niet)
Spreker: Leticia Vandemeersche

(dito sessie als in de voormiddag)

In deze nascholing worden enkele lesvoorbeelden uit de eerste tot en met derde graad  getoond op basis van bestaande uitgaven. De nascholing is interactief en bezorgt de deelnemer zeer haalbare en concrete tools om nadien zelf aan de slag te gaan.

Cognitief sterke en hoogbegaafde leerlingen krijgen vaak méér en sneller les of opdrachten waar ze volledig zelfstandig aan moeten werken. In deze nascholing wordt kort uitgelegd waar de valkuilen liggen van deze werkvormen en wat de oorzaak ervan is. Meteen nadien gaan we over naar enkele concrete lesvoorbeelden, evaluaties en projecten die de autonomie, het abstract en creatief denkvermogen en de drang naar variatie van deze groep leerlingen aanspreken.  

Aanbod workshops sessie 2 deel 2
woensdag 22 september 2021 van 14:30 tot 15:50
Inspiratiesessie vakoverschrijdende projecten
Spreker: Nancy Verbiest

(dito sessie als in de voormiddag)

Tijdens deze sessie ontdek je onze DISCO-projecten:  swingende en leerrijke projecten in samenwerking met andere vakken.  Je verneemt rond welke lesonderwerpen en leerplandoelen we samenwerken met onze collega’s Nederlands en geschiedenis.  Hoe pak je dit alles praktisch aan? 

Na onze voorbeelden brainstormen we samen over andere mogelijkheden. 

Motiverend werken in de 2de en 3de graad
Spreker: Nadia De Rose

Hoe kan je motiverend lesgeven in de lessen Latijn en/of Grieks in de 2de en 3de graad? Tijdens deze sessie maken we de uitleg van het plenum over de 3 basisbehoeften (autonomie, verbondenheid en competentie) en de zelfdeterminatietheorie concreter met praktische voorbeelden en bruikbare werkvormen. 

Muze, zeg mij wat ik nu weer moet verzinnen!
Spreker: Tom Bruynooghe

Teachmeet over het opstellen van creatieve verwerkingsopdrachten

Na een inleiding waarin we het hebben over de praktische kanten (groepsindeling, te besteden lestijden, evaluatie) en valkuilen bij het opstellen van creatieve verwerkingsopdrachten, gaan we op zoek naar goede praktijkvoorbeelden om ons arsenaal aan opdrachten te verrijken.

Voor leraren eerste graad Grieks en Latijn (eventueel ook tweede graad)

Strategie en methode:

Na een plenum kan je drie sessies kiezen. Sommige werkwinkels geven je vooral input, in andere werkwinkels wordt gerekend op jouw inbreng om elkaar te inspireren.

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:

Je schrijft in voor de volledige dag.

De meerwaarde van deze dag wordt enorm verhoogd als je ook zelf bereid bent ideeën en eventueel materiaal te delen.


Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 20 september 2021 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 120,00 Euro
Lesgever: Lehembre Dietske
De Rose Nadia
meerdere lesgevers .
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
KSOM 5 - Sint-Jan Berchmanscollege (Inschrijven afgesloten)
Jakob Smitslaan 36
2400 Mol (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • woensdag 22 september 2021 van 09:00 tot 15:50
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.