Aanmelden
Laden…

Even geduld...

SUBPALG0LST210247-05 Leerondersteuning: Nederlands secundair - zuurstof voor lezen en schrijven in 1b

Dit is een delend en lerend netwerk waarin we kennismaken met wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden rond wat werkt in lees- en schrijfonderwijs voor taalzwakke leerlingen.

Doelstellingen:
 • Lees- en schrijfvaardigheid van de leerlingen in de b-stroom bevorderen om meer kansen op toekomstig studiesucces te creëren.
Doelgroep:
 • Leraren Nederlands in 1b secundair onderwijs

Enkel toegankelijk voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Dit is een delend en lerend netwerk waarin we kennismaken met wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden rond wat werkt in lees- en schrijfonderwijs voor taalzwakke leerlingen. We werken samen met collega’s een planmatige en procesgerichte aanpak uit in een actieplan van lees- en schrijfvaardigheid binnen de lessen Nederlands + transfer naar de andere vakken. We zoeken naar mogelijkheden om onze meest taalzwakke leerlingen nog beter te ondersteunen en om onze taalsterkere leerlingen verder uit te dagen. Daarna volgt op aanvraag verdere ondersteuning op maat van je school door de begeleider.

Strategie en methode:

Vier dagen, waarvan 1 online.

Sessie 1: kennismaken met wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden rond wat werkt in lees- en schrijfonderwijs gericht op groei van alle leerlingen. (vanuit de zone van de naaste ontwikkeling).

Sessie 2 (online): samen met collega’s een planmatige en procesgerichte aanpak uitwerken in een actieplan (op maat van de eigen schoolcontext) van lees- en schrijfvaardigheid binnen de lessen Nederlands + transfer naar de andere vakken: beginsituatie analyseren strategische en operationele doelen formuleren tijdspad uitwerken.

Sessie 3: tussentijds evalueren en bijsturen van proces leerlingen. Leesvaardigheid en schrijfvaardigheid gelijktijdig in al hun facetten (deelvaardigheden) leren aanpakken en trainen bij de leerlingen.

Sessie 4: de gepaste zorgmaatregelen zoeken voor leerlingen met ernstige lees-, zinsbouw- en spellingsproblemen.

Sessies: 4 sessie(s)
Voorwaarde:

Extra tijd willen besteden tijdens dit trimester om lees- en schrijfvaardigheid te trainen bij de leerlingen van 1B. Je engageert je om deel te nemen aan elke sessie. Voor dit initiatief mogen maximum 3 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.


Voor dit initiatief mogen maximum 3 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 2 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 15,00 Euro
Lesgever: Axters Barbara
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Meerdere locaties (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 12 oktober 2021
   Sint-Baafshuis Biezekapelstraat 2 9000 Gent (kaart)
   van 14:00 tot 16:30
  • woensdag 8 december 2021
   Online via TEAMS (kaart)
   van 13:30 tot 15:30
  • donderdag 20 januari 2022
   Online via TEAMS (kaart)
   van 09:30 tot 12:00
  • donderdag 10 maart 2022
   Sint-Baafshuis Biezekapelstraat 2 9000 Gent (kaart)
   van 14:00 tot 17:00
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • dinsdag 9 november 2021
   DPCM Frederik de Merodestraat 18 2800 Mechelen (kaart)
   van 09:30 tot 12:00
  • woensdag 8 december 2021
   Online via TEAMS (kaart)
   van 13:30 tot 15:30
  • donderdag 20 januari 2022
   Online via TEAMS (kaart)
   van 14:00 tot 17:00
  • donderdag 10 maart 2022
   DPCM Frederik de Merodestraat 18 2800 Mechelen (kaart)
   van 09:30 tot 12:00
 • Reeks 3: (Voorbij)
  • maandag 8 november 2021
   Theologisch en Pastoraal Centrum Groenenborgerlaan 149 2020 Antwerpen (kaart)
   van 14:00 tot 17:00
  • woensdag 8 december 2021
   Online via TEAMS (kaart)
   van 13:30 tot 15:30
  • donderdag 20 januari 2022
   Online via TEAMS (kaart)
   van 09:30 tot 12:00
  • donderdag 10 maart 2022
   Sint-Baafshuis Biezekapelstraat 2 9000 Gent (kaart)
   van 14:00 tot 17:00
 • Reeks 4: (Voorbij)
  • dinsdag 16 november 2021
   Online sessie (kaart)
   van 14:00 tot 17:00
  • woensdag 8 december 2021
   Online via TEAMS (kaart)
   van 13:30 tot 15:30
  • maandag 31 januari 2022
   Online sessie (kaart)
   van 14:00 tot 17:00
  • donderdag 19 mei 2022
   Online sessie (kaart)
   van 09:00 tot 11:30
Meerdere lesplaatsen (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 6: (Voorbij)
  • donderdag 24 februari 2022
   Online via TEAMS (kaart)
   van 14:00 tot 17:00
  • woensdag 9 maart 2022
   Online via TEAMS (kaart)
   van 13:30 tot 15:30
  • donderdag 21 april 2022
   Sint-Baafshuis Biezekapelstraat 2 9000 Gent (kaart)
   van 09:00 tot 12:00
  • donderdag 5 mei 2022
   Sint-Baafshuis Biezekapelstraat 2 9000 Gent (kaart)
   van 14:00 tot 17:00
Online via TEAMS (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 7: (Voorbij)
  • dinsdag 8 maart 2022 van 14:00 tot 17:00
  • maandag 28 maart 2022 van 09:00 tot 11:30 (Afgelast)
  • woensdag 20 april 2022 van 13:30 tot 15:30
  • donderdag 19 mei 2022 van 09:00 tot 11:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.