Aanmelden
Laden…

Even geduld...

SUBPALG0LST210247-10 Leerondersteuning: Het pedagogisch-didactisch handelen van leraren eerste graad STEM-domein samen nog sterker maken.

In functie van de leervertraging, willen wij, vertrekkende van de sterktes van de leraren die lesgeven in de eerste graad A-stroom en B-stroom in de studierichting STEM, ons verdiepen in het nog sterker maken van het pedagogisch-didactisch handelen met focus op groei voor leraar en leerling. In dit lerend netwerk willen wij leraren samenbrengen om elkaar te inspireren, samen te reflecteren en om ervaring en expertise uit te wisselen. Daarnaast willen wij ruim aandacht schenken aan vragen en noden die leven bij leraren.

Doelstellingen:

Volgende thema’s kunnen aan bod komen tijdens de verschillende sessies en worden behandeld in functie van de noden en vragen die voortvloeien vanuit de voorgaande sessies. We geven dit begeleidingsproject vorm door:

 • na te denken over een doelgerichte en inspirerende leeromgeving
 • de leerwinst bij leerlingen centraal te stellen
 • de geïntegreerde aanpak te versterken (kijken naar oa het gemeenschappelijk funderend leerplan)
 • met leraren te reflecteren over hun sterktes en groeikansen in het pedagogisch-didactisch handelen
 • didactische handvatten aan te reiken om leerplandoelen te bereiken en uit te nodigen hiermee aan de slag te gaan
 • aandacht te hebben voor taalontwikkelend lesgeven
 • groeikansen rond diversiteit en het welbevinden van de leerling te herkennen en te grijpen.
 • digitaal-didactische hulpmiddelen te vinden en te gebruiken
 • noden en vragen te capteren en hiermee aan de slag te gaan
Doelgroep:
 • Leraren 1ste graad so, STEM-technieken en STEM-wetenschappen A-stroom Leraren 1ste graad so, STEM-technieken B-stroom

Enkel toegankelijk voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

We starten met een lerend netwerk van en voor leraren STEM in de eerste graad so. Wij vragen vooraf aan de deelnemende leraren het eigen pedagogisch-didactisch handelen onder de loep te nemen, de eigen sterktes te benoemen en werkpunten te (h)erkennen. Onze basis ligt in het vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs, de leerplannen STEM en het gemeenschappelijk funderend leerplan.
We gaan samen op zoek naar hoe we het pedagogisch-didactisch handelen binnen de STEM context nog sterker kunnen maken, leren van elkaars ervaringen en expertise en gaan aan de slag met de aangereikte (digitale) didactische handvatten en hulpmiddelen.

Strategie en methode:
 • Sessie 1 Lerend netwerk: vindt live regionaal plaats (keuze uit 3 regio's)
 • Sessie 2 Lerend netwerk: vindt live regionaal plaats (keuze uit 3 regio's)
 • Sessie 3 Intervisie: vindt online plaats - je ontvangt de deelnamelink bij inschrijving met de bevestiging van je lesplaats regionaal
 • Sessie 4 Lerend netwerk: vindt live regionaal plaats (keuze uit 3 regio's)
 • Sessie 5 Reflectie (individueel): vindt online plaats - daarvoor maken we gezamenlijk een individuele afspraak
Bijkomende info:

Voor de meer ervaren maar ook de beginnende leraren. Wij vragen de leraren om open minded en actief deel te nemen en de sessies te volgen. Wij willen een doorlopend lerend netwerk opzetten, over de schooljaren heen, vraag- en aanbodgestuurd.

Wij vertrekken vanuit het gemeenschappelijk funderend leerplan van de 1ste graad en het vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs (goed onderwijs so).

Sessies: 4 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 3 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 15,00 Euro
Lesgever: Vloebergs Daniël
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Wachtlijst - Volzet? Schrijf je hier in!
(Kaart)
 • Reeks 4:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Meerdere lesplaatsen (Afgelast)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • dinsdag 19 oktober 2021
   Sint-Baafshuis Biezekapelstraat 2 9000 Gent (kaart)
   van 09:00 tot 11:45
  • donderdag 2 december 2021
   Sint-Baafshuis Biezekapelstraat 2 9000 Gent (kaart)
   van 09:00 tot 11:45
  • woensdag 2 februari 2022
   Online via een ZOOM-sessie (kaart)
   van 13:00 tot 14:30
  • dinsdag 19 april 2022
   Sint-Baafshuis Biezekapelstraat 2 9000 Gent (kaart)
   van 09:00 tot 11:45
 • Reeks 2: (Afgelast)
  • vrijdag 22 oktober 2021
   Theologisch en Pastoraal Centrum Groenenborgerlaan 149 2020 Antwerpen (kaart)
   van 09:00 tot 11:45
  • dinsdag 30 november 2021
   Theologisch en Pastoraal Centrum Groenenborgerlaan 149 2020 Antwerpen (kaart)
   van 09:00 tot 11:45
  • woensdag 2 februari 2022
   Online via een ZOOM-sessie (kaart)
   van 10:00 tot 11:30
  • donderdag 21 april 2022
   Theologisch en Pastoraal Centrum Groenenborgerlaan 149 2020 Antwerpen (kaart)
   van 09:00 tot 11:45
 • Reeks 3: (Afgelast)
  • dinsdag 26 oktober 2021
   DPCM Frederik de Merodestraat 18 2800 Mechelen (kaart)
   van 09:00 tot 11:45
  • dinsdag 7 december 2021
   DPCM Frederik de Merodestraat 18 2800 Mechelen (kaart)
   van 09:00 tot 11:45
  • donderdag 3 februari 2022
   Online via een ZOOM-sessie (kaart)
   van 10:00 tot 11:30
  • woensdag 20 april 2022
   DPCM Frederik de Merodestraat 18 2800 Mechelen (kaart)
   van 09:00 tot 11:45
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.