Aanmelden
Laden…

Even geduld...

SUBPALG0LST210247-12TM Leerondersteuning digitale didactiek: En dan nu concreet!

Als we ervoor kiezen om digitale toepassingen in te schakelen in een les, vertrekken we altijd vanuit het doel dat we willen bereiken. Digitale didactiek kan het leerproces verrijken en het leereffect bij leerlingen versterken. In dit begeleidingstraject zetten we samen ideeën om naar de concrete klaspraktijk.

Doelstellingen:

Na dit traject:

 • schakel je digitale toepassingen in om te differentiëren;
 • schakel je digitale toepassingen in om je eigen didactisch proces te versterken;
 • schakel je digitale toepassingen in om de leerwinst te vergroten;
 • beschik je over tools en hulpmiddelen om je eigen lessen onder de loep te nemen.
Doelgroep:
 • Lerarenteams secundair onderwijs

Enkel toegankelijk voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Het thema van dit begeleidingstraject is: zelf samen doen!
In dit begeleidingstraject werken we gedurende minimum 3 sessies samen rond digitale didactiek. We vertrekken vanuit concreet lesmateriaal van een lerarenteam of een vakgroep. Aan de hand van ondersteunende fiches gaan we na waar digitale toepassingen een meerwaarde kunnen zijn in het didactisch proces. We onderzoeken de meerwaarde van digitale toepassingen om te differentiëren, samen te werken, te oefenen, feedback te geven en de leerstof actief te verwerken. We proberen enkele nieuwe digitale technieken uit in onze les en wisselen onze ervaringen uit.

Strategie en methode:

Vooraf:

 • Leraren en teams kunnen inschrijven op verschillende nascholingen rond digitale didactiek. Een overzicht vind je in de op de pro-site.
 • Het begeleidingstraject voor de school kan aangepast worden aan het thema van de gevolgde nascholingen en wordt op maat uitgewerkt.

Sessie 1:

 • We vertrekken vanuit het concreet lesmateriaal van de deelnemers zelf.
 • We nemen het onder de loep en gaan na hoe we digitale didactiek kunnen integreren.
 • We voorzien ondersteunende fiches
 • De deelnemers kunnen individueel werken of in kleine groepjes

Op het einde van de sessie krijgen de deelnemers de opdracht om deze les ook effectief te geven zodat we tijdens een volgende bijeenkomst kunnen reflecteren over het resultaat. Ze zorgen ervoor dat ze ook voor de volgende sessie een lesonderwerp meebrengen waarmee ze aan de slag willen gaan.

Sessie 2:
De deelnemers brengen verslag uit van de les die ze hebben gegeven.

 • Wat liep goed?
 • Welke tips kunnen ze aan anderen geven?
 • Waar liepen ze op vast?
 • Welke ondersteuning hebben ze nog nodig?

Daarna werken we samen een tweede les uit volgens dezelfde methodiek.
Op het einde van de sessie krijgen de deelnemers de opdracht om de les weer effectief te geven zodat we tijdens een derde bijeenkomst opnieuw kunnen reflecteren.

Sessie 3:
De deelnemers brengen verslag uit van de les die ze hebben gegeven.

 • Wat liep goed?
 • Welke tips kunnen ze aan anderen geven?
 • Waar liepen ze op vast?
 • Welke ondersteuning hebben ze nog nodig?
 • Wat ging al beter dan de vorige les?

Daarna bekijken welke noden er nog zijn voor de toekomst.

 • Wat heb je nog nodig om hier verder mee aan de slag te gaan?
 • Moeten we nog verdere stappen ondernemen: nascholing, verdere begeleiding, bijkomende sessie, andere manieren om uit te wisselen onder de deelnemers, …?"
Bijkomende info:

Mee te brengen:

 • Een eigen laptop per deelnemer van het team
 • Eigen lesmateriaal, indien mogelijk digitaal

De begeleider zal vooraf enkele ondersteunende materialen doorsturen. We vragen aan de school of de scholengroep om dit zelf vooraf af te drukken en voor te bereiden.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 3 sessie(s)
Voorwaarde:
 • We verwachten dat de leraars en teams die dit begeleidingstraject aangaan de 3 sessies ook effectief volgen.
 • De lesplaats wordt afgesproken met de school of de scholengemeenschap en zal een eigen locatie van de deelnemers zijn.
 • De scholen kunnen zelf kiezen of ze alle sessies fysiek laten doorgaan of dat er ook online sessies zijn.  Vooraf of tijdens het traject kunnen scholen ook kiezen om in te tekenen voor digitale of fysieke nascholingen.

Voor dit initiatief mogen maximum 15 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school
(Kaart)
 • Reeks 1: (9 vrije plaatsen)
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.