Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETPBES0INF210009-M5b Onderhandelen in het kader van overheidsopdrachten

Katholiek Onderwijs Vlaanderen zorgt ook voor vorming voor inkopers die reeds de knepen van het vak wat onder de knie hebben. Voor het werkjaar 2021-2022 zijn er twee onderwerpen weerhouden: 'Beoordeling van offertes en de opmaak van een helder gunningsverslag' en 'Onderhandelen in het kader van overheidsopdrachten'.  

Doelstellingen:

In deze opleiding maak je kennis met:

 • Medediningsprocedure Met Onderhandeling
 • Vereenvoudigde Onderhandelingsprocedure Met Voorafgaande Bekendmaking
 • Onderhandelingsprocedure Zonder Voorafgaande Bekendmaking
Doelgroep:

Bestuurders, directies en leidinggevenden, verantwoordelijken inkoopbeleid die ervaring hebben met overheidsopdrachten.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

In deze opleiding maakt u kennis met alle aspecten van onderhandelen in het kader van overheidsopdrachten. De wetgeving biedt binnen bepaalde grenzen ruime flexibiliteit, maar hoe vullen we dit in? We focussen zowel op het juridisch kader als op een concreet plan van aanpak om een onderhandelingsprocedure tot een goed einde te brengen.

Komen aan bod:

 • Toepassingsvoorwaarden: onderhandelings- vs. standaardprocedures

 • Verloop van de onderhandelingen

  • Nuttige bepalingen in het bestek: mogelijkheid meteen te gunnen, regularisatie,..

  • Regelmatigheidsonderzoek in het kader van onderhandelingsprocedures

  • Gefaseerde eliminatie en wachtkamer

  • Het afsluiten van de onderhandelingen: BAFO = BAFO

 • Voorwerp van de onderhandelingen:

  • Wijziging van de offertes

  • Wijzigingen aan het bestek/ de technische specificaties

 • Hervatten van de onderhandelingen na een tussentijdse of BAFO-offerte

Strategie en methode:

De bedoeling is om de deelnemers inzicht te laten krijgen in de materie, dit aan de hand van een interactief lesgeven waarbij deelnemers vragen kunnen stellen en cases kunnen voorleggen.

De deelnemers kunnen tot 14 dagen voor de start van deze opleiding vragen of casussen bezorgen aan de organisator. De spreker heeft tijdens de vorming en de vragenronde aandacht voor de gestelde vragen.

Je kunt deze vraag of vragen ingeven bij inschrijving, door de inschrijving aan te passen of door te e-mailen naar info.doko@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Bijkomende info:

Minimum aantal deelnemers om door te laten gaan: 15

Deze vorming wordt voorzien voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en is een opleiding voor gevorderden.

Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Dit initiatief kadert binnen onze visie op

Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 28 maart 2022 inschrijven en tot en met vrijdag 25 maart 2022 uitschrijven.
Bijdrage: 60,00 Euro
Lesgever: Geerts Johan
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Online sessie (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 29 maart 2022 van 09:30 tot 12:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.