Aanmelden
Laden…

Even geduld...

SUBPALG0LST210247-44 Leerondersteuning: lesgeven in een superdiverse klas: sterke lessen vanuit verschil

Verschil tussen leerlingen maakt het lesgeven uitdagend. Het verschil schuurt en daagt ons uit. Hoe maak je je lessen sterker vertrekkende van en rekening houdend met de aanwezige verschillen in de klas? Hoe begeleid je alle leerlingen in je superdiverse klas zo ver mogelijk in hun leerproces naar optimale leerwinst? Welke vaardigheden kan ik hiervoor inzetten en/of ontwikkelen en hoe leer ik mijn leerlingen omgaan met diversiteit?

Doelstellingen:
 • Je weet welke doelen in het GFL en/of in je leerplan (So) of ZILL (BaO) werken aan dit thema.
 • Je herkent de kansen die de brede basiszorg biedt in (super)diverse contexten.
 • Je maakt kennis met het mogelijk vervolgaanbod van leerondersteuning.
 • Je maakt kennis met een aantal werkvormen die je in staat stellen om in je lessen om te gaan met "heikele" thema’s (bv. gender, migratie, armoede, racisme, oorlog, antivaxers, …)
 • Je maakt kennis met een aantal concepten/denkkaders die je kunnen ondersteunen in je lespraktijk: kruispuntdenken (identiteit - diversiteit), dialoogcirkel, identiteitsdriehoek, ...
 • Je detecteert hindernissen en hefbomen voor goed onderwijs (en leerwinst boeken) in je superdiverse klas.
 • Je ontwikkelt een bredere kijk op de (super-)diverse realiteit in je klas en onderneemt een concrete actie in je lespraktijk.
Doelgroep:
 • Leraren (buitengewoon) basisonderwijs
 • Leraren (buitengewoon) secundair onderwijs
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Eerste sessie: we maken kennis met elkaar, formuleren onze eigen (en/of gedeelde) leervra(a)g(en).

We gaan in dialoog met elkaar en delen, verkennen, spiegelen onze eigen (zowel positieve en negatieve) ervaringen en visie (en die van anderen) in het omgaan met diversiteit. We maken kennis met een aantal concepten en denkkaders omtrent diversiteit die ons handelen kunnen ondersteunen, de focus ligt op het werken vanuit de denkkaders (en minder op de theoretische onderbouwing).

Tot slot verkennen we een aantal didactische werkvormen die je in staat kunnen stellen om in je lessen om te gaan met "heikele" thema's. Tussen de twee sessies in ga je in je klas aan de slag met een didactische werkvorm die je zelf kiest én maak je in duo’s een korte reflectieoefening ter voorbereiding van sessie twee.

Tweede sessie: we komen kort terug bij elkaar en wisselen uit: welke werkvorm heb je uitgeprobeerd in je les(sen), welk effect stel je vast en wat leer je van je eigen ervaring en van de ervaring van anderen?

We verkennen aan de hand van een concrete reflectie-oefening hindernissen en hefbomen voor goed onderwijs (en dus optimaal leerwinst boeken) in je superdiverse klas. Welke aspecten zijn van belang en vragen aandacht? Maar ook: welke aspecten vragen ondanks de verschillen die je tussen je leerlingen vaststelt net géén aandacht i.f.v. goed onderwijs? M.a.w.: hoe versterken we onze dagelijkse superdiverse lespraktijk, onze brede basiszorg of krachtige leeromgeving voor al onze leerlingen?

Tot slot maken we een aanzet tot een persoonlijk "actieplan" vanuit de specifieke focus in jouw context. Indien gewenst wordt een vervolgbegeleiding op maat gepland. Onderweg leggen we een "mosterdpot" (bronnenlijst) aan die we delen om elkaar te inspireren. We streven ook naar maximale uitwisseling zowel tussen de twee sessies in als na de sessies. Indien je het nodig acht kan er ook nadien verdere begeleiding geboden worden in je eigen schoolcontext via een professionele leergemeenschap.

Strategie en methode:

We vertrekken van je eigen (of een gedeelde) concrete leervraag, of -behoefte en werken volgens de principes van een leergroep. Daarnaast verken en experimenteer je zelf met een aantal concrete didactische werkvormen en krijg je een ruim aanbod bronnen en kaders aangereikt.

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met dinsdag 17 mei 2022 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Viaene Jurgen
Day David
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Online sessie (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • woensdag 18 mei 2022 van 13:00 tot 15:00
  • donderdag 2 juni 2022 van 13:00 tot 15:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.