Aanmelden
Laden…

Even geduld...

PBRMCSO0DLP210450-01 Een taalbeleid voor eerlijke onderwijskansen

Taal is een van de grote struikelblokken in studiesucces. Hoe kunnen we vanuit onze GOK-werking onze collega's ondersteunen om nog taalrijker aan de slag te gaan door context te scheppen, taalsteun te bieden en interactie te stimuleren?

Doelstellingen:
 • Taalvaardigheid en aansluiting (binnen onderwijs) bij alle leerlingen versterken/verhogen met speciale aandacht voor leerlingen die vanuit een (Nederlandstalig) taalarme omgeving de school binnen komen. Dit door in te zetten op het verhogen van een (goede) beheersing van (de Nederlandse) taal.
 • Als leerkracht taalrijk lesgeven vormgeven door te werken op drie krachtvelden: stimuleren, sturen en steunen.
 • Meer preventief werken aan taalvaardigheid in plaats van enkel remediërend.
 • Met collega's nadenken over wat hun leerlingen nodig hebben om taal minder als struikelblok te ervaren, wat je als leraar kan bieden aan leerlingen die minder sterk zijn in taal en wat we als leraar zelf nodig hebben om te groeien als leraar die wil inzetten op taalrijk lesgeven.
 • Kennismaken met de toolbox taalrijk lesgeven met tips om leerlingen te ondersteunen, context aan te bieden, interactie te stimuleren en zo de taalvaardigheid te versterken.
Doelgroep:
 • GOK-coördinatoren
 • GOK-team
 • Geïnteresseerde leraren
 • Leerlingenbegeleiders
 • Leraren die bijsprong-uren hebben
 • Taalbeleidscoördinatoren
 • Taalbeleidsteam
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Op deze netwerkdag zetten we in op taalrijk lesgeven. We gaan na hoe scholen dit schoolbreed en planmatig kunnen aanpakken en implementeren in het GOK-beleid, hoe je leraren coachend begeleidt naar taalrijker lesgeven door interactie en taalsteun te bieden aan taalzwakke of anderstalige leerlingen. Daarna volgt op aanvraag verdere ondersteuning op maat van je school door de begeleider.

Strategie en methode:

Een verkennende dag rond hoe je leraren coacht naar nog taalrijker lesgeven vanuit een strategische en planmatige aanpak op maat van jullie leerlingen. We stellen voor welke hulpmiddelen ter beschikking zijn, hoe je dit binnen het GOK-beleid kunt implementeren en vormgeven, hoe je de expertise binnen je lerarenteam hierrond kunt vergroten.

Bijkomende info:

In de deelnameprijs is een broodjesmaaltijd inbegrepen.

Onthaal vanaf 09.00 uur, we starten stipt om 09.30 uur.

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 4 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 12,00 Euro
Lesgever: Axters Barbara
Arens Christel
Van Overmeiren Martine
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Diocesaan Onderwijsbureau (Volzet)
Marialand 31
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 1: (Volzet)
  • maandag 30 mei 2022 van 09:30 tot 16:00
Wachtlijst - Volzet? Schrijf je hier in!
(Kaart)
 • Reeks 2:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.