Aanmelden
Laden…

Even geduld...

PBRMLER0BLL210457-02 APR 3 - de delibererende klassenraad: actuele regelgeving en aandachtspunten

Als directeur wil je graag dat de delibererende klassenraden goed verlopen, dat er goede beslissingen genomen worden en dat de leraren tevreden zijn over de aanpak van dit belangrijk beslissingsmoment en dit allemaal in functie van een zo goed mogelijke studievoortgang voor elke leerling.
In twee webinars krijg je een informatie over de actuele regelgeving m.b.t. de delibererende klassenraad (APR 3), inzichten en praktische tips om de delibererende klassenraden op jouw school optimaal voor te bereiden en te begeleiden.

Doelstellingen:

Het volgen van de webinars helpt directieteams om zichzelf en hun schoolteams goed voor te bereiden en om te reflecteren over hun werking zodat ze tijdens klassenraden komen tot goede deliberatiebeslissingen die uitgaan van zoveel mogelijk studievoortgang voor èlke leerling.

Doelgroep:

directie secundaire scholen

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

In twee aparte webinars krijg je - specifiek gericht op de delibererende klassenraad - : - ondersteuning bij een goede voorbereiding - aanzetten om te reflecteren over de doelstelling van de delibererende klassenraad - tips bij de praktische organisatie en - informatie over gewijzigde en actuele regelgeving rond de delibererende klassenraad (APR 3).
Bij jouw inschrijving kan je vragen formuleren die we zullen bundelen en thematisch behandelen tijdens de webinars.

Strategie en methode:

Webinars met kans tot vraagstelling

Je kan bij inschrijving een vra(a)g(en) noteren die je graag beantwoord wil zien tijdens dit initiatief. Denk aan vragen rond de voorbereiding en de praktische aanpak van delibererende klassenraden of aan vragen die te maken hebben met de APR 3 en de gewijzigde regelgeving. We bundelen deze vragen per thema en voorzien een antwoord tijdens de webinars. 

Bijkomende info:

Webinar 1: Hoe kan je als directieteam jezelf en je schoolteam goed voorbereiden op de delibererende klassenraden?

 • eerste maal: dinsdag 10 mei 15.00 uur tot 16.30 uur
 • tweede maal: donderdag 12 mei: 09.00 uur tot 10.30 uur

Webinar 2: APR 3 - de delibererende klassenraad: actuele regelgeving en aandachtspunten

 • eerste maal: dinsdag 17 mei 09.00 uur tot 11.00 uur
 • tweede maal: dinsdag 17 mei 13.30 uur tot 15.30 uur
Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Debbaut Bart
Breine Geert
Bauwens Kris
Heyde Barbara
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Digitaal via TEAMS (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 17 mei 2022 van 09:00 tot 11:00
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • dinsdag 17 mei 2022 van 13:30 tot 15:30
Wachtlijst - Volzet? Schrijf je hier in!
(Kaart)
 • Reeks 3:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.