Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETPBES0WEL220020-01-live Opleiding Preventieadviseur Interne Dienst – Basiskennis (PA3): live sessies

Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert voor de eigen leden een opleiding preventieadviseur interne dienst – basiskennis (PA3).

Doelstellingen:
 • De preventieadviseur van de interne dienst op school is wettelijk verplicht vol­doende kennis van de wetgeving inzake het welzijn van de werknemers te bezitten. Via de opleiding “Preventieadviseur Interne Dienst − Basiskennis” wil Katholiek Onderwijs Vlaanderen aan preventieadviseurs van katholieke onderwijsinstellingen de gelegenheid bieden deze basiskennis te verwerven én te leren toepassen in een concrete schoolcontext.
 • De cursist zal gaandeweg de nodige kennis en vaardigheden aangereikt krijgen om het beleid inzake preventie en bescherming op school te ondersteunen, al dan niet onder het toezicht van een leidend preventieadviseur van niveau 1 of niveau 2.
 • Deze opleiding voldoet aan de wettelijke vereisten van het Koninklijk Besluit van 17 mei 2007 en komt voor op de lijst van de FOD WASO.
Doelgroep:

Dit is een individugerichte nascholing voor leraren, ondersteunend personeel, technisch adviseurs en andere personeelsleden van scholen en internaten met het oog op het uitoefenen van de functie van preventieadviseur. Personeels- en directieleden kunnen deze opleiding ook volgen vanuit een interesse voor de lesinhoud, voor persoonlijke professionalisering.  

Deze opleiding is van toepassing voor scholen van het katholiek gewoon en buitengewoon basis– en secundair onderwijs, volwassenenonderwijs of van katholieke internaten

Preventieadviseurs van schoolbesturen die minimaal 200 werknemers tewerkstellen zijn verplicht een aanvullende vorming voor preventieadviseur niveau 1 of niveau 2 te volgen. Voor hen is deze opleiding dus NIET voldoende.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

We zijn op dit moment het programma aan het finaliseren. Eens definitief, krijg je hieronder het programma van jouw reeks. 

Strategie en methode:

De opleiding is maximaal afgestemd op bruikbaarheid en haalbaarheid in een onderwijscontext en bevat vele praktijkvoorbeelden. Concreet materiaal dat rechtstreeks gebruikt kan worden op school wordt ter beschikking gesteld via een speciale website. Samenwerking, uitwisseling en netwerking tussen cursisten van verschillende scholen wordt uitdrukkelijk nagestreefd.

De cursussen zijn modulair opgebouwd rond de genoemde thema’s. Alle docenten hebben uitgebreide praktijkervaring in de behandelde materie.

Bij inschrijving kies je of je inschrijft met de bedoeling om het attest te behalen, of gewoon uit interesse.

 • Schrijf je in met de bedoeling om het getuigschrift te behalen, dan werkt de cursist in de loop van de cursus een praktische toepassing uit en neemt deel aan de evaluatiemomenten. Hij/zij leert hiermee een probleem inzake preventie en bescherming op school concreet aan te pakken op een doeltreffende manier. De cursist licht zijn praktische toepassing mondeling toe aan een jury aan de hand van een digitale presentatie.
 • Van de cursisten die deelnemen enkel vanuit een persoonlijke interesse begrijpen we dat het verwerven van de kennis en het kunnen toepassen ervan niet strikt noodzakelijk is. Zij ontvangen enkel een aanwezigheidsattest.
Bijkomende info:

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Er is een lunch en catering bij elke live lesdag inbegrepen. 

Sessies: 20 sessie(s)
Kwalificatie:

Herwerking.

Voorwaarde:

Deze reeks wordt slechts ingericht als er 17 deelnemers in de reeks ingeschreven zijn. De beslissing wordt genomen einde augustus. De ingeschrevenen worden dan zo snel als mogelijk op de hoogte gebracht.


Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand inschrijven en tot 3 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 750,00 Euro
Lesgever: Van Durme Inge
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1: (10 vrije plaatsen)
  • vrijdag 23 september 2022 van 08:45 tot 16:00
  • vrijdag 21 oktober 2022 van 08:45 tot 16:00
  • vrijdag 18 november 2022 van 08:45 tot 16:00
  • vrijdag 9 december 2022 van 08:45 tot 16:00
  • vrijdag 20 januari 2023 van 08:45 tot 16:00
  • vrijdag 17 februari 2023 van 08:45 tot 16:00
  • vrijdag 24 maart 2023 van 08:45 tot 16:00
  • vrijdag 28 april 2023 van 08:45 tot 16:00
  • vrijdag 26 mei 2023 van 08:45 tot 16:00
  • vrijdag 9 juni 2023 van 08:45 tot 16:00
Wachtlijst
(Kaart)
 • Reeks 2:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.