Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETPBES0WEL220020-05-V Congres Warm Water V

We zetten de jaarlijkse traditie verder en organiseren opnieuw op 2 locaties in Vlaanderen een congres voor de preventieadviseurs van het katholiek onderwijs in Vlaanderen.

 

Doelstellingen:

Het congres heeft als doel alle lokale preventieadviseurs en coördinerende (centrale) preventieadviseurs samen te brengen en op een leuke manier kennis uit te wisselen.

Doelgroep:

Dit is een individugerichte nascholing voor personen die aangesteld zijn als preventieadviseur met basiskennis, niveau 2 of niveau 1 in het katholiek gewoon en buitengewoon basis– en secundair onderwijs, volwassenenonderwijs of van katholieke internaten of CLB’s.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Het centrale thema en de werkwinkels van het congres Warm Water V is: Welzijnsdomeinen & conformiteit met welzijnswetgeving.

Je kunt werkwinkels kiezen rond de onderwerpen:

• Medicatie en EHBO
• Nieuw KB gezondheidstoezicht
• Psychosociale aspecten: implementeren preventiemaatregelen na risicoanalyse
• Ergonomie: kantoor, thuiswerk, digisprong
• Lawaai
• Organisatorische structuren: actoren betrokken bij welzijn op het werk
• Preventiebeleid: hoe een preventiebeleid ontwikkelen?
• Intern noodplan: AMOK
• Werken met derden: werkvergunning, onthaal …
• Werken op hoogte: risicoanalyse …
• Werkpostfiche: taakanalyse van werkposten
• Van RIK naar TIK: BVH voor internaten
• Elektrische risico’s: nieuw AREI en toepassing op Scholen

Workshops: Workshops Reeks 1 op lesplaats Centrum d'Abdij
Aanbod workshops sessie 1 deel 1
dinsdag 4 oktober 2022 van 09:30 tot 10:45
Wat doe je na een risicoanalyse psychosociale aspecten
Spreker: Lieven Verhaeghe

    

Organisatorische structuren: interne dienst, externe dienst, CPBW, werkgever, …
Spreker: Dimitri Moeres

   

Werken met derden
Spreker: Willem De Buysscher

   

Werken op hoogte
Spreker: Alex Berghmans en Jan Goos

   

RA werkposten & taakanalyse
Spreker: Patrick Baertsoen

    

Elektriciteit
Spreker: Dany Vanharen

   

Medicatie/EHBO
Spreker: Marie-Paule Gos en Steven Van Wassenhove

   

Aanbod workshops sessie 2 deel 2
dinsdag 4 oktober 2022 van 13:45 tot 15:00
Lawaai en akoestiek op school
Spreker: Jan Goos en Paul Van Assche

  

Preventiebeleid: GPP, JAP, …
Spreker: Robin Claeys

   

AMOK
Spreker: Koen Vandeputte

   

Elektriciteit
Spreker: Dany Vanharen

    

Ergonomie
Spreker: Jos Van Laeken

   

Nieuw KB gezondheidstoezicht
Spreker: Geert Premer

   

Van RiK naar TiK (internaten)
Spreker: Christian Potloot

    

Workshops Reeks 2 op lesplaats DPCM
Aanbod workshops sessie 1 deel 1
donderdag 13 oktober 2022 van 09:30 tot 10:45
Wat doe je na een risicoanalyse psychosociale aspecten
Spreker: Stefaan Dejonghe en Paul Van Assche

    

Organisatorische structuren: interne dienst, externe dienst, CPBW, werkgever, …
Spreker: Jurgen Reynders en Koen Herregods

   

Werken op hoogte
Spreker: Alex Berghmans en Jan Goos

   

RA werkposten & taakanalyse
Spreker: Kristel Vanorbeek en Krista Dekoning

   

Elektriciteit
Spreker: Dany Vanharen en Marleen Raeymaekers

    

Medicatie/EHBO
Spreker: Nog niet gekend

   

Nieuw KB gezondheidstoezicht
Spreker: Alessandra Roelandt en Jeroen Aussems

   

Aanbod workshops sessie 2 deel 2
donderdag 13 oktober 2022 van 13:45 tot 15:00
Lawaai en akoestiek op school
Spreker: Paul Van Assche

   

Preventiebeleid: GPP, JAP, …
Spreker: Kristel Vanorbeek en Jurgen Reynders

  

Werken met derden
Spreker: Stefaan Dejonghe

  

AMOK
Spreker: Krista Dekoning

   

Elektriciteit
Spreker: Dany Vanharen en Marleen Raeymaekers

   

Ergonomie
Spreker: Alex Berghmans

   

Van RiK naar TiK (internaten)
Spreker: Christian Potloot

    

Strategie en methode:

Het congres bevat plenum en werkwinkels.

De besproken onderwerpen in de werkwinkels worden door de deelnemers gekozen.

Elk onderwerp komt onder leiding van één van de aanwezigen die het voortouw wil nemen. Je krijgt, door een docent/spreker, een korte uiteenzetting over elk thema van elke werkwinkel.

De documenten van de docent/spreker en de verzamelde materialen worden door de deelnemers verzameld en achteraf voor alle deelnemers ontsloten voor gebruik in de praktijk.

Je krijgt ook de gelegenheid om vragen te stellen en eigen ervaringen mee te delen.

Bijkomende info:

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

In de deelnameprijs is een lunch inbegrepen. Geef bij inschrijving aan of je deelneemt aan de (gratis) receptie. 

Sessies: 2 sessie(s)
Kwalificatie:

Herwerking.

Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 4 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 140,00 Euro
Lesgever: Van Wassenhove Steven
Raeymaekers Marleen
Roelandt Alessandra
Moeres Dimitri
Aussems Jeroen
Claeys Robin
Wauters Franky
Berghmans Alex
De Buysscher Willem
Verhaeghe Lieven
Dekoning Kristina
Vanharen Dany
Vanorbeek Kristel
Van Laeken Jos
Reynders Jurgen
Baertsoen Patrik
Goos Jan
Van Assche Paul
Vandeputte Koen
Gos Marie-Paule
Herregods Koen
Premer Geert
Potloot Christian
Dejonghe Stefaan
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Centrum d'Abdij (Inschrijven afgesloten)
Baron Ruzettelaan 435
8310 Assebroek (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • dinsdag 4 oktober 2022 van 08:45 tot 18:00
DPCM
Frederik de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
  • Reeks 2:
    • donderdag 13 oktober 2022 van 08:45 tot 18:00
Wachtlijst
(Kaart)
  • Reeks 3:
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.