Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETPBES0WEL220020-21 Opleiding tot vertrouwenspersonen in een onderwijscontext - basis

Vertrouwenspersonen (VP) zijn verplicht een opleiding te volgen waarin ze de kennis en vaardigheden aangereikt krijgen die ze nodig hebben bij het vervullen van hun functie.  

Je maakt kennis met het wettelijk kader waarbinnen je als VP bemiddelt en actie kunt ondernemen. Je leert hoe je een onthaal/adviesgesprek in goede banen leidt, wat mogelijke verdere stappen zijn en hoe medewerkers deze verdere stappen kunnen concretiseren.  

Daarnaast komen gesprekstechnieken en gewenste vaardigheden ruimschoots aan bod, zodat je optimaal voorbereid bent op je rol als vertrouwenspersoon. 

Doelstellingen:

De deelnemer

 • Maakt kennis met het wettelijk kader, de rol en het statuut van een vertrouwenspersoon
 • Verwerft voldoende achtergrondkennis over psychosociale risico’s
 • Scherpt de vaardigheden rond gesprekstechnieken specifiek voor een vertrouwenspersoon aan
 • Verrijkt de eigen inzichten rond beheersing van probleemsituaties
 • Krijgt de mogelijkheid om het attest van vertrouwenspersoon te behalen.
Doelgroep:
 • Medewerkers die de functie van vertrouwenspersoon uitoefenen of deze functie in de toekomst op zich zullen nemen.  
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

De lesgever van deze vijfdaagse opleiding is een preventieadviseur psychosociale aspecten van Liantis. 

De opleiding biedt vertrouwenspersonen de vereiste kennis en vaardigheden voor het uitoefenen van de functie van vertrouwenspersoon. 

Je verwerft kennis en inzicht over het wettelijk kader, psychosociale risico’s op het werk (stress, conflicten, grensoverschrijdend gedrag op het werk,…). 

Daarnaast ontwikkel je de nodige gespreksvaardigheden en verwerf je kennis over technieken om dialoog op de werkvloer op te starten en te begeleiden. 

Programma

Dag 1  

 • Wettelijk kader betreffende de rol en het statuut van de vertrouwenspersoon.  
 • Kenmerken van psychosociale risico’s op het werk (oorzaken, gevolgen,…). 
 • Verduidelijking terminologie en definities.  
 • Toelichting van mogelijke procedures die werknemers kunnen opstarten bij het ervaren van psychosociale risico’s. 
 • Verduidelijking van de rol van de actoren die betrokken zijn bij het preventiebeleid. 

Dag 2 

 • Kennis en vaardigheden voor het voeren van gesprekken met diverse betrokken personen (verzoeker, aangeklaagde, lid van de hiërarchische lijn,...). 
 • Gesprekstechnieken inoefenen door middel van videofragmenten en rollenspel. 

Dag 3  

 • Inzicht in conflicten en verloop; impact op de werkvloer. 
 • Conflictanalyse. 
 • Conflictbeheersing aan de hand van bemiddeling. 

Dag 4  

 • Inzicht in diverse psychosociale thema’s  
 • Stress/burnout. 
 • Agressie. 
 • Schokkende gebeurtenis. 
 • Alcohol. 
 • … 

Dag 5  

 • Zelfzorg voor de vertrouwenspersoon. 
 • Bespreken van concrete casussen, ervaringen. 
 • Beknopte herhaling van belangrijkste elementen. 
Bijkomende info:

Minimum aantal deelnemers om door te laten gaan: 12.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

De broodjeslunch en koffiepauzes zijn inbegrepen in de inschrijvingsprijs.

Je behaalt het attest van vertrouwenspersoon als je 5 volledige dagen in de opleiding aanwezig bent en actief meewerkt.

Sessies: 10 sessie(s)
Voorwaarde:

Je bent aangesteld als vertrouwenspersoon of dat komt er aan in de nabije toekomst.


Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 800,00 Euro
Lesgever: Salens Caroline
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Centrum d'Abdij (Volzet)
Baron Ruzettelaan 435
8310 Assebroek (Kaart)
 • Reeks 1: (Volzet)
  • donderdag 27 april 2023 van 09:00 tot 16:30
  • donderdag 11 mei 2023 van 09:00 tot 16:30
  • dinsdag 16 mei 2023 van 09:00 tot 16:30
  • dinsdag 6 juni 2023 van 09:00 tot 16:30
  • dinsdag 13 juni 2023 van 09:00 tot 16:30
Wachtlijst
(Kaart)
 • Reeks 2:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.