Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETPBES0BSZ220015-12 Vorming voor leden van de ondernemingsraad (bestuursdelegatie)

Wil je als bestuur of leidinggevende weten wie lid is of moet zijn van de ondernemingsraad, welke de verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn, dan is deze vorming voor jou geknipt.

Doelstellingen:
 • Weten wanneer je een ondernemingsraad opricht
 • Weten wie er namens het bestuur lid van kan zijn 
 • Weten wie welke taken opneemt bij een ondernemingsraad
 • Weten welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden de ondernemingsraad heeft
 • Weten hoe je omgaat met een verzoek tot agendapunt
Doelgroep:

Bestuurders of leidinggevenden belast met bestuurstaken van het katholiek onderwijs in Vlaanderen 

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:
 • Ondernemingsraad
  • Moet je voor elke instelling een ondernemingsraad oprichten?
  • Wie is er verplicht vertegenwoordigd in een ondernemingsraad?
  • Wie kan nog lid zijn van een ondernemingsraad?
  • Hoe bepaal je de werking van een ondernemingsraad?
  • Wie stelt de agenda op?
  • Wat moet je er aan bod laten komen en hoe?
  • Waarover moet je een akkoord bereiken?
  • Wat staat er verplicht in het verslag?
  • Moet je de vakbond inzage geven in alle personeelsgegevens?
  • ...
Strategie en methode:

De deelnemers kunnen tot 14 dagen voor de sessie vragen of casussen bezorgen aan de organisator/spreker. De spreker tracht in de mate van het mogelijke de inhoud van de vorming af te stemmen op de tijdig bezorgde vragen/casussen van de aanwezige deelnemers.  

Je kunt deze vraag of vragen ingeven bij inschrijving, door de inschrijving aan te passen of door te e-mailen naar marleen.decuyper@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Bijkomende info:

Minimum aantal deelnemers om door te laten gaan: 10

Dit initiatief wordt Vlaanderenbreed georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met zondag 7 mei 2023 inschrijven en tot en met vrijdag 5 mei 2023 uitschrijven.
Bijdrage: 50,00 Euro
Lesgever: De Smet Jan-Baptist
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Online sessie (Afgelast)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • maandag 8 mei 2023 van 19:00 tot 22:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.