Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETPBES0BSZ220015-15 Dialoogtafel diversiteit in personeelsbeleid

We vertrekken vanuit inspiratiekaders en voorbeelden van goede praktijk over diversiteit en personeelsbeleid om vervolgens in gesprek te gaan over het onderwerp. De lesgevers van Katholiek Onderwijs Vlaanderen faciliteren het proces van de intervisie onder de aanwezigen. 

Doelstellingen:

De deelnemers

 • hebben inzicht in de context van de gebrachte input.
 • leren van elkaar over hoe je kunt werken aan diversiteit in je personeelsbestand..
 • krijgen inspirerende praktijkvoorbeelden over hoe je diversiteit kunt brengen in je personeelsbestand.
 • krijgen inspirerende praktijkvoorbeelden over de schoolorganisatie als je inzet op diversiteit in je lerarenkorps.
 • weten waar de besturen van elkaar verschillen en waar gelijkenissen zitten.
 • hebben inspiratie om het geleerde eventueel toe te passen in de eigen context.
Doelgroep:

Bestuurders of leidinggevenden belast met bestuurstaken van het katholiek onderwijs in Vlaanderen.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

We vertrekken vanuit levende getuigenissen en beluisteren samen

 • wat het standpunt is van Katholiek Onderwijs Vlaanderen rond diversiteit in je lerarenbestand
 • hoe je divers kunt recruteren.
 • hoe je best een divers team samen stelt.
 • welke de procedure is om een leerkracht in functie te laten komen indien die niet het mandaat RKG heeft.
 • wat een nieuw lid in een schoolteam kan teweeg brengen.
 • welke basisinformatie je een nieuw personeelslid kunt bezorgen.
 • hoe een inlooptraject er bij andere besturen uitziet.
Strategie en methode:

Intervisie is een inspirerende methodiek voor mensen die van en met elkaar willen leren. Intervisie heeft als doel om deskundiger te worden in je professioneel handelen en daarvoor doet men een beroep op collega’s om mee te denken over persoon- en functie-gebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie. Uitgangspunt hierbij is het ontwikkelingsgerichte denken en werken. Intervisie is leren in wederzijdse verbondenheid. Leren van jezelf, van situaties en vooral van en met elkaar. Tijdnes intervisie wil je zelf een actieve inbreng doen.

Intervisie is een gestructureerde vorm van leren onder gelijken.

 • Mensen gaan elkaar onderling raadplegen over werk gerelateerde cases.
 • Men maakt gebruik van een afgesproken structuur om rond die cases met elkaar in gesprek te gaan
 • Men loopt met elkaar een ervaringsgericht leerproces gericht op het ontvangen van concrete tips om te komen tot verbredend en verdiepend inzicht over het eigen professioneel handelen.
De deelnemers kunnen tot 14 dagen voor de sessie vragen of casussen bezorgen aan de organisator/spreker. De spreker tracht in de mate van het mogelijke de inhoud van de vorming af te stemmen op de tijdig bezorgde vragen/casussen van de aanwezige deelnemers.  

Je kunt deze vraag of vragen ingeven bij inschrijving, door de inschrijving aan te passen of door te e-mailen naar marleen.decuyper@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Bijkomende info:

Minimum aantal deelnemers om door te laten gaan: 10

De spreker start de sessie op het hieronder vermelde uur. Vanaf een half uur vóór dit startuur is er onthaal voorzien.

Dit initiatief wordt Vlaanderenbreed georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand inschrijven en tot 3 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Viaene Jurgen
Bracaval Peter
Berghmans Nele
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Theologisch en Pastoraal Centrum (Afgelast)
Groenenborgerlaan 149
2020 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • maandag 24 april 2023 van 19:00 tot 22:00
Sint-Baafshuis (Afgelast)
Biezekapelstraat 2
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 2: (Afgelast)
  • donderdag 4 mei 2023 van 19:00 tot 22:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.