Aanmelden
Laden…

Even geduld...

KOEPCBA0DLP220004-KL-2TM ZILL-vol je klas/school organiseren

Hoe kan ik mijn klas/schoolpraktijk efficiënt organiseren vanuit de krachtige leeromgeving met oog voor elke leerling? Welke organisatievorm zet ik het beste in om te werken aan de harmonische ontwikkeling?  

Doelstellingen:

In deze sessie: 

  • denk je samen met het team na over kwaliteitsvol onderwijs. 
  • krijg en deel je tips over hoe je kunt differentiëren binnen de krachtige leeromgeving. 
  • krijg je inzichten hoe je de leeromgeving op klasniveau krachtiger kan maken door proactief en planmatig in je klasorganisatievormen te variëren. 
  • maak je via actieve en reflectieve werkvormen kennis met een gedifferentieerde vorm van klasorganisatie (keuzeoptie). 
Doelgroep:
  • Leraren basisonderwijs
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Tijdens deze sessie staan we stil bij kwaliteitsvol onderwijs en zullen de kenmerken van de krachtige leeromgevingcentraal staan. Hoe vertalen we deze kenmerken zodat elk kind tot een harmonische ontwikkeling komt? Door proactief en planmatig te werken, door goed na te denken over differentiatie en organisatiebinnen je klas/school 

Maak een keuze uit een van volgende werkwinkels: 

  • Co- en teamteaching 
  • Sporenbeleid 
  • Coöperatief leren 
  • Binnenklasdifferentatie 
  • ...
Strategie en methode:

We bouwen de sessie interactief op waarbij we afwisselend in grote en kleine groepen werken. We hanteren actieve en reflectieve werkvormen die het leren van de deelnemers stimuleren met het leerplan ZILL als kompas. 

Bijkomende info:

De werkelijke kostprijs van dit professionaliseringsinitiatief bedraagt 650 euro/sessie. Wij bieden dit initiatief aan een verminderde prijs aan, dit is mogelijk door tussenkomst van de overheid.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Voorwaarde:

 


Voor dit initiatief mogen maximum 30 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 300,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.