Aanmelden
Laden…

Even geduld...

PBRMCBA0TAL220055-01 Lerend netwerk: 'Ik heb plots een meertalige leerling in mijn klas/mijn school'

Tijdens dit initiatief leer je wie de meertalige leerlingen/anderstalige nieuwkomers zijn.
Hoe kunnen we hen zo goed mogelijk begeleiden in de reguliere klas bij het leren van de Nederlandse taal en hun sociale integratie. We werken vanuit de brochure 'Zill met AN'.

Doelstellingen:
  • Je krijgt inzicht in het verloop van de taalontwikkeling van de meertalige leerling.
  • Je krijgt inzicht op het wettelijk kader rond AN-leerlingen.
  • Je ontwikkelt vaardigheden om deze leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden in de klas en op school.
  • Je deelt je ervaringen met collega's.
Doelgroep:
  • Leraren basisonderwijs die voor de EERSTE MAAL een meertalige/AN leerling in de klas heeft.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Wie zijn de meertalige leerlingen/anderstalige nieuwkomers (AN) die onze scholen binnenkomen? Hoe kunnen we hen zo goed mogelijk begeleiden in de reguliere klas bij het leren van?de?Nederlandse?taal?en hun sociale integratie met oog voor hun welbevinden.

Vanuit de brochure “ZILL?met AN”?gaan we?aan de slag om deze leerlingen zo snel mogelijk betrokken aan het leren te krijgen.?

Met deze sessie bieden we je graag de nodige inzichten en ondersteuning om met een meertalige leerling/AN aan de slag te gaan.

Strategie en methode:

Lerend netwerk. Afwisseling input en uitwisseling ervaringen.
We gaan in op de vragen van de deelnemers.

Bijkomende info:

Vanaf het schooljaar 2022-2023 betaal je als schoolentiteit een bedrag van € 20,00 per netwerk als lidmaatschap voor een schooljaar. Voor dat bedrag kan je meerdere leden van een schoolteam laten participeren aan het netwerk ongeacht het aantal sessies. Je ontvangt als schoolentiteit dus slechts 1 factuur van € 20,00 bij de start van het lerend netwerk.

Dit bedrag is exclusief lunch.

Vragen hierover? Academie@katholiekonderwijs.vlaanderen

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 20,00 Euro
Lesgever: De Schuyter Kristien
De Backer Gerda
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Diocesaan Onderwijsbureau (Inschrijven afgesloten)
Marialand 31
9000 Gent (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • donderdag 29 september 2022 van 09:00 tot 11:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.