Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETPCBU0BLL210258-02 Vormingsdag: Gedrag begrijpen - Invloed van onze inwendige zintuigen op de emotieregulatie

In deze cursus laten we ons licht schijnen op de proprioceptie en de interoceptie. Omdat deze twee een erg belangrijke rol spelen in onder andere het ontstaan en het reguleren van onze emoties.

We leren de werking van deze zintuigen kennen en besteden uiteraard aandacht aan de andere sensorische verwerking die we vaak zien bij mensen met autisme en de gevolgen die dat heeft op hun emotieregulatie.

Doelstellingen:
  • De deelnemers begrijpen de invloed van de inwendige zintuigen (proprioceptie en introceptie) op het ontstaan van emoties.
  • De deelnemers krijgen inzicht in de invloed van de andere sensorische verwerking van personen met autisme en/of een verstandelijke beperking op hun functioneren.
  • De deelnemers bekijken de praktische implicaties van deze nieuwe inzichten voor hun leerlingen en inspireren elkaar met concrete tips en activiteiten.
Doelgroep:
  • Teamleden uit gewoon en buitengewoon onderwijs, ondersteuningsnetwerken, internaten en CLB's
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Lesgever Steven Degrieck met medewerking van Els Van Schelvergem en Michelle Verreydt

We kennen allemaal de vijf ‘klassieke’ zintuigen.

Maar naast deze vijf, die prikkels vanuit onze omgeving in kaart brengen, hebben we ook nog een aantal inwendige zintuigen. Die brengen prikkels vanuit ons eigen lichaam in kaart.

In deze cursus laten we ons licht schijnen op de proprioceptie en de interoceptie. Omdat deze twee een erg belangrijke rol spelen in onder andere het ontstaan en het reguleren van onze emoties. We leren de werking van deze zintuigen kennen en besteden uiteraard aandacht aan de andere sensorische verwerking die we vaak zien bij mensen met autisme en/of verstandelijke beperking en de gevolgen die dat heeft op de emotieregulatie bij mensen met autisme en/of verstandelijke beperking. Deze zintuigen geven heel wat concrete ingangspoorten voor het werken rond emoties.

Een boeiende dag barstensvol informatie en concrete tips rond dit volop in ontwikkeling zijnde domein.

Strategie en methode:

Plenaire lezing
Groepsgesprekken en opdrachten o.l.v. pedagogische begeleiders Michelle Verreydt en Els Van Schelvergem en leden van de Centrale Stuurgroep Autisme om het geleerde toe te passen.

Bijkomende info:

Lesgever Steven Degrieck met medewerking van Els Van Schelvergem en Michelle Verreydt

In de deelnameprijs is een broodjesmaaltijd inbegrepen.

De lesplaats zal in of rond Brussel zijn bereikbaar met openbaar vervoer.

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:

Dit is een verdiepende sessie.

De deelnemers hebben basiskennis autisme en/of over socio-emotionele ontwikkeling. 
Mogelijke vorming: basiscursus AutismeCentraalMethodiek of Gedrag begrijpen vanuit de draad 


Voor dit initiatief mogen maximum 5 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met vrijdag 3 februari 2023 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 70,00 Euro
Lesgever: Van Schelvergem Els
Verreydt Michelle
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
  • Reeks 1:
    • dinsdag 7 februari 2023 van 09:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.