Aanmelden
Laden…

Even geduld...

PBRMLER0BLL220099-02 Infosessie nieuw inschrijvingsdecreet gewoon basisonderwijs (voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2023-2024)

Tijdens dit initiatief word je geïnformeerd over het nieuwe inschrijvingsdecreet van toepassing voor het gewoon basisonderwijs.

Doelstellingen:
  • Je bent op de hoogte van de algemene principes van het inschrijvingsrecht.
  • Je bent op de hoogte van de vernieuwingen in het inschrijvingsdecreet.
Doelgroep:
  • Besturen gewoon basisonderwijs
  • Directies gewoon basisonderwijs
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

De nieuwe inschrijvingsregels worden van kracht op 1 september 2022 voor de inschrijvingen van het schooljaar 2023-2024. In dit Vlaanderenbrede webinar lichten we toe wat dit voor jou als school betekent. We vertrekken daarbij van de algemene principes van het inschrijvingsrecht en zoemen in op de nieuwe regelgeving.

Strategie en methode:

Plenaire duiding via webinar. Er is ruimte om via de chat vragen te stellen.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Jennes Annemie
Tempelaere Floor
Vermandere Conny
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Online sessie (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • dinsdag 27 september 2022 van 09:30 tot 12:00
  • Reeks 2: (Voorbij)
    • vrijdag 30 september 2022 van 09:30 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.