Aanmelden
Laden…

Even geduld...

LEDBMBR0IDO220047 Impulsdag Pastoraal op School Basisonderwijs

De Dienst Identiteit van het vicariaat Onderwijs van het aartsbisdom Mechelen-Brussel nodigt u graag uit op de ‘Impulsdag Pastoraal op School Basisonderwijs’ op dinsdag 13 september 2022 in UC Leuven-Limburg, campus Hertogstraat 178B in 3001 Heverlee.

Directeurs, leerkrachten en pastorale medewerkers uit het gewoon en het buitengewoon basisonderwijs zijn van harte welkom.

De impulsdag wil een inspiratiedag zijn voor alle geïnteresseerde en enthousiaste onderwijsmensen, een dag van ontmoeting en bemoediging. Het wordt zonder twijfel ook een leerrijke dag. Na een kort plenair gedeelte kan elke deelnemer twee werkwinkels volgen. 

In het aanbod vindt u een ruime keuze aan werkwinkels. 

Opgelet! Zowel het totaal aantal inschrijvingen voor de dag als het aantal deelnemers per werkwinkel is beperkt.

Wie snel inschrijft, maakt uiteraard de meeste kans om zijn/haar twee werkwinkels naar keuze te kunnen volgen.

Van zodra het maximumaantal deelnemers voor de impulsdag is ingeschreven, worden de inschrijvingen afgesloten.

Het wordt zeker de moeite. Wij kijken er alvast naar uit u te mogen begroeten op 13 september in Heverlee!

Doelstellingen:

Inspiratie en impulsen opdoen voor de pastorale jaarthemawerking op een vormende, inspirerende, bemoedigende en interactieve manier.

Ontmoeting met collega’s en betrokkenen uit het brede werkveld.

Doelgroep:

Leerkrachten en (coördinerende) directeurs, begeleiders, inspecteurs gewoon en buitengewoon basisonderwijs

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Programma:

08.15u. – 09.00u.: onthaal/bezoek standen/ activiteitentafels

09.00u. – 09.55u.: welkom – plenair gedeelte aula deel 1

09.40u. – 10.05u.: duiding jaarthema

10.00u. – 12.00u.: werkwinkel 1

12.00u. – 12.45u.: broodjesmaaltijd/bezoek standen

12.50u. – 13.15u.: welkom – plenair gedeelte aula deel 2

13.20u. – 15.20u.: werkwinkel 2

15.25u. – 16.00u.: wel thuis!

Voor meer info: vera.vastesaeger@katholiekonderwijs.vlaanderen - 0476 46 73 72

Workshops:
Aanbod workshops sessie 1 deel 1
dinsdag 13 september 2022 van 10:00 tot 12:00
01. De wereldwijde betekenisrijkdom van ‘licht’ creatief en interlevensbeschouwelijk doorleven.
Spreker: Jean Agten

Aan de hand van lampen en lichten allerhande, de eigen betekenissen en zingeving van ‘licht’ verkennen. Via drama, zang, dans en creatief werk de eigen waarden en inspiraties uitdrukking geven. Zich oriënteren in de lichtwereld van vele levensbeschouwingen, hun gebruiken, rituelen en feesten, om de eigen kennis en ervaring te verruimen, te verdiepen. Mogelijkheden ontdekken om creatief en interlevensbeschouwelijk hiermee met kinderen aan de slag te gaan.

Doelgroep: Iedereen.

02. Damiaan op school: ontdek het nieuwe educatieve Damiaanaanbod.
Spreker: Ruben Boon en Mieke Vande Moortele

Het verhaal van Damiaan is wereldwijd bekend. En toch zit er nog zoveel meer in de figuur van Damiaan dan je op het eerste gezicht zou denken. Bij de ontwikkeling van een uitgebreid nieuw educatief Damiaanaanbod keken we met nieuwe ogen naar de figuur van Damiaan. Vanuit verschillende invalshoeken en met verschillende doelgroepen voor ogen gingen we samen met deskundige partners op zoek naar nieuwe vormen, werkvormen en methodieken om het verhaal van Damiaan door te geven. Tijdens deze sessie maken deelnemers op een interactieve manier kennis met het vernieuwde Damiaanbod. Starten doen we met het verhaal van Damiaan op de wijze van Godly Play. Nadien zoomen we in op de andere ingrediënten van het vernieuwde educatieve Damiaanaanbod.

Doelgroep: Iedereen.

Mee te brengen door de deelnemers: een kussen

03. Verhalen vertellen van vertrouwen. Ze bieden lichtpuntjes, soms onverwacht. Met verhalen drama ondervinden we dat aan den lijve.
Spreker: Agnes Bouwen

We zijn er nog niet helemaal uit met welk verhaal we gaan werken. Is het een Bijbelverhaal over vertrouwen of wordt het toch een prentenboek met een vuurtoren? Laat je gewoon verrassen en je zal ontdekken dat een verhaal zoveel meer kan raken dan je oren. Dat beleven met heel je lijf, met handen , hart en hoofd zoveel meer doet ontdekken dan zitten op een stoel. We dagen je uit om met ons te zoeken naar de lichtpuntjes die zoveel verhalen je kunnen geven.

Doelgroep: Iedereen.

04. Vieren op school: een hele uitdaging!
Spreker: Christa Damen

Vieren op school, in de katholieke traditie, is vandaag niet evident.

Een eucharistie of eerder een gebedsviering? Rituelen rond een verjaardag, Kerstmis en Pasen of wanneer er iemand is gestorven? Wat vieren we (niet)? Waar gaat de viering door en wie gaat voor? … Vele vragen waarmee we aan de slag moeten gaan om op school een zinvolle pastorale werking uit te bouwen.

De leidraad ‘Vieren op school’ (https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/pastoraal/inspirerend-materiaal/vieren-op-school-oriënterende-vragen-ter-reflectie) helpt om in een katholieke dialoogschool gesprek op gang te brengen over pastoraal vieren op school. In de huidige pluraliteit en diversiteit is dat niet vanzelfsprekend. Reflectievragen zetten pastorale groepen en inspirerende teams die willen vieren, op weg om antwoorden te geven op het waarom, het hoe en het wat van vieren op school.

Doelgroep: Iedereen.

05. Op weg met Leeftocht Naomi in de klas: concrete pistes om te werken rond het jaarthema met jonge kinderen.
Spreker: An De Clerck

Door middel van leeftocht voor jonge kinderen gaan we samen op weg en krijg je heel wat uitgewerkte voorbeelden om het volgende schooljaar het jaarthema in de klas te gebruiken.

Er wordt gebruikt gemaakt van concrete materialen.

Er worden 4 Bijbelverhalen uitgewerkt en gelinkt aan het jaarthema ‘Lichtpuntjes’

We gaan samen praktisch en concreet aan de slag.

Doelgroep: Kleuter en eerste leerjaar.

06. Rouwen en vertrouwen: omgaan met rouw en verlies in de klas.
Spreker: Katrien De Decker
 • Theoretisch kader rond rouw (duale procesmodel van Stroebe en Schut) aan de hand van een prentenboek.
 • Concrete en praktische handvaten om kinderen met rouw te begeleiden.
 • Kennismaking met rouwkoffer: koffer vol troost ontwikkeld door Katrien De Decker (Bakerofriends) en vzw Emmaüs

Doelgroep: Iedereen.

07. Geloofsgesprekken organiseren met het lerarenteam.
Spreker: Lieven De Luyck

In deze oefensessie krijg je een aantal eenvoudige tools om met het team in gesprek te gaan over levensbeschouwing en geloof. We bieden uitgewerkte fiches aan waarmee je zonder veel voorbereiding aan de slag kunt.

Doelgroep: Iedereen.

08. Wie ben ik, waar sta ik voor?
Spreker: Inge Knops

Aan de hand van interactieve en ervaringsgerichte oefeningen (meditatie, zelfreflexie, beweging, rust) verkennen we via de zintuigen het lichaam, de geest, de ziel. We gaan vooral aan de slag met ons voelen. Onze lichamelijke gewaarwordingen observeren is een ingangspoort op deze ontdekkingstocht. 

 • Deelnemers komen in makkelijke kledij en brengen een meditatie mat, -kussen en dekentje mee. Schrijfgerief en -boek(je) kunnen nuttig zijn.
 • Voorbereidend werk: breng jouw eigen vuurtoren mee (dit mag zelf gemaakt).

Doelgroep: Iedereen.

09. Meer rust en verbinding in de klas met hartcoherentie.
Spreker: Annekatrien Masschelin

Tijdens deze workshop gaan we onderzoeken wat stress juist is, en hoe dit zich bij kinderen in gedrag en emoties vertaalt. Hierbij maken we gebruik van de Window of Tolerance, dat werd vertaald naar een kindvriendelijke metafoor van 3 zeeën. We ontdekken samen welke hulpmiddelen verlichting kunnen bieden bij stress, zowel voor de leerkracht als voor de leerlingen, en verdiepen ons in de krachtige tool van de ademhaling.

Doelgroep: Lagere school.

10. Hoe verdeel jij, als vuurtoren, je licht?
Spreker: Vicky Nuyts

Jij bent vaak het middelpunt van de klas, als vuurtoren scant jouw licht de hele tijd je hele klas af: voelt iedereen zich oké, doet iedereen wat hij/zij zou moeten doen, is er een brandje dat geblust moet worden …  In het verzekeren van het klasklimaat, het voeden van vertrouwen in zichzelf en elkaar, speel jij natuurlijk een grote rol. Maar ben je je ervan bewust dat je deze rol kan delen met al je kinderen?
Hoe zou het zijn als ze, naast zichzelf beter leren kennen -meer zelfvertrouwen hebben- … ook meer aandacht krijgen voor hun klasgenootjes? Hoe zou het zijn dat ze elkaar gaan complimenteren, elkaar gaan bevragen wanneer ze hulp nodig hebben of aan elkaar gaan zien wanneer iemand een schouderklopje kan gebruiken.

Dat kàn en het is niet eens zo heel moeilijk, tijdrovend of arbeidsintensief. Die kleine, korte interventies – die kleine reddingsboeien – dat licht dat de juiste richting uitwijst, dat leer ik jullie.

Doelgroep: Iedereen.

11. Ademruimte, lichtheid & veerkracht.
Spreker: Janine Eggebeen

Een actieve sessie waarin ik met behulp van adem, de ruimte, materiaal, muziek en beelden concrete oefeningen zal aanbieden en deze achteraf zal bespreken.

De deelnemers:

 • ondervinden wat het met je doet om je veilig te voelen en hoe onveiligheid je beperkt en je vertrouwen kan schaden (in jezelf en in de mensen om je heen) 
 • hoe je bewustwording kunt creëren, woorden kan geven aan wat je voelt en dit kan gebruiken om met de juiste (adem-)oefeningen in te zetten om rust te creëren  - krijgen kapstokken aangereikt  waaraan ze hun concrete (klas)situaties kunnen ophangen(in de klas, team, werkgroepen, vergaderingen)

Doelgroep: Iedereen.

12. De Kracht van de Stilte - In stilte (meditatie) ‘thuiskomen’ bij jezelf en bij Maria.
Spreker: Theo De Haes
 • Intro: De Kracht van de Stilte en korte kennismaking.
 • Quiz om je interactief en speels onder te dompelen in de kracht van de stilte.
 • Basisoefening meditatie ‘thuiskomen’ bij jezelf (met behulp van stiltedoosje). Met deze eenvoudige meditatieoefening kan je onmiddellijk, zonder verdere inspanning van voorbereidingen, aan de slag. Al experimenterend breng je dagelijks in een drietal minuten rust en discipline in je klas.
 • Vele andere mogelijkheden en opportuniteiten verkennen om te experimenteren met De Kracht van de Stilte.

Doelgroep: Iedereen.

Aanbod workshops sessie 2 deel 2
dinsdag 13 september 2022 van 13:20 tot 15:20
01. De wereldwijde betekenisrijkdom van ‘licht’ creatief en interlevensbeschouwelijk doorleven
Spreker: Jean Agten

Aan de hand van lampen en lichten allerhande, de eigen betekenissen en zingeving van ‘licht’ verkennen. Via drama, zang, dans en creatief werk de eigen waarden en inspiraties uitdrukking geven. Zich oriënteren in de lichtwereld van vele levensbeschouwingen, hun gebruiken, rituelen en feesten, om de eigen kennis en ervaring te verruimen, te verdiepen. Mogelijkheden ontdekken om creatief en interlevensbeschouwelijk hiermee met kinderen aan de slag te gaan.

Doelgroep: Iedereen.

02. Damiaan op school: ontdek het nieuwe educatieve Damiaanaanbod.
Spreker: Ruben Boon en Mieke Vande Moortele

Het verhaal van Damiaan is wereldwijd bekend. En toch zit er nog zoveel meer in de figuur van Damiaan dan je op het eerste gezicht zou denken. Bij de ontwikkeling van een uitgebreid nieuw educatief Damiaanaanbod keken we met nieuwe ogen naar de figuur van Damiaan. Vanuit verschillende invalshoeken en met verschillende doelgroepen voor ogen gingen we samen met deskundige partners op zoek naar nieuwe vormen, werkvormen en methodieken om het verhaal van Damiaan door te geven. Tijdens deze sessie maken deelnemers op een interactieve manier kennis met het vernieuwde Damiaanbod. Starten doen we met het verhaal van Damiaan op de wijze van Godly Play. Nadien zoomen we in op de andere ingrediënten van het vernieuwde educatieve Damiaanaanbod.

Doelgroep: Iedereen.

Mee te brengen door de deelnemers: een kussen

03. Verhalen vertellen van vertrouwen. Ze bieden lichtpuntjes, soms onverwacht. Met verhalen drama ondervinden we dat aan den lijve.
Spreker: Agnes Bouwen

We zijn er nog niet helemaal uit met welk verhaal we gaan werken. Is het een Bijbelverhaal over vertrouwen of wordt het toch een prentenboek met een vuurtoren? Laat je gewoon verrassen en je zal ontdekken dat een verhaal zoveel meer kan raken dan je oren. Dat beleven met heel je lijf, met handen , hart en hoofd zoveel meer doet ontdekken dan zitten op een stoel. We dagen je uit om met ons te zoeken naar de lichtpuntjes die zoveel verhalen je kunnen geven.

Doelgroep: Iedereen.

04. Vieren op school: een hele uitdaging!
Spreker: Christa Damen

Vieren op school, in de katholieke traditie, is vandaag niet evident.

Een eucharistie of eerder een gebedsviering? Rituelen rond een verjaardag, Kerstmis en Pasen of wanneer er iemand is gestorven? Wat vieren we (niet)? Waar gaat de viering door en wie gaat voor? … Vele vragen waarmee we aan de slag moeten gaan om op school een zinvolle pastorale werking uit te bouwen.

De leidraad ‘Vieren op school’ (https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/pastoraal/inspirerend-materiaal/vieren-op-school-oriënterende-vragen-ter-reflectie) helpt om in een katholieke dialoogschool gesprek op gang te brengen over pastoraal vieren op school. In de huidige pluraliteit en diversiteit is dat niet vanzelfsprekend. Reflectievragen zetten pastorale groepen en inspirerende teams die willen vieren, op weg om antwoorden te geven op het waarom, het hoe en het wat van vieren op school.

Doelgroep: Iedereen.

05. Op weg met Leeftocht Naomi in de klas: concrete pistes om te werken rond het jaarthema met jonge kinderen.
Spreker: An De Clerck

Door middel van leeftocht voor jonge kinderen gaan we samen op weg en krijg je heel wat uitgewerkte voorbeelden om het volgende schooljaar het jaarthema in de klas te gebruiken.

Er wordt gebruikt gemaakt van concrete materialen.

Er worden 4 Bijbelverhalen uitgewerkt en gelinkt aan het jaarthema ‘Lichtpuntjes’

We gaan samen praktisch en concreet aan de slag.

Doelgroep: Kleuter en eerste leerjaar.

06. Rouwen en vertrouwen: omgaan met rouw en verlies in de klas.
Spreker: Katrien De Decker
 • Theoretisch kader rond rouw (duale procesmodel van Stroebe en Schut) aan de hand van een prentenboek.
 • Concrete en praktische handvaten om kinderen met rouw te begeleiden.
 • Kennismaking met rouwkoffer: koffer vol troost ontwikkeld door Katrien De Decker (Bakerofriends) en vzw Emmaüs

Doelgroep: Iedereen.

07. Geloofsgesprekken organiseren met het lerarenteam.
Spreker: Lieven De Luyck

In deze oefensessie krijg je een aantal eenvoudige tools om met het team in gesprek te gaan over levensbeschouwing en geloof. We bieden uitgewerkte fiches aan waarmee je zonder veel voorbereiding aan de slag kunt.

Doelgroep: Iedereen.

08. Wie ben ik, waar sta ik voor?
Spreker: Inge Knops

Aan de hand van interactieve en ervaringsgerichte oefeningen (meditatie, zelfreflexie, beweging, rust) verkennen we via de zintuigen het lichaam, de geest, de ziel. We gaan vooral aan de slag met ons voelen. Onze lichamelijke gewaarwordingen observeren is een ingangspoort op deze ontdekkingstocht. 

 • Deelnemers komen in makkelijke kledij en brengen een meditatie mat, -kussen en dekentje mee. Schrijfgerief en -boek(je) kunnen nuttig zijn.
 • Voorbereidend werk: breng jouw eigen vuurtoren mee (dit mag zelf gemaakt).

Doelgroep: Iedereen.

09. Meer rust en verbinding in de klas met hartcoherentie.
Spreker: Annekatrien Masschelin

Tijdens deze workshop gaan we onderzoeken wat stress juist is, en hoe dit zich bij kinderen in gedrag en emoties vertaalt. Hierbij maken we gebruik van de Window of Tolerance, dat werd vertaald naar een kindvriendelijke metafoor van 3 zeeën. We ontdekken samen welke hulpmiddelen verlichting kunnen bieden bij stress, zowel voor de leerkracht als voor de leerlingen, en verdiepen ons in de krachtige tool van de ademhaling.

Doelgroep: Iedereen.

10. Hoe verdeel jij, als vuurtoren, je licht?
Spreker: Vicky Nuyts

Jij bent vaak het middelpunt van de klas, als vuurtoren scant jouw licht de hele tijd je hele klas af: voelt iedereen zich oké, doet iedereen wat hij/zij zou moeten doen, is er een brandje dat geblust moet worden …  In het verzekeren van het klasklimaat, het voeden van vertrouwen in zichzelf en elkaar, speel jij natuurlijk een grote rol. Maar ben je je ervan bewust dat je deze rol kan delen met al je kinderen?
Hoe zou het zijn als ze, naast zichzelf beter leren kennen -meer zelfvertrouwen hebben- … ook meer aandacht krijgen voor hun klasgenootjes? Hoe zou het zijn dat ze elkaar gaan complimenteren, elkaar gaan bevragen wanneer ze hulp nodig hebben of aan elkaar gaan zien wanneer iemand een schouderklopje kan gebruiken.

Dat kàn en het is niet eens zo heel moeilijk, tijdrovend of arbeidsintensief. Die kleine, korte interventies – die kleine reddingsboeien – dat licht dat de juiste richting uitwijst, dat leer ik jullie.

Doelgroep: Iedereen.

11. Ademruimte, lichtheid & veerkracht.
Spreker: Janine Eggebeen

Een actieve sessie waarin ik met behulp van adem, de ruimte, materiaal, muziek en beelden concrete oefeningen zal aanbieden en deze achteraf zal bespreken.

De deelnemers:

 • ondervinden wat het met je doet om je veilig te voelen en hoe onveiligheid je beperkt en je vertrouwen kan schaden (in jezelf en in de mensen om je heen) 
 • hoe je bewustwording kunt creëren, woorden kan geven aan wat je voelt en dit kan gebruiken om met de juiste (adem-)oefeningen in te zetten om rust te creëren  - krijgen kapstokken aangereikt  waaraan ze hun concrete (klas)situaties kunnen ophangen(in de klas, team, werkgroepen, vergaderingen) 

Doelgroep: Iedereen.

12. De Kracht van de Stilte - In stilte (meditatie) ‘thuiskomen’ bij jezelf en bij Maria.
Spreker: Theo De Haes
 • Intro: De Kracht van de Stilte en korte kennismaking.
 • Quiz om je interactief en speels onder te dompelen in de kracht van de stilte.
 • Basisoefening meditatie ‘thuiskomen’ bij jezelf (met behulp van stiltedoosje). Met deze eenvoudige meditatieoefening kan je onmiddellijk, zonder verdere inspanning van voorbereidingen, aan de slag. Al experimenterend breng je dagelijks in een drietal minuten rust en discipline in je klas.
 • Vele andere mogelijkheden en opportuniteiten verkennen om te experimenteren met De Kracht van de Stilte.

Doelgroep: Iedereen.

Strategie en methode:

Impulsen via plenum en werkwinkels.

Elke deelnemer kiest twee werkwinkels.

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 5 september 2022 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 70,00 Euro
Lesgever: De Clerck An
Damen Christa
meerdere lesgevers .
Vastesaeger Vera
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
UC Leuven - Limburg (Inschrijven afgesloten)
Hertogstraat 178B
3001 Heverlee (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 13 september 2022 van 08:15 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.