Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETPCSO0DLP220035-P-201 Geprikkeld om te ontdekken… Haal alles uit Insluitende lezer (Immersive reader

Insluitende lezer een gratis toepassing binnen Microsoft365-applicaties die de leesvaardigheid van leerlingen kan versterken en het lezen kan ondersteunen.

In deze sessie tonen we waar je die insluitende lezer vindt en wat de didactische mogelijkheden zijn zodat jij ze kan inzetten voor jouw leerlingen.

Doelstellingen:

Aan het eind van deze sessie weet je in welke applicaties je Insluitende Lezer kan inzetten en ken je de verschillende mogelijkheden als ondersteuning

Doelgroep:

Pedagogische ICT-coördinatoren en alle leraren

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

We verkennen insluitende lezer binnen  OneNote, Teams, Word, Office Lens, Flipgrid, de Edge browser en Outlook.

We verkennen de “features”:

  • tekstvoorkeuren: tekstgrootte, toename spatiëring, lettertype en thema's (paginakleur);
  • grammatica-opties: lettergrepen en delen van spraak kleurcodering en delen van spraaklabels;
  • leesvoorkeuren: regelfocus, beeldwoordenboek en vertalen (per woord of document).

We verkennen de didactische mogelijkheden. We kaderen dit in een visie op digitale didactiek.

We leggen de link met:

  • de doelen van het gemeenschappelijk leerplan ICT (GLI)
  • de gemeenschappelijke funderende leerplannen

Je gaat zelf aan de slag met de Insluitende Lezer.

Alle nascholingen zijn opgebouwd volgens het kader van DigCompEdu. Dit is een referentiekader ontwikkeld door de Europese Commissie.  DigCompEdu beschrijft 24 competenties, georganiseerd in 6 gebieden, waarover een leerkracht moet beschikken.  Volgende competenties komen aan bod tijdens deze nascholing: 

DOMEIN 1 : Professioneel engagement: samenwerking, reflectie op de eigen praktijk, professionalisering
DOMEIN 2 :Digitale leermiddelen: selecteren, creëren en aanpassen van digitale leermiddelen, beheren-beveiligen-delen
DOMEIN 3 : Lesgeven en leren:lesgeven, begeleiden, zelfsturend leren
DOMEIN 4 : Evalueren: evaluatiestrategieën,  analyseren van bewijsmateriaal, feedback en planning
DOMEIN 5 : Leerlingen ondersteunen: toegankelijkheid en inclusie, differentiatie en personalisatie, actieve betrokkenheid

Strategie en methode:

Hands-on.

Bijkomende info:

Wil je steeds op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes, ga dan naar onze facebookpagina

Nascholing ICT of volg ons op Twitter @NascholingICT.

De modaliteiten van ICT voor deelname aan dit initiatief, kan je online nalezen.

Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 4 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 3 dagen op voorhand inschrijven en tot 10 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 40,00 Euro
Lesgever: Florizoone Sabine
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.