Aanmelden
Laden…

Even geduld...

PBRMLER0BLL220093-01 Lerend netwerk: Door het ontwerpen van krachtige samenwerkingsafspraken verbindend werken aan kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding

Tijdens dit initiatief werk je op basis van de samenwerkingsafspraken tussen school & CLB in verbindend partnerschap aan kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding.

Doelstellingen:
 • Je krijgt inzicht in de regelgeving rond de samenwerkingsafspraken tussen school en CLB.
 • Je ontdekt hoe de samenwerkingsafspraken tussen school en CLB succesvol kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding.
 • Je verkent samen met andere partners (CLB, pedagogische begeleiding, ondersteuningsmodel) de leidraad samenwerkingsafspraken school en CLB.
 • Je maakt kennis met de rol- en taakverdeling tussen de verschillende actoren die de werking van de leerlingenbegeleiding op school optimaliseren.
 • Je krijgt inspiratie en concrete handvaten om de samenwerkingsafspraken tussen school en CLB op maat van je school te maken.
 • Je werkt via de samenwerkingsafspraken met verschillende partners (CLB, pedagogische begeleiding, ondersteuningsmodel) verbindend samen aan kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding.
Doelgroep:

Schoolteam bestaande uit minstens 2 personen (leerlingenbegeleider, directie, middenkader ...) én CLB-contactpersoon/onthaler secundair onderwijs.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Vanuit de regelgeving rond de samenwerkingsafspraken tussen school en CLB maken we werk van kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding.

We concretiseren deze afspraken met verschillende partners (CLB, pedagogische begeleiding, ondersteuningsmodel). Je wordt hiertoe geïnspireerd door zelfreflectie, dialoog én ondersteunende tools. Het raamwerk van deze driedaagse is de leidraad samenwerkingsafspraken school en CLB.

Strategie en methode:
 • We reflecteren aan de hand van de schooleigen samenwerkingsafspraken, de leidraad én de aangereikte tools.
 • We inspireren elkaar via gedachtewisseling en kennisdeling.
 • We concretiseren deze reflectie en inspiratie in acties en afspraken.
 • We denken samen na hoe je de transfer naar je school maakt en hoe deze samenwerkingsafspraken de kwaliteit van je leerlingenbegeleiding versterken.
Bijkomende info:

Schooleigen samenwerkingsafspraken school en CLB (papieren of digitale versie).

Pedagogisch project van de school, visie op leerlingenbegeleiding (papieren of digitale versie).

Vanaf het schooljaar 2022-2023 betaal je als schoolentiteit een bedrag van € 20,00 per netwerk als lidmaatschap voor een schooljaar. Voor dat bedrag kan je meerdere leden van een schoolteam laten participeren aan het netwerk ongeacht het aantal sessies. Je ontvangt als schoolentiteit dus slechts 1 factuur van € 20,00 bij de start van het lerend netwerk.

Dit bedrag is exclusief lunch.

Vragen hierover? Academie@katholiekonderwijs.vlaanderen

Prijs: 20 euro met 3 x lunch = 50 euro

Sessies: 3 sessie(s)
Voorwaarde:

Geen voorkennis vereist.


Voor dit initiatief moeten minimum 3 en mogen maximum 3 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 13 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 50,00 Euro
Lesgever: Loobuyck Kris
De Grave Sandra
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Sint-Baafshuis
Biezekapelstraat 2
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 1:
  • donderdag 20 oktober 2022 van 09:00 tot 16:00
  • dinsdag 13 december 2022 van 09:00 tot 16:00
  • donderdag 2 maart 2023 van 09:00 tot 16:00
Inschrijvingen afgesloten? - mail naar nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
(Kaart)
 • Reeks 2:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.