Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETPBES0FBI220021-06 Plan van aanpak bij klachten tegen jouw gunningsbeslissing - De rechtsbeschermingswet overheidsopdrachten van A tot Z

Katholiek Onderwijs Vlaanderen zorgt ook voor vorming voor inkopers die reeds de knepen van het vak wat onder de knie hebben. Voor het werkjaar 2022-2023 zijn er twee onderwerpen weerhouden: 'Plan van aanpak bij klachten tegen jouw gunningsbeslissing - De rechtsbeschermingswet overheidsopdrachten van A tot Z' en 'De uitvoering van overheidsopdrachten voor leveringen en diensten'.  

Doelstellingen:

De Rechtsbeschermingswet regelt het moment van de selectie of de gunning van een overheidsopdracht. De aanbestedende overheid is verplicht om haar beslissing te motiveren, de inschrijvers te informeren, die dan vervolgens kunnen procederen.

In deze opleiding belichten we alle aspecten van de Rechtsbeschermingswet overheidsopdrachten, vanuit de praktijk. 

Doelgroep:

Bestuurders, directies en leidinggevenden, verantwoordelijken inkoopbeleid die ervaring hebben met overheidsopdrachten.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

De Rechtsbeschermingswet regelt het moment van de selectie of de gunning van een overheidsopdracht. De aanbestedende overheid is verplicht om haar beslissing te motiveren, de inschrijvers te informeren, die dan vervolgens kunnen procederen.

In deze opleiding belichten we alle aspecten van de Rechtsbeschermingswet overheidsopdrachten, vanuit de praktijk. 

Wat moet er precies gebeuren na de vaststelling van de formele selectie- of gunningsbeslising?Hoe moeten we de kandidaten of inschrijvers informeren en wat zijn hun beroepsmogelijkheden? Wanneer moet u de wachttermijn toepassen en is het verstandig om deze vrijwillig toe te passen? En wat moet u als aanbestedende overheid doen als er een beroep wordt ingediend? 

We overlopen ook verschillende concrete templates, die deel uitmaken van de cursusdocumenten.

Strategie en methode:

De bedoeling is om de deelnemers inzicht te laten krijgen in de materie, dit aan de hand van een interactief lesgeven waarbij deelnemers vragen kunnen stellen en cases kunnen voorleggen.

De deelnemers kunnen tot 14 dagen voor de start van deze opleiding vragen of casussen bezorgen aan de organisator. De spreker heeft tijdens de vorming en de vragenronde aandacht voor de gestelde vragen.

Je kunt deze vraag of vragen ingeven bij inschrijving, door de inschrijving aan te passen of door te e-mailen naar info.doko@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Bijkomende info:

Minimum aantal deelnemers om door te laten gaan: 15

Deze vorming wordt voorzien voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en is een opleiding voor gevorderden.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met woensdag 15 februari 2023 inschrijven en tot en met zondag 12 februari 2023 uitschrijven.
Bijdrage: 60,00 Euro
Lesgever: Geerts Johan
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Online sessie (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • donderdag 16 februari 2023 van 09:00 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.