Aanmelden
Laden…

Even geduld...

KOEPCSO0DLP220005-3de-TM De nieuwe derde graad in het gemoderniseerd secundair onderwijs (teamgericht)

Wil je de modernisering van de derde graad op een kwalitatieve manier in jouw school invoeren? Wil je weten hoe de derde graad aansluit op de tweede graad? Wat de onderliggende visie en de opbouw van studierichtingen binnen domeinen en finaliteiten is? Hoe in de derde graad de gemeenschappelijke leerplannen gekaderd worden binnen de vorming van leerlingen? Met deze nascholing geven we jou een volledig beeld van de visie en uitwerking van de gemoderniseerde derde graad.

Doelstellingen:

Na de nascholing ben je goed geïnformeerd over de nieuwe derde graad in het gemoderniseerd secundair onderwijs en de implicaties voor de opdracht van jouw school.

Doelgroep:

Kernteams en leraren van de derde graad

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:
  • In het verlengde van de tweede graad de vernieuwde studierichtingen?in de derde graad voorstellen.
  • De onderliggende visie (opbouw domeinen en finaliteiten) duiden
  • De studierichtingen kaderen in een visie op vorming en OLB.?
  • De gemeenschappelijke leerplannen kaderen in een visie op vorming
  • De consequenties van de vernieuwing signaleren
Strategie en methode:

Eén sessie van een halve dag.

Bijkomende info:

De werkelijke kostprijs van dit professionaliseringsinitiatief bedraagt 650 euro/team. Wij bieden dit initiatief aan een sterk verminderde prijs aan, dit is mogelijk door tussenkomst van de overheid.

Deze module is teamgericht en wordt aangeboden op maat van jouw school.

Deze nascholing kan ook ?individugericht . Je kan die mogelijkheid hier verkennen. 


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 250 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 400,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school
(Kaart)
  • Reeks 1:
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.