Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETPBES0INF220019-07 Informatiesessie onderwijshuisvestiging leerplichtige Oekraïnse vluchtelingen

Op deze informatiesessie kom je te weten wat de maatregelen vanuit de overheid zijn rond de onderwijshuisvestiging voor leerplichtige Oekraïnse vluchtelingen. We verzamelen ook vragen om mee te nemen naar de overheid.

Doelstellingen:

De deelnemers

  • krijgen informatie over de maatregelen van de overheid rond de onderwijshuisvesting van leerplichtige Oekraïnse vluchtelingen.
  • kunnen vragen doorgeven om mee te nemen naar de overheid over deze materie.
Doelgroep:

Bestuurders van het leerplichtonderwijs van het katholiek onderwijs in Vlaanderen en leidinggevende(n) belast met beleids- en bestuurlijke taken

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

We gaan tijdens deze sessie in op de maatregelen vanuit de overheid rond de onderwijshuisvesting van leerplichtige Oekraïnse vluchtelingen en we verzamelen vragen om mee te nemen naar de gesprekken met de overheid.

Strategie en methode:

De deelnemers kunnen tot 14 dagen voor de eerste sessie vragen of casussen bezorgen aan de organisator/spreker. De spreker tracht in de mate van het mogelijke de inhoud van de vorming af te stemmen op de vragen/casussen van de aanwezige deelnemers. 

Je kunt deze vraag of vragen ingeven bij inschrijving, door de inschrijving aan te passen of door te e-mailen naar ann.cautreels@katholiekonderwijs.vlaanderen

Bijkomende info:

Dit initiatief wordt Vlaanderenbreed georganiseerd voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Onthaal vanaf een half uur voor het aanvangsuur dat hieronder vermeld werd.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met dinsdag 23 augustus 2022 inschrijven en tot en met zondag 21 augustus 2022 uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Vanstappen Dirk
Cautreels Ann
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Afgelast)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
  • Reeks 1: (Afgelast)
    • woensdag 24 augustus 2022 van 09:30 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.