Aanmelden
Laden…

Even geduld...

PBRMCSO0DLP220191-01 LO-netwerk over ondersteunende rollen en gezonde actieve levensstijl

Binnen onze school hebben we onze gewoontes en tradities. Over het muurtje kijken kan soms wonderen doen. Wat je hier ziet, hoort en leert kan je meenemen naar je vakgroep. Heerlijk om af en toe een nieuwe wind te doen waaien in de sporthal...

Doelstellingen:
  • Leraren krijgen nieuwe inzichten over werken met ondersteunende rollen.
  • Leraren ontdekken mogelijkheden om verticale leerlijnen op te bouwen rond een aantal persoonsdoelen.
Doelgroep:

Leraren lichamelijke opvoeding secundair onderwijs en vakcoördinatoren.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Tijdens deze sessie krijgen we input en delen we ervaringen rond twee thema’s:

  1. Ondersteunende rollen: hoe organiseren en evalueren we dat?
  2. Leraren werken samen leerlijnen uit rond een aantal persoonsdoelen.
Strategie en methode:

Leraren krijgen input en ruimte voor uitwisseling. Met wat ze tijdens dit netwerk leren kunnen ze hun vakgroep inspireren.

Bijkomende info:

Vanaf het schooljaar 2022-2023 betaal je als schoolentiteit een bedrag van € 20,00 per netwerk als lidmaatschap voor een schooljaar. Voor dat bedrag kan je meerdere leden van een schoolteam laten participeren aan het netwerk ongeacht het aantal sessies. Je ontvangt als schoolentiteit dus slechts 1 factuur van € 20,00 bij de start van het lerend netwerk.

Dit bedrag is exclusief lunch.

Vragen hierover? Academie@katholiekonderwijs.vlaanderen

We verwachten je bereidheid tot het uitwisselen van concrete voorbeelden. Helemaal ideaal is het als je ook wat materiaal meebrengt.

Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 20,00 Euro
Lesgever: Van Roey Anke
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.