Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETPCSO0DLP220035-P-600 TM 01 Digitale didactiek: Hoe kan ICT mijn lessen versterken? (Teamgericht)

Door Digisprong hebben leerlingen vaker of altijd met een persoonlijk ICT-toestel ter beschikking tijdens je lessen. Hoe kan je daar een meerwaarde van maken? Hoe kan je met ICT, je lespraktijk verbeteren, vernieuwen, boeiender, actiever of meer gedifferentieerd maken? Hoe verhoog je de betrokkenheid van de leerlingen zodat ze meer gemotiveerd zijn?

Doelstellingen:

Je leert wat digitale didactiek is en hoe je vertrekkend vanuit het lesonderwerp, je vakdidactiek en je kennis van digitale middelen een sterk digitaal ondersteunde les kan maken waarbij ICT een meerwaarde is.

Doelgroep:

Leraren, pedagogische ICT-coördinatoren, middenkader

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Als leraar ben je vakspecialist, je kent je vak inhoudelijk goed. Je hebt tijdens je opleiding ook kennis gemaakt met de didactiek eigen aan je vak. Nu komt daar nog een element bij nl. de digitale wereld. In deze nascholing leer je hoe je vertrekkende vanuit je eigen vakdidactiek je lessen kunt aanpassen aan de digitale omgeving. Je leert bewust keuzes te maken tussen het grote gamma aan digitale (leer)middelen die voorhanden is en op welke manier je ze kan inzetten zodat ze een meerwaarde zijn en betrokkenheid verhogen.  Heel wat didactische digitale tools worden aangereikt.  Een verdieping in de tools komt niet aan bod.

Strategie en methode:

Een wisselwerking tussen informeren, concrete voorbeelden en zelf actief aan de slag gaan.

Deze sessie is een opstart, je krijgt het kader rond digitale didactiek aangereikt.  Onze pedagogische begeleiders digitale didactiek komen na deze sessie in je school voor verdere begeleiding en ondersteuning.  Voor professionalisering rond digitale tools hebben we een uitgebreid aanbod in ons nascholingsaanbod.

Bijkomende info:

Wil je steeds op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes, ga dan naar onze facebookpagina

Nascholing ICT of volg ons op Twitter @NascholingICT.

De modaliteiten van ICT voor deelname aan dit initiatief, kan je online nalezen.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Voorwaarde:

Breng je eigen (opgeladen) toestel mee. Oortjes of een hoofdtelefoon kunnen handig zijn.


Voor dit initiatief mogen maximum 20 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 4 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 570,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.