Aanmelden
Laden…

Even geduld...

PBRMCSO0DLP220228-01 Netwerk vervolgschoolcoaches OKAN West-Vlaanderen

Wil je je aansluiten bij het sterke netwerk van vervolgschoolcoaches in West-Vlaanderen om van elkaar te leren, elkaar te inspireren? Wil je voor de ex-OKAN-leerlingen die je begeleidt het verschil maken door ook te oefenen in het coachen van leraren in de vervolgscholen via intervisiemomenten waarbij je zelf de kans krijgt om je coachingsvaardigheden aan te scherpen? Welkom!

Doelstellingen:

Netwerk vormen waarin vervolgschoolcoaches en andere betrokkenen elkaar en zichzelf over de grenzen van de OKAN-scholen in West-Vlaanderen heen versterken, elkaar inspireren, met elkaar delen, bibbercasussen bespreken, coachingsvaardigheden oefenen om samen nog sterker te worden in hun job.

Doelgroep:
 • Vervolgschoolcoaches
 • CLB-medewerker
 • Vakbegeleider
 • Schoolbegeleider

Op de netwerken met intervisie sluiten leraren met een casus uit vervolgscholen aan en beperken we ons tot regio West-Vlaanderen.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Bij dit intussen stevige netwerk kunnen zowel startende als gevorderde vervolgschoolcoaches aansluiten om over de grenzen van de OKAN-scholen in West-Vlaanderen heen samen na te denken over eigen en andermans casussen, te leren hoe je de leraren met wie je samenwerkt kunt coachen rond hun leervragen, om te delen wat we ontwikkelen en om samen materiaal te ontwikkelen om onze leerlingen nog beter te ondersteunen tijdens hun eerste stappen in de vervolgscholen (bv. groeiportfolio).

Bijkomende info:

Dit netwerk vindt meerdere keren plaats en je engageert je om maximaal deel te nemen.

 

Sessies: 6 sessie(s)
Voorwaarde:

Vanaf het schooljaar 2022-2023 betaal je als schoolentiteit een bedrag van € 20,00 per netwerk als lidmaatschap voor een schooljaar. Voor dat bedrag kan je meerdere leden van een schoolteam laten participeren aan het netwerk ongeacht het aantal sessies. Je ontvangt als schoolentiteit dus slechts 1 factuur van € 20,00 bij de start van het lerend netwerk.

Dit bedrag is exclusief lunch.

Vragen hierover? Academie@katholiekonderwijs.vlaanderen


Voor dit initiatief kan je tot en met zaterdag 10 september 2022 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 20,00 Euro
Lesgever: Axters Barbara
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Centrum d'Abdij (Inschrijven afgesloten)
Baron Ruzettelaan 435
8310 Assebroek (Kaart)
 • Reeks 1: (Inschrijven afgesloten)
  • maandag 12 september 2022 van 09:00 tot 12:00
  • maandag 10 oktober 2022 van 09:00 tot 12:00
  • maandag 7 november 2022 van 09:00 tot 12:00
  • maandag 6 februari 2023 van 09:00 tot 12:00 (Afgelast)
  • maandag 20 maart 2023 van 09:00 tot 12:00
  • maandag 15 mei 2023 van 09:00 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.