Aanmelden
Laden…

Even geduld...

PBRMCSO0DLP220230-01 Zuurstof voor startende OKAN-leraren

Ben je nog niet zo lang gestart als leraar in OKAN en kun je wel wat ondersteuning op didactisch-pedagogisch vlak gebruiken? Dan bieden we jullie in dit netwerk handvatten rond didactiek Nederlands aan anderstalige nieuwkomers, sociaal-emotionele vorming, alfabetisering... en geven we jullie de kans om op de eigen lespraktijk te reflecteren en samen verder te groeien.

Doelstellingen:
  • Reflecteren op de eigen onderwijspraktijk binnen OKAN: sterktes en groeimogelijkheden
  • Kennismaken met didactische principes die werken in de OKAN-klas: Nederlands aan anderstalige leerlingen, werken met verschillende niveaus, achtergronden en interesses in de klas, alfabetisering, werken rond sociaal-emotioneel welbevinden en relaties, schoolse vaardigheden versterken, projecten uitwerken die taal stimuleren in een veilige, maar authentieke omgeving... 
  • Elkaar inspireren en motiveren vanuit de eigen onderwijservaringen binnen de context van de verschillende OKAN-scholen
  • Acties opstellen om verder te groeien als OKAN-leraar
Doelgroep:
  • Startende OKAN-leraren die minder dan vier jaar bezig zijn
  • Leraren die later graag de overstap naar OKAN willen maken
  • Geïnteresseerde ervaren OKAN-leraren 
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Volgt

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 20 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met dinsdag 27 september 2022 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 5,00 Euro
Lesgever: Axters Barbara
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Centrum d'Abdij (Afgelast)
Baron Ruzettelaan 435
8310 Assebroek (Kaart)
  • Reeks 1: (Afgelast)
    • woensdag 28 september 2022 van 14:00 tot 16:00 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.