Aanmelden
Laden…

Even geduld...

PLSDCSO0LSD220026-NED-01 Lerend Netwerk Leerondersteuning: Nederlands secundair - zuurstof voor lezen en schrijven

Dit is een delend en lerend netwerk waarin we kennismaken met wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden rond wat werkt in lees- en schrijfonderwijs voor taalzwakke leerlingen.

Doelstellingen:
 • Lees- en schrijfvaardigheid van taalzwakke leerlingen in de eerste graad a- en b-stroom bevorderen om meer kansen op toekomstig studiesucces te creëren.
 
Doelgroep:
 • Leraren Nederlands eerste graad secundair onderwijs: eerste graad (b-stroom en a-stroom) + 2de graad a-finaliteit 

Enkel toegankelijk voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Dit is een delend en lerend netwerk waarin we kennismaken met wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden rond wat werkt in lees- en schrijfonderwijs voor taalzwakke leerlingen. We werken samen met collega’s een planmatige en procesgerichte aanpak uit in een actieplan van lees- en schrijfvaardigheid binnen de lessen Nederlands + transfer naar de andere vakken. We zoeken naar mogelijkheden om onze meest taalzwakke leerlingen nog beter te ondersteunen en om onze taalsterkere leerlingen verder uit te dagen. Daarna volgt op aanvraag verdere ondersteuning op maat van je school door de begeleider.

Strategie en methode:

Vier dagen:

 • Sessie 1: kennismaken met wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden rond wat werkt in lees- en schrijfonderwijs gericht op groei van alle leerlingen. (vanuit de zone van de naaste ontwikkeling).
 • Sessie 2: samen met collega’s een planmatige en procesgerichte aanpak uitwerken in een actieplan (op maat van de eigen schoolcontext) van lees- en schrijfvaardigheid binnen de lessen Nederlands + transfer naar de andere vakken: beginsituatie analyseren strategische en operationele doelen formuleren tijdspad uitwerken.
 • Sessie 3: tussentijds evalueren en bijsturen van proces leerlingen. Leesvaardigheid en schrijfvaardigheid gelijktijdig in al hun facetten (deelvaardigheden) leren aanpakken en trainen bij de leerlingen.
 • Sessie 4: de gepaste zorgmaatregelen zoeken voor leerlingen met ernstige lees-, zinsbouw- en spellingsproblemen.
Sessies: 4 sessie(s)
Voorwaarde:

Extra tijd willen besteden tijdens dit trimester om lees- en schrijfvaardigheid te trainen bij de leerlingen in de eerste graad. Je engageert je om deel te nemen aan elke sessie. Voor dit initiatief mogen maximum 3 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.


Voor dit initiatief mogen maximum 3 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 2 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 20,00 Euro
Lesgever: Vancluysen Wendy
Axters Barbara
Vangenechten Sophie
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Meerdere locaties (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 13 september 2022
   Diocesaan Onderwijsbureau Marialand 31 9000 Gent (kaart)
   van 13:30 tot 16:30
  • donderdag 6 oktober 2022
   Centrum d'Abdij Baron Ruzettelaan 435 8310 Assebroek (kaart)
   van 14:00 tot 17:00
  • dinsdag 29 november 2022
   Centrum d'Abdij Baron Ruzettelaan 435 8310 Assebroek (kaart)
   van 09:00 tot 12:00
  • maandag 9 januari 2023
   Sint-Baafshuis Biezekapelstraat 2 9000 Gent (kaart)
   van 13:30 tot 16:30
Meerdere lesplaatsen (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • maandag 28 november 2022
   Hast Katholiek Onderwijs Hasselt Kleine Breemstraat 7 3500 Hasselt (kaart)
   van 09:00 tot 17:00
  • woensdag 7 december 2022
   Online sessie (kaart)
   van 14:00 tot 16:30
  • maandag 13 februari 2023
   Theologisch en Pastoraal Centrum Groenenborgerlaan 149 2020 Antwerpen (kaart)
   van 09:30 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.