Aanmelden
Laden…

Even geduld...

PBRMLER0BLL220200-01 Lerend netwerk 'Wat als sanctioneren niet (voldoende) werkt' SO

 • Tijdens de sessie nemen we SAMEN het huidige sanctioneringsbeleid onder de loep en gaan we op zoek naar sterktes, nieuwe kansen of valkuilen. Vanuit die kennis zet je doelen en acties op binnen je eigen school om zo verder te bouwen aan een verbindend schoolklimaat.
 • Vanuit de samenwerking tussen scholen en ondersteunende diensten hopen we kennis, (praktijk) ervaring en expertise maximaal te kunnen delen.
 • Welke regels en afspraken zijn er op jullie scholen? Wat werkt er? Wat als een leerling zijn fout gedrag blijft herhalen na meermaals straffen?
Doelstellingen:
 • Wij formuleren/verhelderen onze eigen ondersteunings-behoefte of leervraag.
 • Wij zijn bereid om je eigen sanctioneringsbeleid onder de loep te nemen en in vraag te stellen
 • Wij verkennen inspirerende acties op andere scholen bij andere collega’s.
 • Wij zien mogelijkheden hoe we herstel en verbinding een plaats kunnen geven binnen ons sanctioneringsbeleid

Je bouwt een professioneel netwerk uit met collega’s uit andere scholen.

Wij maken kennis met begeleidings- en nascholingsinitiatieven die ingaan op de leervragen

Doelgroep:

Leraren - opvoeders - leerlingbegeleiders - Directies -BuO -Hierbij kan het dan ook een meerwaarde zijn dat een school zich laat afvaardigen door meerdere personen, zoals bijvoorbeeld een leerkracht, leerlingbegeleider en directie.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

We kiezen bewust voor een leergroep en willen scholen samenbrengen met leervragen rond het thema ‘sanctioneren’.

We voorzien minimale input en willen maximaal in dialoog gaan met elkaar. Ons doel is om het sanctioneringsschoolbeleid maximaal af te stemmen op onze de noden van de leerlingen, de ondersteuningsnoden van de leerkrachten en de uitdagingen , hun noden, en de (gedrags)problemen waarmee we op onze jullie school geconfronteerd worden.

We vertrekken vanuit het eigen sanctioneringsbeleid van de school, maar willen tevens samen reflecteren over herstel, verbinding en sanctioneren.

Strategie en methode:

Minimale input - maximale dialoog - interactief

Bijkomende info:

Vanaf het schooljaar 2022-2023 betaal je als schoolentiteit een bedrag van € 20,00 per netwerk als lidmaatschap voor een schooljaar. Voor dat bedrag kan je meerdere leden van een schoolteam laten participeren aan het netwerk ongeacht het aantal sessies. Je ontvangt als schoolentiteit dus slechts 1 factuur van € 20,00 bij de start van het lerend netwerk.

Dit bedrag is exclusief lunch.

Vragen hierover? Academie@katholiekonderwijs.vlaanderen

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:

Graag meebrengen:

 • Pedagogisch project van de school
 • Sanctioneringsbeleid (indien aanwezig)

Voor dit initiatief kan je tot 3 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 20,00 Euro
Lesgever: Blaton Begga
Dheedens Annick
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Centrum d'Abdij (Inschrijven afgesloten)
Baron Ruzettelaan 435
8310 Assebroek (Kaart)
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • maandag 24 april 2023 van 09:00 tot 12:00
  • dinsdag 6 juni 2023 van 09:00 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.