Aanmelden
Laden…

Even geduld...

LEDBPER0PEB220198-02 Basispakket personeelsreglementering basisonderwijs

Startende medewerkers ervaren heel snel de complexiteit en bijzonderheid van de onderwijswetgeving. Om hen in de juiste richting te zetten is een initiatie in de personeelsreglementering geen overbodige luxe.
Deze nascholing maakt de deelnemers wegwijs in de vele basisbegrippen, specifieke termen en afkortingen in onderwijs.
We bieden oplossingen voor veel voorkomende administratieve problemen waar zij dagelijks mee geconfronteerd (zullen) worden.

Doelstellingen:
 • Je kent de verschillende fasen in de loopbaan van een leerkracht.
 • Je hebt inzicht in het decreet rechtspositie van de gesubsidieerde personeelsleden.
 • Je kent de specifieke begrippen met hun draagwijdte: ambten, bekwaamheidsbewijzen, TADD, vacantverklaring, vaste benoeming.
 • Je vindt correcte informatie in verband met personeelsreglementering via de voorgestelde kanalen zoals daar zijn: website Katholiek Onderwijs Vlaanderen, de overheid, onze telefonische en elektronische dienstverlening…
 • Je weet met welke vragen je bij ons terecht kan.
Doelgroep:
 • Administratief medewerkers
 • Bestuurders
 • Directies buitengewoon en gewoon basisonderwijs (deze sessie wordt ook binnen ProfS gegeven)
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Het decreet rechtspositie vormt de basis voor deze nascholing. Deelnemers krijgen inzicht in de loopbaan van een personeelslid vanaf de aanwerving tot het einde van de loopbaan. Er komen belangrijke en veel voorkomende begrippen aan bod. Er wordt heel sterk de nadruk gelegd op het verschil tussen ambt en functie, rechten en plichten van bestuur (directie) en personeelsleden bij aanstelling in een betrekking.

Strategie en methode:

Deelnemers krijgen aan de hand van een powerpointpresentatie een uitgebreide uiteenzetting over de basisprincipes. Daarnaast krijgen ze de kans om vragen te stellen en worden aan de hand van enkele praktische oefeningen de basisvaardigheden getest en verbeterd.

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 4 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 10,00 Euro
Lesgever: Goeminne Els
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 20 september 2022 van 09:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.