Aanmelden
Laden…

Even geduld...

LEDBPER0PEB220198-03 Initiatie in de personeelsreglementering gewoon- en buitengewoon secundair onderwijs

Bij de start van het nieuwe schooljaar voorzien we een basisopleiding voor beginnende secretariaatsmedewerkers. De nadruk wordt gelegd op basisprincipes, niet op uitzonderingen. Het theoretische luik heeft betrekking op de verschillende ambten en personeelscategorieën in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, de aanstellings- en subsidiëringsvoorwaarden, de omkaderingsmiddelen en de vakken, … Tijdens de opleiding wordt de theorie besproken waarna de focus zal liggen op het maken van oefeningen met betrekking tot het toewijzen van opdrachten gebruikmakend van de ponderatietabel, het berekenen van dienstanciënniteit in functie van een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur en een vaste benoeming.

Doelstellingen:
 • Je kent de belangrijkste begrippen van de personeelsreglementering.
 • Je hebt vaardigheid verworven in het gebruiken van de databank bekwaamheidsbewijzen.
 • Je kan berekenen wie in aanmerking komt voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur en vaste benoeming.
 • Je hebt inzicht in het toewijzen van opdrachten voor een juiste volume gebruikmakend van de ponderatietabel.
 • Je beheerst de basisprincipes van personeelsreglementering.
Doelgroep:
 • Startende administratief medewerkers gewoon- en buitengewoon secundair onderwijs
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Bij de start van het nieuwe schooljaar voorzien we een basisopleiding voor beginnende secretariaatsmedewerkers. De nadruk wordt gelegd op basisprincipes, niet op uitzonderingen. Het theoretische luik heeft betrekking op de verschillende ambten en personeelscategorieën in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, de aanstellings- en subsidiëringsvoorwaarden, de omkaderingsmiddelen en de vakken, … Tijdens de opleiding wordt de theorie besproken waarna de focus zal liggen op het maken van oefeningen met betrekking tot het toewijzen van opdrachten gebruikmakend van de ponderatietabel, het berekenen van dienstanciënniteit in functie van een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur en een vaste benoeming, de vervangingseenheden …

Strategie en methode:

De theorie wordt aangeboden via doceren. Vervolgens wordt de nadruk gelegd op het maken van oefeningen, waarheidsgetrouwe praktijkvoorbeelden om zo de transfer van het geleerde naar de praktijk te vergroten. Het is de bedoeling dat de deelnemers tijdens de oefeningen kunnen samenwerken.

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 4 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 10,00 Euro
Lesgever: Geeroms Tom
Goeminne Els
Debusschere Guy
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 27 september 2022 van 09:00 tot 16:00
Wachtlijst - Volzet? Schrijf je hier in!
(Kaart)
 • Reeks 2:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.