Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETPBES0WEL220020-23 Intervisie voor vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen moeten wettelijk een halve dag intervisie/nascholing volgen om hun functie te mogen blijven uitoefenen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil de scholen ondersteunen om die verplichting na te komen.

Doelstellingen:

1) Algemene ondersteuning bieden bij het uitoefenen van de taak als vertrouwenspersoon:

 • Deskundigheidsbevordering
 • Leren van elkaars ervaringen

2) Een netwerk uitbouwen waarbij men op een veilige manier kan reflecteren over de moeilijkheden die men ondervindt, alsook de successen bij het uitoefenen van de rol (vertrouwenspersoon)

3) Het bespreken van casussen met focus op:

 • Het optimaliseren van de opvangvaardigheden
 • Het inhoudelijke aspect en de analyse ervan
 • De bemiddelingsvaardigheden

4) Reflectie over beleid, procedures en de concrete toepassingen hiervan (en dit in functie van de huidige wetgeving)

5) Relevante thema's bespreken waaronder omgaan met emoties, meerzijdige partijdigheid, e.a.

Doelgroep:
 • Vertrouwenspersonen van scholen van het katholiek gewoon en buitengewoon basis– en secundair onderwijs, volwassenenonderwijs of van katholieke internaten die door hun schoolbestuur zijn aangesteld als vertrouwenspersoon
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Elke school kan een of meerdere vertrouwenspersonen aanstellen. Een vertrouwenspersoon beschikt over specifieke kennis en vaardigheden die zij moeten verbeteren door het volgen van minstens één supervisie per jaar. De supervisie bestaat in een uitwisseling van ervaringen tussen vertrouwenspersonen over praktische gevallen, onder begeleiding van een facilitator. Alle vertrouwenspersonen, ook diegene die vóór 1 september 2014 werden aangesteld, moeten minstens eenmaal per jaar deze supervisie volgen.

Tijdens een korte intro weten de deelnemers opnieuw de rol van een vertrouwenspersoon in het schoolgebeuren correct te plaatsen. Via herkenbare casussen uit het schoolleven gegrepen, kunnen de deelnemers hun rol van VP oefenen, gesteund door collega’s en onder leiding van een ervaren facilitator. De deelnemers kunnen aan het einde van de sessie enkele concrete zaken benoemen die ze meenemen naar hun eigen praktijk.

Strategie en methode:

Na een korte situering en heropfrissing van de opdracht van een vertrouwenspersoon gaan de deelnemers aan de slag met herkenbare casussen uit het schoolleven. Door van elkaar te leren,  weten zij zich te versterken in hun opdracht. Op deze manier wordt samenwerking, uitwisseling  en netwerking tussen verschillende vertrouwenspersonen van scholen uitdrukkelijk nagestreefd.

Bijkomende info:

Deelnemers kunnen best vooraf hun vragen aan de lesgevers doorgeven : lieven.verhaeghe@katholiekonderwijs.vlaanderen  en  sarah.claeys@katholiekonderwijs.vlaanderen

Maximum 20 deelnemers per reeks.

De reeks gaat pas door als er 16 deelnemers voor de reeks ingeschreven zijn een week voor de start van de reeks.

Deelnemers ontvangen een geldig attest dat voldoet aan het jaarlijks wettelijk verplicht te volgen supervisiemoment.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 50,00 Euro
Lesgever: Claeys Sarah
Verhaeghe Lieven
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Cultuurcentrum Het Perron (Inschrijven afgesloten)
Maarschalk Fochlaan 1
8900 Ieper (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 15 november 2022 van 09:00 tot 12:00
Centrum d'Abdij (Inschrijven afgesloten)
Baron Ruzettelaan 435
8310 Assebroek (Kaart)
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • dinsdag 22 november 2022 van 09:00 tot 12:00
Sint-Baafshuis (Inschrijven afgesloten)
Biezekapelstraat 2
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 3: (Voorbij)
  • woensdag 8 februari 2023 van 09:00 tot 12:00
DPCM (Inschrijven afgesloten)
Frederik de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
 • Reeks 4: (Voorbij)
  • dinsdag 14 februari 2023 van 09:00 tot 12:00
Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 6: (Voorbij)
  • dinsdag 9 mei 2023 van 09:00 tot 12:00
DOd Hasselt (Afgelast)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 5: (Afgelast)
  • donderdag 16 februari 2023 van 09:00 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.