Aanmelden




Laden…

Even geduld...

PBRMCBA0DLP220288-01 Lerend netwerk: probleemoplossend denken in de 2de en 3de graad basisonderwijs. Ook dat nog?

Hoe zorg je als leraar dat je leerlingen 2de en 3de graad van de lagere school wiskundige problemen kunnen oplossen?  Hoe leer je hen redeneren, een strategie bedenken, een oplossingsweg kiezen? Hoe leer je leerlingen wiskundige en logische redeneringen opbouwen, uitwerken en verwoorden? Hoe werk je met hen aan de wiskundige doelen uit het ontwikkelthema Logisch en wiskundig denken?  Genoeg vragen voor een leerrijk, praktijkgericht en probleemoplossend netwerk!

Doelstellingen:
 • Je kan een invulling geven aan het begrip probleemoplossend denken.
 • Je ziet in dat probleemoplossend denken een fundamenteel deel van sterk wiskundeonderwijs is.
 • Je kan aangeven welke doelen in ZILL aanzetten tot probleemoplossend denken.
 • Je ontdekt kansen tot probleemoplossend denken in de eigen wiskundeleermiddelen.
 • Je ontwikkelt de vaardigheid om het probleemoplossend denken te integreren in je klaspraktijk.
Doelgroep:
 • Leraren & zorgleraren tweede en derde graad basisonderwijs – regio Antwerpen
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Vanuit de leeruitkomst van het OV WD gaan we in op antwoordgericht en probleemoplossend wiskundeonderwijs.

We gaan op zoek in het leerplan ZILL welke doelen via het probleemoplossend denken aan bod komen. We reiken concrete handvatten en praktijkvoorbeelden aan.

We kijken kritisch naar onze wiskundeleermiddelen, zoeken waar het probleemoplossend denken al aangereikt wordt en waar we (extra) kansen zien tot probleemoplossend denken.

Tussen de sessies door ga je zelf aan de slag en in de eerstvolgende sessie is er ruimte voor een reflectiemoment.

Strategie en methode:

Na de kennismaking en het overlopen van de doelen van het netwerk en de verwachtingen van de leraren, starten we met een zeer beknopte input rond de antwoordgerichte en probleemoplossende wiskunde-aanpak. We zoomen dieper in op de uitdaging van het probleemoplossend denken aan de hand van het werkmateriaal dat de leraren meebrengen.  We inspireren met praktijkvoorbeelden.  

Bijkomende info:

Vanaf het schooljaar 2022-2023 betaal je als schoolentiteit een bedrag van € 20,00 per netwerk als lidmaatschap voor een schooljaar. Voor dat bedrag kan je meerdere leden van een schoolteam laten participeren aan het netwerk ongeacht het aantal sessies. Je ontvangt als schoolentiteit dus slechts 1 factuur van € 20,00 bij de start van het lerend netwerk.

Dit bedrag is exclusief lunch.

Vragen hierover? Academie@katholiekonderwijs.vlaanderen

Gelieve onderstaande zaken mee te nemen a.u.b.:

 • Leerplan: digitaal of op papier
 • Ordeningskader van ZILL
 • Schrijfmateriaal
 • Eigen wiskundeleermiddelen (handleiding en werkboek): digitaal of op papier
Sessies: 3 sessie(s)
Voorwaarde:

Je engageert je om verworven inzichten uit te proberen in de eigen klaspraktijk en je bent bereid om de eigen ervaringen te delen. 


Voor dit initiatief kan je tot 3 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 20,00 Euro
Lesgever: Loodts Anne
Meeusen Hildegard
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Theologisch en Pastoraal Centrum (Inschrijven afgesloten)
Groenenborgerlaan 149
2020 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 1: (Inschrijven afgesloten)
  • donderdag 24 november 2022 van 09:00 tot 12:00
  • donderdag 15 december 2022 van 09:00 tot 12:00
  • dinsdag 24 januari 2023 van 09:00 tot 12:00
Wachtlijst - Volzet? Schrijf je hier in!
(Kaart)
 • Reeks 2:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.