Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETXACA0PRJ220091-07 Het Forum - Bouwstenen voor effectieve didactiek

Dé kerntaak van elke leraar is ervoor zorgen dat al zijn/haar leerlingen zo veel mogelijk bijleren (en onthouden). Maar hoe organiseren we onze instructie zodat er optimaal geleerd,  geoefend én onthouden wordt door alle leerlingen?  

Doelstellingen:
  • Deelnemers kunnen geïnformeerde didactische beslissingen nemen om het leren van leerlingen te bevorderen.
Doelgroep:
  • Leidinggevenden
  • Leraren secundair onderwijs
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Lessen geven waarin élke leerling de kans krijgt om bij te leren, is en blijft de kerntaak van een leraar. Om tot goede lessen te komen, is het belangrijk dat we begrijpen hoe en wanneer leerlingen bijleren, wanneer het enkel ‘lijkt’ alsof er geleerd wordt en wat het leren belemmert. In het boek Wijze Lessen vertalen de auteurs de meest recente wetenschappelijke inzichten op het vlak van leren en instructie naar de klaspraktijk.
Tijdens deze inspiratiesessie verklaart Michiel Wils vanuit wetenschappelijk onderzoek waarom de bouwstenen werken en deelt hij tal van concrete werkvormen die je meteen kan toepassen in je les. Ze kunnen je hopelijk helpen bij het ontwerpen van een onderwijspraktijk waarin optimaal geleerd én onthouden kan worden.

Strategie en methode:

Via een plenaire inhoudelijke sessie met tussentijdse interactieve verwerkings- en reflectiemomenten worden wetenschappelijke inzichten en concrete voorbeelden besproken en wordt er aangezet om na te denken over de eigen lespraktijk.

Bijkomende info:

Michiel was 8 jaar lang leraar moderne talen (Frans, Engels en Nederlands) in het secundair onderwijs (bso, tso en aso). Hij is kort aan de slag geweest als pedagogisch begeleider Frans in de regio Limburg en werkt momenteel als opleider en onderzoeker voor het ExpertiseCentrum voor Effectief Leren, verbonden aan Thomas More.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Kan je niet digitaal aansluiten? Geen probleem. We nemen de sessie op en als ingeschreven deelnemer kan je de opname bekijken tot het einde van de week.


Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 17 april 2023 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 60,00 Euro
Lesgever: Wils Michiel
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Online sessie
(Kaart)
  • Reeks 1:
    • dinsdag 18 april 2023 van 13:30 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.