Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETPCSO0DLP220344-01 Evalueren en rapporteren zonder punten in de les LO

Een vak als LO evalueren met punten, niet altijd gemakkelijk …! Hoe neem je de kwaliteiten en beperkingen van een leerling mee in een adequate en eerlijke evaluatie? Hoe kun je aan je leerling duidelijk maken waar zijn sterktes liggen en hoe hij kan werken aan dingen die moeilijker lopen? Hoe bepaal je de beginsituatie van je leerling? Een punt ‘zegt’ zo weinig… Een evaluatie op basis van leerplandoelen kan hier een antwoord op geven.

Doelstellingen:

De deelnemers krijgen een antwoord op de volgende vragen:

  • Waarom evalueren met doelen?
  • Welke stappen moet je ondernemen?
  • Hoe kun je doelen concretiseren?
  • Hoe evalueer je doelen?
Doelgroep:
  • Leraren lichamelijke opvoeding secundair onderwijs 
Aanbieder: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Twee leraren beschrijven hoe ze in hun school evalueren zonder punten. Hun getuigenis kan je inspireren om een nieuw evaluatiesysteem in jouw school uit te werken.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met dinsdag 6 december 2022 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 60,00 Euro
Lesgever: Willemsen Lies
Thiels Marnix
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
DOd Hasselt (Inschrijven afgesloten)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • woensdag 7 december 2022 van 13:30 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.