Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETPSKO3LSO220348 Middenkadercongres: LEER-KRACHTEN bundelen!

In iedere leerkracht schuilt LEER-KRACHT, zo ook in jou! Met deze inspirerende dag willen we jullie KRACHTEN bundelen en inzetten op zowel jouw persoonlijke professionalisering als op het coachen van het proces waarbij het leren van de ander centraal staat. We denken hierbij zowel aan de collega-leerkrachten als aan de leerlingen.

Doelstellingen:
 • Op het einde van de dag heb je nieuwe collega’s leren kennen (netwerking).
 • Op het einde van de dag heb je kennis en ervaringen uitgewisseld met collega’s.
 • Op het einde van de dag heb je inzicht in hoe je wendbaar met veranderingen kan omgaan.
Doelgroep:

Middenkader

- leerlingenbegeleiders

- coördinatoren

- TA/TAC

- beleidsmedewerkers

- zorgcoördinatoren

- leerondersteuners

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Programma:

09.00-09.10 uur: Intro

09.10-10.10 uur: Keynote

10.10-10.30 uur: Pauze

10.30-12.00 uur: Workshops

12.00-12.45 uur: Middagpauze

12.45-14.15 uur: Workshops

14.15-14.30 uur: Pauze

14.30-16.00 uur: Inspiratiesessie - interactieve werkvorm

Info Keynote Pedro De Bruyckere:

We leren heel veel van onderzoek en steeds meer wetenschappelijke onderbouwing komt de school binnen. Maar hoe ga je om met al deze bronnen en welke mythes zijn ons onderwijs ingeslopen? Pedro legt je dit in beknopte stappen uit.

Hoe vaak lees je niet “Onderzoek zegt…” of “Het is aangetoond dat…”? Dit wil echter niet per se zeggen dat wat volgt ook effectief wetenschappelijk is aangetoond. In het boek Jongens zijn slimmer dan meisjes tackelde Pedro al verschillende onderwijsmythes, maar eerlijk: soms lijkt het dweilen met de kraan open. Daarom vertaalde en bewerkte hij het boek When to trust the experts van Daniel Willingham. In het boek en in de bijbehorende lezingen wordt beschreven wat goede wetenschap is, hoe je die kan herkennen en waarom we vaak zo goedgelovig zijn voor slecht onderbouwde en foute claims. Zonder zelf wetenschapper te worden, kan je je in 4 stappen wapenen tegen onzin.

Workshops: Workshops Reeks 1 op lesplaats DOd Hasselt
Aanbod workshops sessie 1 deel 1
vrijdag 5 mei 2023 van 10:30 tot 12:00
Effectieve didactiek, what’s in the name?
Spreker: Gila Gutwirth en Wessel Stet

De term effectieve didactiek gonst door het land.

We ontwikkelden een kader met daarin alles wat een basisbekwame leraar moet weten van didactiek. Wil jij je leraren ondersteunen in goed lesgeven, dan helpen wij jou graag op weg met een duidelijk handvat.

Je kiest voor de werkwinkel ‘Effectieve didactiek’ wanneer je nadenkt over:

 • De meerwaarde van effectieve didactiek
 • De eigenlijke inhoudelijke betekenis van effectieve didactiek
 • Manieren om effectieve didactiek binnen te brengen in jouw school
 • Hoe jouw collega’s te ondersteunen rondom effectieve didactiek
Verbindende communicatie, ben je klaar voor communiceren vanuit je hart?
Spreker: Katrien Bressers

Je vindt bewustwording en verbinding tussen je schoolteam, je ouders en je leerlingen belangrijk en je wil inzetten op kwaliteitsvol onderwijs en leven op je school? Dan is verbindende communicatie iets voor jou!

Verbindende Communicatie helpt je om op elk moment duidelijk te krijgen wat voor jou belangrijk is en wat je nodig hebt.

Je zegt op een effectieve en respectvolle manier wat je stoort en wat je waardeert. Je laat verwijten achterwege en communiceert vanuit gelijkwaardigheid. Door klaarheid en begrip ontstaat een open samenwerking.

Omdat je ook op een empathische manier luistert, hoor je makkelijker wat anderen nodig hebben. Je verliest je niet in de verwijten of oordelen die de ander uitspreekt. Je lost conflicten samen op en vindt duurzame oplossingen voor problemen.

In deze sessie maak je kennis met de stappen van verbindende communicatie en oefen je ze via levensechte situaties. 

Buikgevoel aftoetsen aan data-geïnformeerde reflectie samen met jouw schoolteam iets voor jou?
Spreker: Conny Witters en Bart Debbaut

Data maakt meer en meer onderdeel uit van onze samenleving, dus ook onze schoolwerking. De doorlichting lanceerde in november de DataWijzer en binnenkort komen de Vlaamse proeven er aan.

Meer data-geïnformeerd reflecteren samen met het schoolteam wint meer en meer aan belang.

Wil jij je leraren ondersteunen bij dit reflectieproces, dan gaan we hier graag samen met jullie mee aan de slag.   

Je kiest voor de werkwinkel ‘data-geïnformeerde reflectie’ wanneer je wil reflecteren over:

 • Samen succesvol leren voor élke leerling
 • Hoe je als team samen de verantwoordelijkheid kan nemen voor de groei van je leerlingen
 • Manieren om het reflectieproces te voeden binnen je team (vakgroep en/of schoolteam)
Een veranderend zorglandschap: wat betekent dat voor mij in mijn dagelijkse werking?
Spreker: Riet Berben – Mieke Moermans

Wil je zicht krijgen op het veranderende zorglandschap en wil je dit samen met collega’s toetsen aan je eigen werking? Dan geeft deze workshop je goesting om ermee aan de slag te gaan.

 • Je krijgt zicht op het veranderend zorglandschap. Voor welke uitdagingen sta je nu in dit veranderende zorglandschap?
 • Wat betekent dat voor je rol in de school (reflectie huidige werking- toetsing aan de verwachtingen)?
 • Hoe kan je in deze rol groeien (persoonlijk groeiproces)?
 • Je verkent methodieken en materialen om praktisch aan de slag te gaan.
 • Je weet bij wie je terecht kan na deze workshop.
Welke krachten schuilen in het middenkader?
Spreker: Tania Van Passen

Als leerlingbegeleider, coördinator, prefect, … word je geconfronteerd met een nieuwe positie in de school, zowel ten opzichte van je collega’s als van je directie. In deze interactieve lezing gaan we in op de krachten die er in die rol schuilen

Ben jij je al bewust van de krachten die in het middenkader schuilen? Weet je al hoe belangrijk jouw rol in de school is of toch zeker kan zijn? Vanuit enkele wetenschappelijke kaders verkennen we hoe jij vanuit jouw positie de school vooruit kan helpen. We bekijken welke kwaliteiten je kan ontwikkelen om je impact te vergroten, hoe jij collega’s kan ondersteunen op een manier die ook de leerlingen ten goede komt. Je krijgt input en we gaan met elkaar in gesprek om ervaringen uit te wisselen. Zo ga jij naar huis met (nog) meer zin én inspiratie om je rol ten volle op te nemen.

Een inspirerend schoolvoorbeeld waarbij LEER-KRACHTEN gebundeld worden
Spreker: .

Meer info volgt.

Aanbod workshops sessie 2 deel 2
vrijdag 5 mei 2023 van 12:45 tot 14:15
Effectieve didactiek, what’s in the name?
Spreker: Gila Gutwirth en Wessel Stet

De term effectieve didactiek gonst door het land.

We ontwikkelden een kader met daarin alles wat een basisbekwame leraar moet weten van didactiek. Wil jij je leraren ondersteunen in goed lesgeven, dan helpen wij jou graag op weg met een duidelijk handvat.

Je kiest voor de werkwinkel ‘Effectieve didactiek’ wanneer je nadenkt over:

 • De meerwaarde van effectieve didactiek
 • De eigenlijke inhoudelijke betekenis van effectieve didactiek
 • Manieren om effectieve didactiek binnen te brengen in jouw school
 • Hoe jouw collega’s te ondersteunen rondom effectieve didactiek
Verbindende communicatie, ben je klaar voor communiceren vanuit je hart?
Spreker: Katrien Bressers

Je vindt bewustwording en verbinding tussen je schoolteam, je ouders en je leerlingen belangrijk en je wil inzetten op kwaliteitsvol onderwijs en leven op je school? Dan is verbindende communicatie iets voor jou!

Verbindende Communicatie helpt je om op elk moment duidelijk te krijgen wat voor jou belangrijk is en wat je nodig hebt.

Je zegt op een effectieve en respectvolle manier wat je stoort en wat je waardeert. Je laat verwijten achterwege en communiceert vanuit gelijkwaardigheid. Door klaarheid en begrip ontstaat een open samenwerking.

Omdat je ook op een empathische manier luistert, hoor je makkelijker wat anderen nodig hebben. Je verliest je niet in de verwijten of oordelen die de ander uitspreekt. Je lost conflicten samen op en vindt duurzame oplossingen voor problemen.

In deze sessie maak je kennis met de stappen van verbindende communicatie en oefen je ze via levensechte situaties. 

Buikgevoel aftoetsen aan data-geïnformeerde reflectie samen met jouw schoolteam iets voor jou?
Spreker: Conny Witters en Bart Debbaut

Data maakt meer en meer onderdeel uit van onze samenleving, dus ook onze schoolwerking. De doorlichting lanceerde in november de DataWijzer en binnenkort komen de Vlaamse proeven er aan.

Meer data-geïnformeerd reflecteren samen met het schoolteam wint meer en meer aan belang.

Wil jij je leraren ondersteunen bij dit reflectieproces, dan gaan we hier graag samen met jullie mee aan de slag.   

Je kiest voor de werkwinkel ‘data-geïnformeerde reflectie’ wanneer je wil reflecteren over:

 • Samen succesvol leren voor élke leerling
 • Hoe je als team samen de verantwoordelijkheid kan nemen voor de groei van je leerlingen
 • Manieren om het reflectieproces te voeden binnen je team (vakgroep en/of schoolteam)
Een veranderend zorglandschap: wat betekent dat voor mij in mijn dagelijkse werking?
Spreker: Riet Berben – Mieke Moermans

Wil je zicht krijgen op het veranderende zorglandschap en wil je dit samen met collega’s toetsen aan je eigen werking? Dan geeft deze workshop je goesting om ermee aan de slag te gaan.

 • Je krijgt zicht op het veranderend zorglandschap. Voor welke uitdagingen sta je nu in dit veranderende zorglandschap?
 • Wat betekent dat voor je rol in de school (reflectie huidige werking- toetsing aan de verwachtingen)?
 • Hoe kan je in deze rol groeien (persoonlijk groeiproces)?
 • Je verkent methodieken en materialen om praktisch aan de slag te gaan.
 • Je weet bij wie je terecht kan na deze workshop.
Welke krachten schuilen in het middenkader?
Spreker: Tania Van Passen

Als leerlingbegeleider, coördinator, prefect, … word je geconfronteerd met een nieuwe positie in de school, zowel ten opzichte van je collega’s als van je directie. In deze interactieve lezing gaan we in op de krachten die er in die rol schuilen

Ben jij je al bewust van de krachten die in het middenkader schuilen? Weet je al hoe belangrijk jouw rol in de school is of toch zeker kan zijn? Vanuit enkele wetenschappelijke kaders verkennen we hoe jij vanuit jouw positie de school vooruit kan helpen. We bekijken welke kwaliteiten je kan ontwikkelen om je impact te vergroten, hoe jij collega’s kan ondersteunen op een manier die ook de leerlingen ten goede komt. Je krijgt input en we gaan met elkaar in gesprek om ervaringen uit te wisselen. Zo ga jij naar huis met (nog) meer zin én inspiratie om je rol ten volle op te nemen.

Een inspirerend schoolvoorbeeld waarbij LEER-KRACHTEN gebundeld worden
Spreker: .

Meer info volgt.

Workshops Reeks 2 op lesplaats Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen
Aanbod workshops sessie 1 deel 1
donderdag 4 mei 2023 van 10:30 tot 12:00
Effectieve didactiek, what’s in the name?
Spreker: Gila Gutwirth en Wessel Stet

De term effectieve didactiek gonst door het land.

We ontwikkelden een kader met daarin alles wat een basisbekwame leraar moet weten van didactiek. Wil jij je leraren ondersteunen in goed lesgeven, dan helpen wij jou graag op weg met een duidelijk handvat.

Je kiest voor de werkwinkel ‘Effectieve didactiek’ wanneer je nadenkt over:

 • De meerwaarde van effectieve didactiek
 • De eigenlijke inhoudelijke betekenis van effectieve didactiek
 • Manieren om effectieve didactiek binnen te brengen in jouw school
 • Hoe jouw collega’s te ondersteunen rondom effectieve didactiek
Verbindende communicatie, ben je klaar voor communiceren vanuit je hart?
Spreker: Katrien Bressers

Je vindt bewustwording en verbinding tussen je schoolteam, je ouders en je leerlingen belangrijk en je wil inzetten op kwaliteitsvol onderwijs en leven op je school? Dan is verbindende communicatie iets voor jou!

Verbindende Communicatie helpt je om op elk moment duidelijk te krijgen wat voor jou belangrijk is en wat je nodig hebt.

Je zegt op een effectieve en respectvolle manier wat je stoort en wat je waardeert. Je laat verwijten achterwege en communiceert vanuit gelijkwaardigheid. Door klaarheid en begrip ontstaat een open samenwerking.

Omdat je ook op een empathische manier luistert, hoor je makkelijker wat anderen nodig hebben. Je verliest je niet in de verwijten of oordelen die de ander uitspreekt. Je lost conflicten samen op en vindt duurzame oplossingen voor problemen.

In deze sessie maak je kennis met de stappen van verbindende communicatie en oefen je ze via levensechte situaties. 

Buikgevoel aftoetsen aan data-geïnformeerde reflectie samen met jouw schoolteam iets voor jou?
Spreker: Conny Witters en Bart Debbaut

Data maakt meer en meer onderdeel uit van onze samenleving, dus ook onze schoolwerking. De doorlichting lanceerde in november de DataWijzer en binnenkort komen de Vlaamse proeven er aan.

Meer data-geïnformeerd reflecteren samen met het schoolteam wint meer en meer aan belang.

Wil jij je leraren ondersteunen bij dit reflectieproces, dan gaan we hier graag samen met jullie mee aan de slag.   

Je kiest voor de werkwinkel ‘data-geïnformeerde reflectie’ wanneer je wil reflecteren over:

 • Samen succesvol leren voor élke leerling
 • Hoe je als team samen de verantwoordelijkheid kan nemen voor de groei van je leerlingen
 • Manieren om het reflectieproces te voeden binnen je team (vakgroep en/of schoolteam)
Een veranderend zorglandschap: wat betekent dat voor mij in mijn dagelijkse werking?
Spreker: Werner Bogaerts – Hans Schoofs

Wil je zicht krijgen op het veranderende zorglandschap en wil je dit samen met collega’s toetsen aan je eigen werking? Dan geeft deze workshop je goesting om ermee aan de slag te gaan.

 • Je krijgt zicht op het veranderend zorglandschap. Voor welke uitdagingen sta je nu in dit veranderende zorglandschap?
 • Wat betekent dat voor je rol in de school (reflectie huidige werking- toetsing aan de verwachtingen)?
 • Hoe kan je in deze rol groeien (persoonlijk groeiproces)?
 • Je verkent methodieken en materialen om praktisch aan de slag te gaan.
 • Je weet bij wie je terecht kan na deze workshop.
Welke krachten schuilen in het middenkader?
Spreker: Tania Van Passen

Als leerlingbegeleider, coördinator, prefect, … word je geconfronteerd met een nieuwe positie in de school, zowel ten opzichte van je collega’s als van je directie. In deze interactieve lezing gaan we in op de krachten die er in die rol schuilen

Ben jij je al bewust van de krachten die in het middenkader schuilen? Weet je al hoe belangrijk jouw rol in de school is of toch zeker kan zijn? Vanuit enkele wetenschappelijke kaders verkennen we hoe jij vanuit jouw positie de school vooruit kan helpen. We bekijken welke kwaliteiten je kan ontwikkelen om je impact te vergroten, hoe jij collega’s kan ondersteunen op een manier die ook de leerlingen ten goede komt. Je krijgt input en we gaan met elkaar in gesprek om ervaringen uit te wisselen. Zo ga jij naar huis met (nog) meer zin én inspiratie om je rol ten volle op te nemen.

Een inspirerend schoolvoorbeeld waarbij LEER-KRACHTEN gebundeld worden
Spreker: .

Meer info volgt.

Aanbod workshops sessie 2 deel 2
donderdag 4 mei 2023 van 12:45 tot 14:15
Effectieve didactiek, what’s in the name?
Spreker: Gila Gutwirth en Wessel Stet

De term effectieve didactiek gonst door het land.

We ontwikkelden een kader met daarin alles wat een basisbekwame leraar moet weten van didactiek. Wil jij je leraren ondersteunen in goed lesgeven, dan helpen wij jou graag op weg met een duidelijk handvat.

Je kiest voor de werkwinkel ‘Effectieve didactiek’ wanneer je nadenkt over:

 • De meerwaarde van effectieve didactiek
 • De eigenlijke inhoudelijke betekenis van effectieve didactiek
 • Manieren om effectieve didactiek binnen te brengen in jouw school
 • Hoe jouw collega’s te ondersteunen rondom effectieve didactiek
Verbindende communicatie, ben je klaar voor communiceren vanuit je hart?
Spreker: Katrien Bressers

Je vindt bewustwording en verbinding tussen je schoolteam, je ouders en je leerlingen belangrijk en je wil inzetten op kwaliteitsvol onderwijs en leven op je school? Dan is verbindende communicatie iets voor jou!

Verbindende Communicatie helpt je om op elk moment duidelijk te krijgen wat voor jou belangrijk is en wat je nodig hebt.

Je zegt op een effectieve en respectvolle manier wat je stoort en wat je waardeert. Je laat verwijten achterwege en communiceert vanuit gelijkwaardigheid. Door klaarheid en begrip ontstaat een open samenwerking.

Omdat je ook op een empathische manier luistert, hoor je makkelijker wat anderen nodig hebben. Je verliest je niet in de verwijten of oordelen die de ander uitspreekt. Je lost conflicten samen op en vindt duurzame oplossingen voor problemen.

In deze sessie maak je kennis met de stappen van verbindende communicatie en oefen je ze via levensechte situaties. 

Buikgevoel aftoetsen aan data-geïnformeerde reflectie samen met jouw schoolteam iets voor jou?
Spreker: Conny Witters en Bart Debbaut

Data maakt meer en meer onderdeel uit van onze samenleving, dus ook onze schoolwerking. De doorlichting lanceerde in november de DataWijzer en binnenkort komen de Vlaamse proeven er aan.

Meer data-geïnformeerd reflecteren samen met het schoolteam wint meer en meer aan belang.

Wil jij je leraren ondersteunen bij dit reflectieproces, dan gaan we hier graag samen met jullie mee aan de slag.   

Je kiest voor de werkwinkel ‘data-geïnformeerde reflectie’ wanneer je wil reflecteren over:

 • Samen succesvol leren voor élke leerling
 • Hoe je als team samen de verantwoordelijkheid kan nemen voor de groei van je leerlingen
 • Manieren om het reflectieproces te voeden binnen je team (vakgroep en/of schoolteam)
Een veranderend zorglandschap: wat betekent dat voor mij in mijn dagelijkse werking?
Spreker: Werner Bogaerts – Hans Schoofs

Wil je zicht krijgen op het veranderende zorglandschap en wil je dit samen met collega’s toetsen aan je eigen werking? Dan geeft deze workshop je goesting om ermee aan de slag te gaan.

 • Je krijgt zicht op het veranderend zorglandschap. Voor welke uitdagingen sta je nu in dit veranderende zorglandschap?
 • Wat betekent dat voor je rol in de school (reflectie huidige werking- toetsing aan de verwachtingen)?
 • Hoe kan je in deze rol groeien (persoonlijk groeiproces)?
 • Je verkent methodieken en materialen om praktisch aan de slag te gaan.
 • Je weet bij wie je terecht kan na deze workshop.
Welke krachten schuilen in het middenkader?
Spreker: Tania Van Passen

Als leerlingbegeleider, coördinator, prefect, … word je geconfronteerd met een nieuwe positie in de school, zowel ten opzichte van je collega’s als van je directie. In deze interactieve lezing gaan we in op de krachten die er in die rol schuilen

Ben jij je al bewust van de krachten die in het middenkader schuilen? Weet je al hoe belangrijk jouw rol in de school is of toch zeker kan zijn? Vanuit enkele wetenschappelijke kaders verkennen we hoe jij vanuit jouw positie de school vooruit kan helpen. We bekijken welke kwaliteiten je kan ontwikkelen om je impact te vergroten, hoe jij collega’s kan ondersteunen op een manier die ook de leerlingen ten goede komt. Je krijgt input en we gaan met elkaar in gesprek om ervaringen uit te wisselen. Zo ga jij naar huis met (nog) meer zin én inspiratie om je rol ten volle op te nemen.

Een inspirerend schoolvoorbeeld waarbij LEER-KRACHTEN gebundeld worden
Spreker: .

Meer info volgt.

Bijkomende info:

Lunch is inbegrepen in de prijs.

Dit initiatief wordt op twee locaties aangeboden:

Antwerpen: 4 mei 2023

Hasselt: 5 mei 2023

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 9 dagen op voorhand inschrijven en tot 14 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 120,00 Euro
Lesgever: Bogaerts Werner
Vanmol Aleide
Brebels Nico
Huybrechts Ellen
Favoreel Lut
De Hoey Dennis
Witters Conny
Van den wouwer Danny
Stet Wessel
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
DOd Hasselt (Inschrijven afgesloten)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • vrijdag 5 mei 2023 van 09:00 tot 16:00
Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen (Inschrijven afgesloten)
Nooitrust 4
2390 Malle (Kaart)
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • donderdag 4 mei 2023 van 09:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.