Aanmelden
Laden…

Even geduld...

PBRMSKO1LSO220264-02 Netwerk creatief beleid sessie 2

Een school is een plek om te leren. Leerlingen krijgen er alle kansen om te groeien en te ontwikkelen. Leraren zorgen er voor een passende begeleiding om leerplandoelen te bereiken. De schoolleiding geeft er richting en vertrouwen. Via de schoolorganisatie probeer je de leer- en onderwijstijd te optimaliseren.

In deze sessie van het netwerk creatief beleid voeren staan we stil bij mogelijke organisatievormen en enkele inspirerende praktijkverhalen

Een hele schoolorganisatie uittekenen, doe je niet op een halve dag. Inspiratie opdoen en inzicht krijgen in de mogelijkheden, kunnen je wel helpen om op korte termijn enkele aanpassingen te doen aan je huidige organisatie.

Doelstellingen:
  • Op het einde van de voormiddag heb je als deelnemer kennis gemaakt met enkele inspirerende praktijkverhalen en mogelijke organisatievormen.
Doelgroep:

Directies & beleidsmedewerkers BaO 

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

We verkennen thema's binnen de schoolorganisatie aan de hand van enkele voorbeelden. We gaan met mekaar in gesprek over mogelijke verbeteringen van de schoolorganisatie.

Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met zondag 4 december 2022 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 5,00 Euro
Lesgever: Mouton Rita
Van Asch Katrien
Sterck Suzy
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.