Aanmelden
Laden…

Even geduld...

PBRMLER0BLL220114-05 Samen tegen schooluitval - (buitengewoon) secundair onderwijs

Elke school kent jongeren die spijbelen, niet durven naar school komen, schoolmoe zijn of ongekwalificeerd uitstromen. Hoe kan je omgaan met deze kwetsbare leerlingen op leerling-, klas- en schoolniveau? Annick Steyt (coördinator van het netwerk Samen tegen schooluitval) en Ludo Lemahieu (coördinator Jeugdhulp vzw Aura) geven vanuit hun expertise inzicht in schooluitval en een overzicht van initiatieven  op beleid- en individueel niveau.  

Doelstellingen:
 • Inzicht krijgen in de factoren die aan de grondslag liggen van ongekwalificeerde uitstroom
 • Risicofactoren bij de leerlingen herkennen.
 • Inzicht krijgen in preventieve acties.
 • Overzicht krijgen van initiatieven voor kwetsbare leerlingen
  • Uitstroombegeleiding
  • Trajecten
  • Aan de slag met het materiaal
Doelgroep:
 • Directies
 • Leerlingenbegeleiders
 • GOK-coördinatoren
 • Middenkader
 • Ondersteunend personeel
 • Opvoeders
 • Leraren
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Via deze professionalisering willen we de geïnteresseerden inzichten geven over de factoren die aan de grondslag liggen van ongekwalificeerde uitstroom en het proces die voorafgaat aan het uiteindelijk vroegtijdig uitstromen. We benadrukken hierbij dat dit niet enkel het verhaal is van het secundair onderwijs, maar dat risicofactoren reeds in basisonderwijs kunnen gedetecteerd worden.

We reiken handvatten aan om de risicofactoren bij de leerlingen te herkennen en hoe deze leerlingen kunnen ondersteund worden.

We bespreken inspirerende praktijken m.b.t. preventieve acties en bieden een overzicht aan van ondersteunende partners en hun aanbod, alsook een aantal uitgewerkte draaiboeken en materialen ontwikkeld door ‘Samen tegen schooluitval’.

Je reflecteert over je eigen schoolbeleid en gaat hierover in gesprek met andere deelnemende scholen.

Strategie en methode:

We informeren, responsabiliseren en activeren rond de thematiek van vroegtijdig schoolverlaten. Je krijgt een grote input, maakt kennis met verschillende materialen en reflecteert over je eigen acties en schoolbeleid.

Bijkomende info:

Lunch inclusief

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 20,00 Euro
Lesgever: Blaton Begga
Lemahieu Ludo
Steyt Annick
D'haenen Roselien
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Centrum d'Abdij (Inschrijven afgesloten)
Baron Ruzettelaan 435
8310 Assebroek (Kaart)
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • maandag 8 mei 2023 van 09:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.