Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETPCSO0DLP220035 31e ICT-coördinatorendag

Niet te missen: de hoogdag voor elke technisch en pedagogisch ICT-coördinator.  Ook interessant voor directie en beleidsmedewerkers.

Doelstellingen:

Aan het eind van deze studiedag zal je als technische en pedagogische ICT-coördinator heel wat inspiratie hebben opgedaan via kennismaking met nieuwe technologieën, goede praktijkvoorbeelden, interessante workshops, boeiende sprekers, enthousiaste standhouders én via de contacten met collega’s.  Als directeur, lid van het middenkader, bestuurder of beleidsmedewerkers zal je geïnspireerd zijn door het verhaal van andere scholen of actuele thema's.

Doelgroep:

Pedagogische én Technische ICT-coördinatoren, directies en beleidsmedewerkers, middenkader van alle onderwijsniveaus in heel Vlaanderen.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Naar jaarlijkse gewoonte zullen we op deze studiedag inspelen op de ICT- actualiteit en de onderwijsvernieuwingen.  Het thema van de studiedag is ICT nu met een focus op o.a. veiligheid, XR en AI.

We starten met een plenum 09:30 - 10.30 uur: Op stap naar duurzaam digitaal leren, gedragen in de praktijk - Bram Bruggeman - Artevelde Hogeschool Gent

Iedereen is het eens over het belang van ICT in onderwijs. In veel vakken komt ICT aan bod en er is het gemeenschappelijk leerplan ICT. ICT en technologie zijn dus niet meer los te koppelen van elkaar. Wat hebben we nodig om ICT in onderwijs te versterken? De creatieve ICT professional.
In deze evidence-based lezing bekijken we belangrijke pijlers van een krachtige digitale didactiek aan de hand van praktische voorbeelden, en kijken we ook naar (mentale) mechanismen die ervoor kunnen zorgen dat een visie op digitaal leren gedragen wordt in de praktijk.

Bram Bruggeman is momenteel actief in de Arteveldehogeschool als docent in de verkorte educatieve bachelor secundair onderwijs en het educatief graduaat secundair onderwijs.  Hij is assistent in het vak Onderwijsinnovatie en technologie aan de lerarenopleiding VUB. 

Na het plenum kan je kiezen uit een gevarieerd aanbod van workshops.

Verder is er de ganse dag een uitgebreide Ed-Tech beurs met prominente spelers.

Catering is voorzien gedurende de ganse dag.  We sluiten af met een receptie.  Onthaal met koffie en koek vanaf 8:30.  De beurs is open vanaf 8:30.

Workshops:
Aanbod workshops sessie 1 deel 1
dinsdag 23 mei 2023 van 10:45 tot 11:30
DOKO ICT-gerelateerde diensten en produkten
Spreker: Ann Walterus, Kristine De Saeger, Peter Willems

DOKO fungeert binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen als aankoopcentrale voor het uitrollen van raamovereenkomsten. Je kunt er ook terecht voor juridische ondersteuning en advies met betrekking tot de wetgeving overheidsopdrachten, voorbeeldbestekken, vormingen... DOKO heeft verschillende lopende raamovereenkomsten van ICT-gerelateerde diensten en producten. In deze sessie krijg je hiervan een overzicht met verdere duiding. Er zal uitvoerig aandacht besteed worden aan de nieuwe raamovereenkomst netwerkcomponenten. Deze raamovereenkomst biedt uitgebreide mogelijkheden voor zowel de passieve als de actieve kant van het netwerk. Niet alleen de werking maar ook de beveiliging van elk netwerk is van essentieel belang. Daarvoor zijn er telkens oplossingen op maat beschikbaar. Er wordt ook ingegaan op vragen.

Aan de slag met XR in je school
Spreker: Wim Nijst

"De Vlaamse regering rolt het XR-actieplan uit voor scholen in het technisch en beroepsgericht secundair onderwijs. Op deze manier wordt er ingezet op professionalisering en verdere uitbouw van XR om de leereffecten in deze studiegebieden te ondersteunen. Scholen kunnen vanaf 1 september 2023 XR-materiaal ontlenen gekoppeld aan technische en pedagogische vorming. Benieuwd wat dit kan betekenen voor jouw school? Het Kenniscentrum Digisprong coördineert het project en legt in deze sessie de samenhang tussen de verschillende deelaspecten uit." 

Via het Lerend netwerk XR kunnen leerkrachten ook ervaringen uitwisselen met collega’s. Geïnteresseerd? Kom dan zeker luisteren!

Meer en beter lezen? Simpel!
Spreker: Virginie Tijtgat

Het leesniveau en -begrip van onze leerlingen blijft dalen. Je las en hoorde het overal. Daarom is een hervorming van ons lees- en taalbeleid dringend nodig. Eén van de zaken die hiervoor belangrijk zijn, is meer lezen. Vaak is dat onhaalbaar in een klas van ongeveer 20 leerlingen. In deze sessie tonen we je dat je binnen je digitale Teamsklas alles in handen hebt om leerlingen meer te laten lezen, meer leesplezier te laten ervaren en beter te laten lezen. We ontdekken samen de tool Leesvoortgang (Reading Progress) en de insluitende lezer. Samen bekijken we ook hoe een goede communicatie hierover binnen je team, naar je leerlingen toe en naar de ouders toe ervoor kan zorgen dat het geen extra werkbelasting wordt, maar alleen een meerwaarde.

Het laptoploket bemannen door niet-IT'ers?
Spreker: Andy Dekoning

Hoe bouw je een laptoploket uit waarbij de eerste lijnshulp niet gebeurt door de ICT-coördinator? Welke autonomie geef je aan de laptopbaliemedewerkers? Welke vorming, afspraken, krijtlijnen… zijn hierbij noodzakelijk? Een getuigenis vanuit Kardinaal van Roey waar het laptoploket operationeel is sinds 2019.

Een configuratiebestand voor Safe Exam Browser maken
Spreker: Frederik vanhoo

In deze sessie worden tips en tricks gegeven waarbij je moet op letten bij het aanmaken van een configuratiebestand binnen Safe Exam Browser. Elke nodige optie binnen een configuratie wordt overlopen. Zo kan de ICT-coördinator sjablonen ter beschikking stellen aan de hand van vooropgestelde configuraties. Denk aan configuraties voor GeoGebra, Office,  in te vullen PDF, BookWidgets, ….

Intune
Spreker: Koen Wilms

"Zorg voor een eenvoudig beheer van de laptops in de klas of je Bring Your Own Device-project dankzij Endpoint Manager (Intune).

Ontdek de (nieuwe) mogelijkheden van InTune & InTune for Education. Dankzij ‘Set up school pc’ of Autopilot kan je de apparaten in de klas in enkele minuten gebruiksklaar maken en deze centraal beheren. Wijs flexibele beheeropties voor mobiele (BYOD) apparaten en apps toe aan bepaalde groepen, zodat leerkrachten & leerlingen met hun favoriete apps kunnen werken en tegelijkertijd je gegevens & toestellen worden beveiligd."

Automatisatie met Office 365, teams en powershell- toepassingen
Spreker: Patrick Maes

Voorbeeld Teamsstructuur voor administratieve en pedagogische toepassingen.
Voorbeeld van hoe ik je data uit een Teams-omgeving kan verdelen mbv een SharePoint.
Enkele voorbeelden van toepassingen te gebruiken in dezelfde SharePointopgeving (vb. op een gestructureerde manier werken met de nieuwsbrieven).

MyRo - tover Teams/Google om tot schoolplatform & Prowise - veilig digitaal onderwijs
Spreker: Marjan Roobaert & Olivier Menten

10:45 - 11:05 uur

Welkom op een reis door MyRo Online vanuit Teams. Je ontdekt MyRo Agenda met aanwezigheden, een LVS via formulieren, een evaluatiesysteem inclusief leerplandoelen, het afdrukcentrum, oudercontact reservering, MyRo ReplaceMe ... optimaal gesynchroniseerd met je Microsoft 365 omgeving. Een analoge koppeling met Google Classroom is ook mogelijk.

11:10 - 11:30 uur

Prowise oplossingen, ontzorging met veilig digitaal onderwijs

Intronics - patchbekabeling & De kritische succesfactoren voor een geslaagde digitalisering in jouw school
Spreker: Cem Simsek & Roeland Van Kerckhove

10:45 - 11:05 uur

De uitdagingen in de wereld van patchbekabeling.

11:10 - 11:30 uur

Digisprong, een laptop voor iedere leerling, het Vlaamse Relanceplan, DIGCOMP EDU, digitale vaardigheden ontwikkelen, de 21-eeuwse vaardigheden ontwikkelen. ICT-beleid, Selfie for Teachers, Vlaamse Veerkracht, iedereen digitaal competent, ICT in de klas, verkleinen van de digitale kloof, digitaal leren ondersteunen, ... het zijn maar enkele van de vele termen die ons dezer dagen om de oren vliegen. Het is niet altijd evident om daarin je weg te vinden en de juiste keuzes te maken en met jouw school duurzaam te digitaliseren. Een (digitaal) verandertraject is een proces. Tijdens deze sessie bespreken we enkele kritsche succesfactoren die een positieve impact hebben op het succes van jouw verandertraject. Gaande van het in kaart brengen (zowel voor leraren als ondersteunde diensten) en het uitwerken van een professionaliseringsplan op jouw maat tot het effectief professionaliseren van jouw schooteam via een uiteenlopend aanbod aan initiatieven. We ontwikkelen een stappenplan dat je kan helpen om overzicht en fasering te bewaken. Wist je dat Signpost Academy met jou op weg gaat en dus véél meer doet dan online cursussen aanbieden en studiedagen evrzorgen? We lichten daarbij ook toe op welke manier Signpost Acadmey je daarbij kan ondersteunen. Na de sessie voorzien we ruimte om je vragen te beantwoorden.

Het zijn maar enkele van de vele termen die ons dezer dagen om de oren vliegen. Als schoolleider is het niet altijd evident om daarin je weg te vinden. Een (digitaal) verandertraject is immers een proces. Wist je dat je Signpost Academy samen met jou op weg gaat en dus véél meer doet dan online cursussen aanbieden en studiedagen verzorgen?

Tijdens deze sessie lichten we graag onze aanpak en kernwaarden toe van waaruit we scholen begeleiden op hun weg naar kwalitatief digitaal onderwijs. Gaande van het in kaart brengen van de beginsituatie (zowel voor leraren als ondersteunde diensten) en het uitwerken van een professionaliseringsplan op jouw maat tot het effectief professionaliseren van jouw schoolteam via een uiteenlopend aanbod aan initiatieven.

Na de sessie voorzien we ruimte om je vragen te beantwoorden. 

Aanbod workshops sessie 1 deel 2
dinsdag 23 mei 2023 van 12:15 tot 13:00
DigX Maak van je school een (meer) digitale school
Spreker: Peter Declerck

Het DigX traject loopt gedurende dit schooljaar in 8 pilootscholen te Vlaanderen.  Ook volgend schooljaar zal dit project nog lopen.  Het einddoel van DigX is het verhogen van de digitale competenties van leerlingen. Een belangrijke schakel om het einddoel te bereiken zijn de leraren. Op basis van gesprekken en een bevraging komen de medewerkers van DigX tot prioriteiten, doelen en SMARTdoelen en -acties. Ze doen dit uiteraard in co-creatie met een kernteam van de school bestaande uit schoolleiders, leraren, technisch en pedagogisch ICT-coördinatoren. Het doel van de sessie is het delen van onze ervaringen met DigX tot nu toe. Waarop zijn we gebotst? Wat hebben we geleerd? Welke tips kunnen we de scholen al meegeven? Wat helpt een school echt vooruit om een (meer) digitale school te worden?

Gebruik AI om technisch lezen te versterken
Spreker: Ann Coppens en Olivier Dijkmans

Het gratis hulpprogramma "leesvoortgang" dat is ingebouwd in Microsoft-Teams leren kennen? Ontdekken dat de leesvaardigheid in uw klas hier grote sprongen vooruit mee kan maken? Kom dan zeker luisteren!

Introductie tot AI en de digitale toekomst 
Spreker: Francis Wyffels, Natacha Gesquière

AI is een paraplubegrip. Wat zit onder deze paraplu verstopt? In deze presentatie bekijken we de stand van zaken. Vervolgens gaan we in op de slimme tools die ongetwijfeld het onderwijs zullen infiltreren. Hoe kunnen leerlingen en leerkrachten hiermee omgaan?  
Met Dwengo vzw en UGent-IDLAB-AIRO willen we via het project AI Op School leerlingen inzicht verschaffen in de achterliggende concepten van AI-systemen, en de ethische aspecten die ermee gepaard gaan. We ondersteunen leerkrachten daarbij a.d.h.v. lesmateriaal over AI, vervat in STEM-projecten binnen contexten zoals taal, zorg, sociale robots en de aanpassing van planten aan de klimaatverandering. Je kan alvast een kijkje nemen op onze website https://dwengo.org/.

Digisnap Kenniscentrum digisprong
Spreker: Katrien Bernaerts

Hoe ICT-competent ben jij? Doe de test! 

Wil je graag zicht krijgen op jouw ICT-competenties en hier gericht aan werken? Dan is de tool Digisnap van Kenniscentrum Digisprong een aanrader voor jou. Aan de hand van een vragenlijst,gebaseerd op het DigComEdu-kader, leer je jouw sterktes kennen maar krijg je ook inzicht in je noden. Op basis van deze analyse reikt de tool je suggesties op maat aan om te werken aan jouw ICT-vaardigheden. Dit met een praktische koppeling naar opleidingen die hier een antwoord op kunnen bieden. Je kan Digisnap individueel of als school afnemen.  Indien je als school Digisnap inzet kan je ook een directierapport met tips & trics downloaden op niveau van je leerkrachten.  Het directierapport kan tevens gebruikt worden om het luik ICT binnen het professionaliseringsplan vorm te geven.

 

Meer info?  

Surf naar https://www.vlaanderen.be/kenniscentrum-digisprong/tools/digisnap/wat-is-digisnap 

Leerlingen betrekken bij de les met ICT (Nearpod)
Spreker: Roeland van Rooy

Hoe kunnen jouw collega’s leerlingen betrekken bij eerder saaiere theorielessen? Hoe kunnen jouw collega's aftoetsen of leerlingen begrepen hebben wat aan bod kwam in deze lesfase? Kom even mee naar de les Nederlands en ervaar zelf hoe een les kan opgebouwd worden met onmiddellijke feedback, formatieve evaluatie, digitale toetsing, gamification ... aan de hand van de tool Nearpod. De back-end is makkelijk. De tool is zo goed als gratis en GDPR-proof. Een topper dus om door te geven...

De meerwaarde van Planner
Spreker: Tom De Cock

Je hebt waarschijnlijk al één of meerdere van onze demo's over Lesfiches en Planner gevolgd. Mogelijk werk je al met Planner. In deze sessie tonen we de échte meerwaarde van Planner binnen Smartschool en geven we inzicht in het groter plaatje.

Powerapps - Powerautomate overview
Spreker: Patrick Maes

Enkele voorbeelden (geen volledige technische uitwerking) van welke toepassingen je kan ontwikkelen mbv PowerApps en PowerShell om je administratie te vereenvoudigen.

HP
Spreker: Jan Das en Pelle Aardewerk

Oplossingen om je te wapenen tegen Endpoint Security risico’s.

   

Veranderende innovatieve technologieën (e.g. digitalisatie, Cloud migratie) en hybride werken hebben Endpoint Security risico’s verhoogd en succesvolle incidenten doen toenemen, zeker ook binnen de educatieve sector. Een van de grootste oorzaken is dat medewerkers en studenten ‘klikken’ op (kwaadaardige) bestanden/URL's; detectie door A/V NG en zelfs EDR-oplossingen zijn niet meer voldoende om (400% toenemende) malware/ransomware-aanvallen te voorkomen.

Deze HP Wolf Security sessie laat zien hoe HP je helpt om een Endpoint Security zero-trust architectuur in de richten alsmede full-stack security oplossingen om je risico’s tot een acceptabel niveau te verlagen.

Dit bevat onder meer activatie van unieke ingebouwde Endpoint security features in HP laptops en printers, je preventief bewapenen tegen malware / ransomware aanvallen alsmede het op afstand kunnen vergrendelen van zoekgeraakte laptops en verwijderen van gevoelige data.  

 

Hoe zet ik PowerShell in om Intune te automatiseren?
Spreker: Frederik Vanhoo - Vincent Cogen

Aan de hand van enkele casussen gaan we aan de slag met Powershell binnen Intune. Hoe kan je scripts op een bepaald tijdstip laten uitvoeren? Hoe kan je aan de hand van een detectiescript, een remediationscript uitvoeren? Enkele voorbeelden: Automatisch wijzigen van de bureaubladachtergrond als een leerling zijn laptop niet up to date is. Controleren hoe lang het geleden is dat een leerling zijn laptop heeft herstart en op basis daarvan een melding tonen dat de laptop om een bepaald tijdstip uit zichzelf zal herstarten. Automatisch koppelen van Sharepointbibliotheken zonder de standaard wachttijd vanuit Intune,…

Aanbod workshops sessie 2 deel 3
dinsdag 23 mei 2023 van 14:00 tot 14:45
Het ICT-beleid van Kogeka Geel -SFI Melle met panelgesprek
Spreker: Steven Macquoij, Stephanie Verlinden, Francis van Herck

DEEL 1 In deze sessie die uit 2 delen bestaat brengen 2 scholen het ICT-verhaal van hun school/ scholengemeenschap: Informatie- en communicatietechnologie vormt steeds meer een geïntegreerd onderdeel van onderwijs en didactiek. Zowel differentiatie als zelfstandig leren versterken de nood aan digitale oplossingen binnen de klas. Met de digisprong heeft nu ook elke school heel wat extra middelen ter beschikking en is er nood aan een visie rond ICT.
KOGEKA - Geel
De meerwaarde van leerproces ondersteunende digitale devices zit bij KOGEKA al enkele jaren in een enorme stroomversnelling. Waar dit tot meerwaarde leidt, streven ze naar  integratie van ICT binnen alle vak- en vormingsgebieden na. ICT krijgt ook een steeds prominentere plaats in de schoolorganisatie. De mogelijkheden van ICT zijn zo enorm dat het noodzakelijk is dat er een goede centrale regie is van het ICT-beleid en dat de informatiehuishouding afgestemd is op de kerntaken van de scholen en de scholengroep.
Om aan de sterke digitale evolutie een antwoord te kunnen blijven bieden is hun ICT-dienst opgedeeld in 3 krachtige teams. Elk team heeft een eigen afgebakend werkgebied, een uitgesproken expertise en visie. De overkoepelend ICT-coördinator en de pedagogische ICT-coördinator brengen hun verhaal.
Sint-Franciscusinstituut Melle
In het verhaal dat de ICT-coördinator brengt krijgen we zicht op wie betrokken is bij ICT, wat centraal aangestuurd wordt en welke autonomie de pedagogische en de technische ICT-coördinatoren krijgen. Welke keuzes werden gemaakt en waarom? Welke procedures worden gevolgd? Wat kan de leraar zelf inbrengen? Een verhaal van devices tot ICT-integratie in de les.
Deze 2 verschillende verhalen roepen wellicht heel wat vragen bij jullie op. Aansluitend is er een panelgesprek met het ICT-team van beide scholen waarin ruimte is voor meer duiding bij de vragen. Deze sessie volg je dus best beide blokken.

Steven Macquoij en Stephanie Verlinden Kogeka en Francis van Herck SFI Melle

Extended reality in het onderwijs: de hype voorbij.
Spreker: Alexander Vanhulsel

Innovatieve technologieën als AR,VR en MR (samen XR) zijn betaalbaar geworden voor onderwijs. Binnen Vlaanderen werd er ook een heus XR-Actieplan op poten gezet. Wat kan XR nu precies betekenen voor jouw lessen, waar moet je op letten, wat gebeurt er al in Vlaanderen, waar vind je good practices… Antwoorden op deze vragen komen aan bod. Laat je onderdompelen in de wondere wereld van XR.

Geef elke leerling de kans gevoelens de delen met Reflect
Spreker: Virginie Tijtgat

Leerlingen houden zich vaak op de vlakte als je hen vraagt hoe het met hen gaat. Vaak durven ze niet eerlijk antwoorden voor de groep of je moet het doen met ‘goed’ of ‘slecht’. Reflect neemt die drempel weg en neemt leerlingen gaandeweg mee in een veel ruimere woordenschat rond gevoelens. Leer hoe Reflect jou echt toelaat om in te schatten hoe het met je klas gaat. De perfecte basis om verder te werken aan een goed klasklimaat met ruimte voor elk gevoel. Reflect gaat ook verder dan een gewone check-in, daarnaast krijg je toegang tot een leerkrachtengids, Kahoots en Flips. Daarmee leer je leerlingen ook hoe ze met die gevoelens kunnen omgaan, zowel bij zichzelf als bij anderen.

De meerwaarde van een pen-device in onderwijs
Spreker: Tom Dieltjens

Hoe ervaart een leerkracht de digitalisering met enkel een laptop als leermiddel? Wat zijn de voordelen van een pen-device voor de leerlingen én voor de leerkrachten t.o.v. een gewone laptop? Wat zijn de didactische mogelijkheden die een meerwaarde bieden voor zowel leerlingen als leerkrachten met een pen-device? Wat zegt onderzoek over het belang van schrijven en geldt dit ook voor digitaal schrijven? Hoe ga je om met praktische bezwaren?

Netwerkveiligheid start bij netwerkinventarisatie.
Spreker: Pascal Savels

Hoe krijg je op een dynamische manier zicht op alle pc’s, intune-apparaten, netwerkcomponenten en software in je IT-omgeving en hoe kan je het beheer hierop afstemmen, ook qua GDPR? Een demo van de mogelijkheden tot inventarisatie met Lansweeper vanuit de ervaringen in onze school. Na wat onderhandelingen met de aanbieder van Lansweeper hebben ze een aantrekkelijke prijszetting voor scholen uitgewerkt.

M365
Spreker: Vincent Cogen
Ben jij klaar om je (mobiele) clients en het Microsoft 365-platform beter te beveiligen? Wil jij alerts krijgen wanneer vreemde acties plaatsvinden? Wil je de data beter beschermen zowel tegen vernietiging, doorgeven, …? In deze sessie krijg je een inleiding over dit onderwerp. Volgend schooljaar komt een nascholing zodat je dit binnen jouw school kan leren om toe te passen.
Naar een lokaal afsprakenkader deconnectie
Spreker: Tom Geeroms

Vanaf volgend schooljaar zal elke school een afsprakenkader deconnectie moeten hebben. In deze workshop bekijken we de achtergrond van het deconnectiekader, de doelgroep, de minimale inhoud ervan en bespreken we een model van afsprakenkader.

Rent Company - BYOD randvoorwaarden & Cloud Telefonie voor Onderwijs
Spreker: Niel van Meeuwen & Mol Mike

14:00-14:20

BYOD: Randvoorwaarden voor een geslaagde aanpak.
Er komt best wat kijken bij de organisatie van een BYOD-project. Waar dien je rekening mee te houden qua technische kenmerken, maar ook logistiek en organisatorisch?
The Rent Company is al 15 jaar ervaringsdeskundige en geeft heel concrete tips op basis van casuïstiek van de voorbije jaren.

14:25-14:45 uur

"Cloud telefonie: onmisbaar als communicatietool in uw school:

Eigen sturing
Met een online controlepaneel kan je makkelijk de inkomende oproepen sturen.

Bellen met het schoolnummer
Directeur, directrice, medewerkers,... kunnen vlekkeloos uitbellen met het vast nummer van de school, via de smartphone. Zo blijft de privacy gewaarborgd.

Maximale kostefficientie
Enkel toestellen. Géén centrale, dure onderhoudscontracten, licenties,... You pay what you get. Een glashelder model dat meegroeit waar nodig.

Brightlab-computationeel denken unplugged - Wisa: Insights: beleidstool Wisa en Count-e
Spreker: Tine Wijnants - Maarten Bosmans

14:00-14:20

Computationeel denken is leren om een complex probleem zo aan te pakken, dat een computer kan helpen om het op te lossen. Zelfs jonge kinderen kunnen spelenderwijs aan de slag om te leren denken als een computer!

14:25-14:45

In deze sessie wordt via de beleidstool ‘Insights’ op basis van PowerBi toegelicht hoe je een onderbouwd beleid voert op basis van financiële, administratieve en educatieve gegevens.

 

Aanbod workshops sessie 2 deel 4
dinsdag 23 mei 2023 van 15:00 tot 15:45
Het ICT-beleid van Kogeka Geel -SFI Melle met panelgesprek
Spreker: Steven Macquoij, Stephanie Verlinden, Francis van Herck

Deze sessie vormt één geheel met de vorige sessie. Steven Macquoij en Stephanie Verlinden Kogeka en Francis van Herck SFI Melle

De meerwaarde van XR in TSO/dubbele finaliteit, BSO/arbeidsfinaliteit
Spreker: Alexander Vanhulsel

In deze workshop krijg je een zicht op hoe XR kan geïntroduceerd worden in de lessen. We geven je een zicht op enkele inspirerende apps, alsook een praktische uitleg over hoe die te integreren in een school- of klascontext. Tijdens deze workshop zal je VR-applicaties gericht op BSO/TSO ontdekken en kunnen uittesten.

Beleidsplanner Kenniscentrum en ICT-professionaliseringsplan
Spreker: Kevin Polley en Katrien Bernaerts

  Maak tijd voor een krachtig ICT-beleid  (deel 1)

Ga je binnenkort aan de slag met het schrijven van een ICT-beleidsplan? 

Of heb je al een ICT-beleidsplan, maar ben je benieuwd hoe je het verder kan optimaliseren? Kenniscentrum Digisprong ondersteunt je graag met behulp van een  aantal instrumenten die samen de ICT-beleidsplanner vormen.  Met de ICT-beleidsplanner kan elke school, onafhankelijk van schoolgrootte, onderwijsniveau of ICT-ervaring een gepaste keuze maken uit de aangereikte instrumenten. Scholen hoeven geen vaste route te doorlopen en integratie van bestaande beleidsdocumenten wordt aangemoedigd.   

Je vindt de ICT-beleidsplanner op https://www.vlaanderen.be/kenniscentrum-digisprong/tools/ict-beleidsplanner 

 

 

Geef je team een ICT-boost (deel 2)

Je schoolteam effectief professionaliseren op vlak van ICT, hoe begin je daaraan? Naast het volgen van traditionele opleidingen zijn er nog tal van andere manieren om je team een ICT-boost te geven.

Een doordacht ICT-professionaliseringsplan bestaat uit een combinatie van verschillende acties en inhouden zodat er voor elke leerkracht voldoende professionaliseringskansen zijn. Elke leerkracht leert op een andere manier en de professionaliseringsnoden zijn vaak heel verschillend. Het Kenniscentrum Digisprong tracht jullie hierbij te helpen met een uitgebreide inspiratielijst van ICT-professionaliseringsinitiatieven.
Onze inspiratielijst is nog niet in zijn definitieve vorm gepubliceerd. Ben je bereid enkele vormen uit te testen en ons feedback te bezorgen?

We tonen je van A tot Z hoe deze lijst tot stand kwam, wat je ermee kan doen en hoe ook jij ons nog verder kan helpen.

Meer info zie https://www.vlaanderen.be/kenniscentrum-digisprong/themas/professionalisering

Er is leven na de grafische rekenmachine
Spreker: Paul Decuypere

De digisprong zorgt ook in de lessen wiskunde voor een kleine revolutie. Zowat elke leraar heeft zich de laatste jaren grondig ingewerkt in het gebruik van grafische rekenmachines. Nu wordt dit vertrouwde instrument in heel wat scholen vervangen door laptop of chromebook o.a. om financiële redenen. Is dat terecht? Kan software op een laptop wel evenveel als wat de GRM kan? Of is het andersom en kan je met die software juist meer? Wat met examens en toetsen? En vraagt het gebruik van laptops een grote verandering in de manier van lesgeven, of valt dat best mee? Deze vragen leven in veel scholen. In deze sessie proberen we dan ook een en ander op een rijtje te zetten en de nodige antwoorden te geven.

Waarom is nieuwe cybersecurity architectuur noodzakelijk?
Spreker: Bruno Vercruysse, Fortinet

   

AI op school
Spreker: Francis Wyffels

Onze wereld is steeds meer gedigitaliseerd. Artificiële intelligentie In het bijzonder steekt steeds meer de kop op. Bij het oplossen van maatschappelijk relevante problemen versterken de verschillende STEM-disciplines elkaar. Computerwetenschappen, een van de disciplines vervat onder de S, is daarbij alomtegenwoordig: de dag van vandaag speelt de computer bij de natuurwetenschappen, de wiskunde en de humane wetenschappen een cruciale rol bij het aanpakken van complexe problemen.
Met Dwengo vzw en UGent-IDLAB-AIRO willen we via het project AI Op School leerlingen inzicht verschaffen in de achterliggende concepten van AI-systemen, en de ethische aspecten die ermee gepaard gaan. We ondersteunen leerkrachten daarbij a.d.h.v. lesmateriaal over AI, vervat in STEM-projecten binnen contexten zoals taal, zorg, sociale robots en de aanpassing van planten aan de klimaatverandering. Je kan alvast een kijkje nemen op onze website https://dwengo.org/. 

Caspr: schoolplatform als schil rond Microsoft 365
Spreker: Tom Debruyne

Caspr is een softwareplatform dat meerdere integraties met Microsoft 365 bevat zoals authenticatie, beheer van gebruikers en groepen, opslag op Sharepoint, (klas)agenda's, automatisatie van Teams, communicatie naar ouders en leerlingen, automatisatie van Bookings, ... . Hierbij voorziet Caspr o.a. een module voor organisatie- en gebruikersbeheer, een module voor doelen- en puntenrapporten, een leerlingvolgsysteem met opvolging voor remediëringen en sancties, een agendamodule gekoppeld aan het uurrooster...

Cloudwise_APS Fiberbackbonedesign via blowfiber
Spreker: Philip Vermeylen - Hendrik Bohez

15:00-15:20

Efficient beheer van chromebooks in de les en tijdens toetsen/examens
Veel scholen (zowel basisonderwijs als secundair onderwijs) kozen binnen digisprong ervoor om Chromebooks uit te rollen en gebruik te maken van Google's ecosysteem. Tijdens deze korte ""speed tech briefing"" geven we insight over hoe onze oplossing COOL zaken efficiënt kan aanpakken om de lestijd maximaal te benutten, en leerlingen met focus aan hun digitale opdrachten zet. Ook voor ICT-coördinatoren werkt er op de achtergrond heel wat syncs die het leven voor gebruikersbeheer vereenvoudigen en automatiseren.

15:25-15:45

Fiberbackbonedesign via blowfiber

Blowfiber flexibel toegepast volgesn het "pay-as-you-grow"-principe

TP link _ Cisco - Meraki
Spreker: Eric Mulder & August Martens

15:00-15:20

TP-Link Omada SDN - de slimmere cloudoplossing voor onderwijs. Gateway, switches, acces points, controllers, een genot om te implementeren.

15:25-15:45

Meraki is de perfecte oplossing om netwerken eenvoudig te beheren met een kleiner IT team. Configureer meerdere sites automtatsich vanuit een cloud dashboard en krijg volledige visibiliteit in wat er misloopt in je netwerk met onze AI powered troubleshooting tools. Gebruik je netwerk als een sensor voor de fysieke omgeving en combineer dit met camera's en sensoren om de digitale ervaring uit te breiden naar al je gebouwen. On prem, in de cloud of hybrid.

Aanbod workshops sessie 2 deel 5
dinsdag 23 mei 2023 van 16:15 tot 17:00
Hoe met kritieke controles een ransomware - aanval stoppen?
Spreker: Gino De Meester

Ransomware is niet meer weg te denken in deze tijden.  Wekelijks worden we overstelpt met berichten van bedrijven, steden en gemeenten maar ook scholen die getroffen worden door een ransomware-aanval. In deze sessie bespreken we wat je kan doen als school om te verhinderen dat aanvallers toegang krijgen tot jullie systemen, welke maatregelen je moet nemen zodat aanvallers niet doorheen je systeem zwerven en de controle over je netwerk kunnen uitoefenen. En als je toch gehackt wordt… welke maatregelen kon je nemen om de schade zo veel als mogelijk te beperken. Door de typische stadia van een ransomware-aanval te kennen, kan de school zich beter voorbereiden en beschermen.

De meerwaarde van XR in ASO/doorstroom finaliteit
Spreker: Alexander Vanhulsel

In deze workshop krijg je een zicht op hoe XR kan geïntroduceerd worden in de lessen. We geven je een zicht op enkele inspirerende apps, alsook een praktische uitleg over hoe die te integreren in een school- of klascontext. Tijdens deze workshop zal je VR-applicaties gericht op ASO ontdekken en kunnen uittesten.

STEM in de klas: VEXCode VR en VEX IQ
Spreker: Niels Puttermans

Tijdens deze workshop leer je hoe je het gratis VEXcode VR Stem platform kan gebruiken in je klas. We maken samen enkele korte programma’s en ontdekken waar je gratis lesmateriaal terug kan vinden. Bovendien krijg je de kans deze vaardigheden nadien naar een fysieke VEX IQ robot over te planten. Je hebt voor deze workshop een eigen laptop/Chromebook nodig.

LeerID Kenniscentrum digisprong
Spreker: Toon Beens

   LeerID: de single sign-on oplossing van de Vlaamse overheid

De Vlaamse overheid lanceerde LeerID, de single sign-on toepassing voor het leerplichtonderwijs. Via één gebruikersnaam en één wachtwoord kunnen leerlingen zich aanmelden op allerhande digitale leermiddelen en toepassingen. Benieuwd hoe dit juist in zijn werk gaat? Tijdens deze sessie lichten we de toepassing toe en maken we het gebruik concreet aan de hand van een demo. Meer info vind je via https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/leerid

 
Digitale didactiek: het kader
Spreker: Luigi Iannuzzi

Elke leraar is inhoudelijk expert en weet welke specifieke vakdidactiek nodig is om de leerlingen te ondersteunen om inhouden en vaardigheden uit de leerplannen eigen te maken. Met de digisprong is er een dimensie bijgekomen. Elke leraar moet ook expert worden in digitale didactiek. Hoe kunnen jouw leerkrachten digitale middelen inzetten om het pedagogisch proces doelgericht te ondersteunen waardoor ze een krachtige en gedifferentieerde leeromgeving creëren waarin elke leerling uitgedaagd wordt om verder te komen in zijn leerproces? Welke competenties heeft een leraar hiervoor nodig? Hoe kan een school bewust keuzes maken in het grote gamma aan digitale middelen dat voorhanden is? Op welke manier kan je (leer)middelen inzetten zodat ze een meerwaarde zijn en de betrokkenheid en de motivatie van de leerlingen verhogen? Wat kan jouw rol als ICT-coördinator zijn? Het TPACK-model en het DigCompEdu-kader vormen de wetenschappelijke basis van deze workshop.

5 steps to Cyber Resilience
Spreker: Steven De Ruyver

When it comes to cyberattacks, hackers don’t care how big your school or college is—they care how weak your security is. Ransomware attacks can be particularly devastating. But keeping ahead of the bad guys is exhausting, and finding the right solutions to protect your students, teachers, administrators, devices, and network can get complicated. Small schools need complete, layered security solutions, because no one technology alone can eliminate cybercrime such as ransomware attacks. You need protection on multiple fronts. So join us in this 45 min technical session on how to increase your cyber resiliency on your network, mail, devices and people. 

Toolbox
Spreker: Geert Huylebroeck en Tom Germijns

Voorstelling van de nieuwe interface en extra modules.
Vernieuwde inschrijvingsmodule
Cash-less werken in de school via de Wallet functie.

Vanerum
Spreker: -

16:15-16:35

 

16:40-17:00

VLAIO VR project rond EU
Spreker: Jasper Vervloet

EUconnect VR-experience: Europa dichter bij jongeren brengen via VR

Lab9 _ Yes
Spreker: Björn Carreyn - Danny Verdonk

16:15-16:40 Lab 9

Een leerlijn rond computationeel denken zowel in de basisschool als middelbare school

Maak kennis met de concrete lesmaterialen rond iedereen kan programmeren en bouw aan een leerlijn rond computationeel denken. Het materiaal start vanaf de kleuterklas en loopt verder in de lager school , middelbare school tot zelfs hoger onderwijs. 
 
In deze sessie krijg je een voorbeelden van mogelijke integratie te zien en maken we de link met het navormingsaanbod voor leraren zodat zij ook zelf het leerproces kunnen coachen.
 
16:40-17:00 Yes - lesgeven met digitale middelen
 
Strategie en methode:

Je kiest zelf de workshops en de sessies die je aanspreken. Achteraf kan je de ontvangen presentaties downloaden.

Er worden foto’s gemaakt tijdens de dag. Indien je hiermee niet akkoord gaat meld je dit aan fotograaf wanneer hij een foto neemt.

Bijkomende info:
  • Het nascholingsoverzicht van de pedagogische ICT-nascholingen voor het schooljaar 2022-2023 vind je door HIER te klikken. 
  • Je kan ook zoeken op thema door HIER te klikken.
  • Het overzicht voor de technische nascholingen vind je door HIER te klikken.  

De modaliteiten van ICT voor deelname aan dit initiatief, kan je online nalezen.

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:

Tot 31 maart geldt het vroegboektarief € 90 daarna kost de studiedag € 120. De korting wordt verrekend op de eindfactuur en niet bij inschrijving.


Voor dit initiatief kan je tot en met zaterdag 13 mei 2023 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 120,00 Euro
Lesgever: Vens Jos
Rymen Kathleen
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Thomas More - Campus Geel (Inschrijven afgesloten)
Kleinhoefstraat 4
2440 Geel (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • dinsdag 23 mei 2023 van 09:30 tot 17:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.