Aanmelden
Laden…

Even geduld...

0000-APR3-01 Webinar 1: Hoe kan je als directieteam jezelf en je schoolteam goed voorbereiden op de delibererende klassenraden?

Als directeur wil je graag dat de delibererende klassenraden goed verlopen, dat er goede beslissingen genomen worden en dat de leraren tevreden zijn over de aanpak van dit belangrijk beslissingsmoment en dit allemaal in functie van een zo goed mogelijke studievoortgang voor elke leerling.
In twee webinars krijg je inzichten en tips om de delibererende klassenraden op jouw school optimaal voor te bereiden en te begeleiden (webinar 1) en informatie over de actuele regelgeving m.b.t. de delibererende klassenraad - APR 3.(webinar 2)

Doelstellingen:

Het volgen van de webinars helpt directieteams om zichzelf en hun schoolteams goed voor te bereiden en om te reflecteren over hun werking zodat ze tijdens klassenraden komen tot goede deliberatiebeslissingen die uitgaan van zoveel mogelijk studievoortgang voor èlke leerling.

Doelgroep:

directie secundaire scholen

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

In twee aparte webinars krijg je - specifiek gericht op de delibererende klassenraad - : - ondersteuning bij een goede voorbereiding - aanzetten om te reflecteren over de doelstelling van de delibererende klassenraad en - informatie over gewijzigde en actuele regelgeving rond de delibererende klassenraad (APR 3).
Bij jouw inschrijving kan je vragen formuleren rond de actuele regelgeving APR3. Deze vragen zullen we bundelen en thematisch behandelen tijdens de tweede webinar.

Strategie en methode:

Webinars met kans tot vraagstelling

Je kan bij inschrijving een vra(a)g(en) noteren die je graag beantwoord wil zien tijdens dit initiatief. Denk aan vragen die te maken hebben met de APR 3 en de gewijzigde regelgeving. We bundelen deze vragen per thema en voorzien een antwoord tijdens de webinars. 

Bijkomende info:

Wil je beide webinars volgen, dan schrijf je 2 keer in!

Webinar 1: Hoe kan je als directieteam jezelf en je schoolteam goed voorbereiden op de delibererende klassenraden?

  • eerste maal: maandag 24 april 14.00 uur tot 15.30 uur
  • tweede maal: dinsdag 25 april: 16.00 uur tot 17.30 uur

Webinar 2: APR 3 - de delibererende klassenraad: actuele regelgeving en aandachtspunten

  • eerste maal: dinsdag 23 mei 09.00 uur tot 11.00 uur
  • tweede maal: donderdag 25 mei 13.30 uur tot 15.30 uur
Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Debbaut Bart
Impens Kristine
Breine Geert
Witters Conny
Heyde Barbara
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Online sessie (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • maandag 24 april 2023 van 14:00 tot 15:30
  • Reeks 2: (Voorbij)
    • dinsdag 25 april 2023 van 16:00 tot 17:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.