Aanmelden
Laden…

Even geduld...

SUBPSTA1INT220379-05 Infomoment decreet internaten voor opvoeders

We verwachten tegen volgend schooljaar een nieuw decreet onderwijsinternaten. Ondanks het feit dat het wetgevend proces nog loopt en de regelgeving niet definitief is, willen we onze opvoeders toch al toelichting geven bij de globale inhoud van het decreet en specifiek bij de nieuwe personeelsmateries die betrekking hebben op de opvoeders (toekomstige internaatsmedewerkers).

Doelstellingen:
 • Je kent de doelen en de globale inhoud van het nieuwe decreet onderwijsinternaten.
 • Je krijgt inzicht in de gevolgen voor de internaatswerking, en meer specifiek bekeken vanuit de rol van de opvoeder.
 • Je krijgt inzicht in de personeelsgebonden materies, specifiek de wijzigingen voor het opvoedend personeel.
Doelgroep:
 • Opvoeders internaten
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

De concrete inhoud is het nieuwe decreet internaten en de memorie van toelichting  (onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de regelgeving).

Strategie en methode:
 • Kennis en inzicht verwerven (via presentatie)
 • Mogelijkheid tot vraagstelling
Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Verdonck Inge
Dingenen Anja
De Keulenaere Erna
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Online sessie (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 27 juni 2023 van 09:30 tot 11:30
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • donderdag 29 juni 2023 van 13:00 tot 15:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.