Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETPBES0WEL230011-01-live Opleiding Basiskennis preventieadviseur (PA3): live reeks

Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert voor de eigen leden een opleiding basiskennis preventieadviseur interne dienst (PA3).

Doelstellingen:
 • De preventieadviseur van de interne dienst op school is wettelijk verplicht vol­doende kennis van de wetgeving inzake het welzijn van de werknemers te bezitten. Via de opleiding “Preventieadviseur Interne Dienst − Basiskennis” wil Katholiek Onderwijs Vlaanderen aan preventieadviseurs van katholieke onderwijsinstellingen de gelegenheid bieden deze basiskennis te verwerven én te leren toepassen in een concrete schoolcontext.

 • De cursist zal gaandeweg de nodige kennis en vaardigheden aangereikt krijgen om het beleid inzake preventie en bescherming op school te ondersteunen, al dan niet onder het toezicht van een leidend preventieadviseur van niveau 1 of niveau 2.
 • Deze opleiding voldoet aan de wettelijke vereisten van het Koninklijk Besluit van 17 mei 2007 en komt voor op de lijst van de FOD WASO.
Doelgroep:

Dit is een individugerichte nascholing voor directeurs, internaatsbeheerders, leraren, ondersteunend personeel, technisch adviseurs en andere personeelsleden van scholen en internaten met het oog op het uitoefenen van de functie van preventieadviseur. Personeels- en directieleden kunnen deze opleiding ook volgen vanuit een interesse voor de lesinhoud, voor persoonlijke professionalisering.  

Deze opleiding is van toepassing voor scholen van het katholiek gewoon en buitengewoon basis– en secundair onderwijs, volwassenenonderwijs of van katholieke internaten.

Preventieadviseurs van schoolbesturen die minimaal 200 werknemers tewerkstellen zijn verplicht een aanvullende vorming voor preventieadviseur niveau 1 of niveau 2 te volgen. Voor hen is deze opleiding dus NIET voldoende.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Hieronder vind je een voorbeeldprogramma.

De inhoud wordt aangeboden in lesthema’s maar kan organisatorisch verschillen naargelang de beschikbaarheid van de lesgever en begeleider.

Elke deelnemer krijgt na inschrijving het lesprogramma van de eigen reeks door.

Lesthema’s

 • Duiding bij de cursus en de praktische toepassing (eindwerkje)
 • Basisbeginselen Preventie & Bescherming:
  • Welzijnswet
  • Welzijnsbeleid: DRBS, GPP, JAP
  • Opdrachten en taken PA en IDPBW
 • Eerste hulp en medicatie op school 
 • Regelgeving en bronnen op het internet
 • Aansprakelijkheid en bescherming van de preventieadviseur
 • Psychosociaal welzijn – Well-Be
 • Hygiëne, sanitaire installaties, legionella
 • Gevaarlijke stoffen
 • Arbeidsongevallen
 • Comité preventie en bescherming op het werk (CPBW)
 • Intern noodplan en brandveiligheid
 • Onthaal
 • Sport- en speelterreinen, speel- en gymtoestellen
 • Aankoopprocedure
 • Voedselveiligheid
 • Werken met derden
 • Elektrische installaties, BA4-BA5
 • Ethiek van de PA, communicatiestijlen
 • Veilig gedrag stimuleren
 • Schooluitstappen en -evenementen
 • Binnenluchtkwaliteit
 • ArXs, een digitaal DRBS
 • Externe dienst preventie en bescherming op het werk (EDPBW)
 • Agora, een digitaal DRBS
 • Verkeersveiligheid
 • Arbeidsinspectie en doorlichting (audittool)
 • Risicoanalyse-technieken: voorbeelden + workshop
 • Administratieve verplichtingen, keuringen en controles
 • Tijdelijke en mobiele bouwplaatsen
 • Veerkracht en preventie van langdurige ziekte
 • Tips 'Hoe begin ik eraan?'
 • Bespreking presentatie praktische toepassing (eindwerkje)
 • Theoretische, schriftelijke evaluatie
 • Verdediging van de praktische toepassing (eindwerkje)
 • Academische zitting
 • Proclamatie
Strategie en methode:

De opleiding is maximaal afgestemd op bruikbaarheid en haalbaarheid in een onderwijscontext en bevat vele praktijkvoorbeelden. Concreet materiaal dat rechtstreeks gebruikt kan worden op school wordt ter beschikking gesteld via SharePoint en via de website. Samenwerking, uitwisseling en netwerking tussen cursisten van verschillende scholen wordt uitdrukkelijk nagestreefd.

De cursussen zijn modulair opgebouwd rond de genoemde thema’s. Alle docenten hebben uitgebreide praktijkervaring in de behandelde materie.

Bij inschrijving kies je of je inschrijft met de bedoeling om het getuigschrift te behalen, of gewoon uit interesse.

 • Schrijf je in met de bedoeling om het getuigschrift te behalen, dan werkt de cursist in de loop van de cursus een praktische toepassing uit en neemt deel aan het evaluatiemoment. Hij/zij leert hiermee een probleem inzake preventie en bescherming op school concreet aan te pakken op een doeltreffende manier. De cursist licht zijn praktische toepassing mondeling toe aan een jury aan de hand van een digitale presentatie.
 • Van de cursisten die deelnemen enkel vanuit een persoonlijke interesse begrijpen we dat het verwerven van de kennis en het kunnen toepassen ervan niet strikt noodzakelijk is. Zij ontvangen enkel een aanwezigheidsattest.
Bijkomende info:

Minimum aantal deelnemers om door te laten gaan: 17 per reeks.

Inschrijving: uiterlijk op vrijdag 25 augustus. Het aantal deelnemers is strikt beperkt tot 24 voor de live reeks in Gent en tot 20 voor de live-reeks in Leuven. Indien er op vrijdag 25 augustus onvoldoende deelnemers zijn op een lesplaats om de reeks break-even te organiseren, wordt deze reeks geschrapt. De ingeschreven deelnemers worden dan, indien gewenst, tussengevoegd in een andere reeks volgens inschrijvingsdatum.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Er is een broodjeslunch bij elke lesdag inbegrepen.

Sessies: 20 sessie(s)
Kwalificatie:

Herwerking.

Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 27 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 850,00 Euro
Lesgever: Goethals Peter
Bert Brigitte
Claeys Sarah
Bonroy Geert
Wauters Franky
Boels Koen
Vervoort Kurt
Thys Erik
Verhaeghe Lieven
Vanharen Dany
Van Hove Greet
Van Durme Inge
De Roover Koen
Renard Carine
Vandenplas Kristof
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Meerdere lesplaatsen (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Inschrijven afgesloten)
  • donderdag 21 september 2023
   Sint-Baafshuis Biezekapelstraat 2 9000 Gent (kaart)
   van 08:45 tot 16:00
  • donderdag 19 oktober 2023
   Sint-Baafshuis Biezekapelstraat 2 9000 Gent (kaart)
   van 08:45 tot 16:00
  • donderdag 16 november 2023
   Sint-Baafshuis Biezekapelstraat 2 9000 Gent (kaart)
   van 08:45 tot 16:00
  • donderdag 14 december 2023
   Sint-Baafshuis Biezekapelstraat 2 9000 Gent (kaart)
   van 08:45 tot 16:00
  • donderdag 25 januari 2024
   Sint-Baafshuis Biezekapelstraat 2 9000 Gent (kaart)
   van 08:45 tot 16:00
  • donderdag 22 februari 2024
   Sint-Baafshuis Biezekapelstraat 2 9000 Gent (kaart)
   van 08:45 tot 16:00
  • donderdag 21 maart 2024
   Sint-Baafshuis Biezekapelstraat 2 9000 Gent (kaart)
   van 08:45 tot 16:00
  • donderdag 25 april 2024
   Sint-Baafshuis Biezekapelstraat 2 9000 Gent (kaart)
   van 08:45 tot 16:00
  • donderdag 16 mei 2024
   Katholiek Onderwijs Vlaanderen Guimardstraat 1 1040 Brussel (kaart)
   van 08:45 tot 16:00
  • donderdag 6 juni 2024
   Sint-Baafshuis Biezekapelstraat 2 9000 Gent (kaart)
   van 08:45 tot 16:00
Wachtlijst - Volzet? Schrijf je hier in!
(Kaart)
 • Reeks 3:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Heilig Hartinstituut Lyceum (Afgelast)
Naamsesteenweg 355
3001 Leuven (Kaart)
 • Reeks 2: (Afgelast)
  • vrijdag 22 september 2023 van 08:45 tot 16:00
  • vrijdag 20 oktober 2023 van 08:45 tot 12:00
  • vrijdag 17 november 2023 van 08:45 tot 16:00
  • vrijdag 15 december 2023 van 08:45 tot 16:00
  • vrijdag 26 januari 2024 van 08:45 tot 16:00
  • vrijdag 23 februari 2024 van 08:45 tot 16:00
  • vrijdag 22 maart 2024 van 08:45 tot 16:00
  • vrijdag 26 april 2024 van 08:45 tot 16:00
  • vrijdag 24 mei 2024 van 08:45 tot 16:00
  • vrijdag 7 juni 2024 van 08:45 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.