Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETPBES0WEL230011-03 Basiskennis welzijn op het werk voor de hiërarchische lijn, directeurs, beheerders, TAC, TA's, ...

Wie maakt deel uit van de hiërarchische lijn? Welke zijn hun verantwoordelijkheden en taken in het kader van preventie en welzijn op het werk? In deze professionalisering krijg je een antwoord op deze vragen.

Doelstellingen:

De implementatie van het welzijnsbeleid op school is de taak van het schoolbestuur en van de leden van de hiërarchische lijn. Zij zijn het die instaan voor de uitwerking van een dynamisch risicobeheersingssysteem (DRBS), en vervolgens voor de programmatie, de realisatie en de evaluatie ervan. Voorts werken de leden van de hiërarchische lijn mee aan het opstellen van het globaal preventieplan (GPP) en het jaarlijks actieplan (JAP), onderzoeken ze ongevallen en incidenten, controleren ze arbeidsmiddelen, persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen, waken ze over de naleving van de instructies inzake veiligheid, staan ze in voor het onthaal van nieuwe personeelsleden … (Art. I.2-11 van de codex over het welzijn op het werk). 

Teneinde zowel hun betrokkenheid als hun deskundigheid te verhogen, organiseren we een specifiek professionaliseringsproject voor leidinggevenden/leden van de hiërarchische lijn. 

Doelgroep:

Leidinggevenden van het katholiek onderwijs in Vlaanderen zoals directeurs, bestuurders, internaatsbeheerders ...

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:
 • Wetgeving
 • Welzijnsdomeinen
 • Verantwoordelijkheden en taken hiërarchische lijn
 • Welzijnsbeleid en dynamisch risicobeheersingssysteem
 • Gevaren, risico’s, risicoanalyses en preventiemaatregelen
 • Informatie, opleiding en onthaal van werknemers
 • Ongevallen en incidenten
 • EHBO en Medicatie op school
 • Noodsituaties, procedures, instructies en signalering
 • Psychosociaal welzijn
 • Aankoopprocedures
 • Arbeidsmiddelen en gevaarlijke stoffen
 • Specifieke werkzaamheden zoals bijvoorbeeld bouwen en verbouwen
 • Inspectie en doorlichting
Strategie en methode:

De opleiding is maximaal afgestemd op bruikbaarheid en haalbaarheid in een onderwijscontext en bevat vele praktijkvoorbeelden. Concreet materiaal dat rechtstreeks op school gebruikt kan worden, wordt ter beschikking gesteld. Samenwerking, uitwisseling en netwerking tussen cursisten van verschillende scholen wordt uitdrukkelijk nagestreefd.

De deelnemers kunnen tot 14 dagen voor de start van deze opleiding vragen of casussen bezorgen aan de organisator. De spreker heeft tijdens de vorming en de vragenronde aandacht voor de gestelde vragen.

Je kunt deze vraag of vragen ingeven bij inschrijving.

Bijkomende info:

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Sessies: 4 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 240,00 Euro
Lesgever: Van Durme Inge
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Online sessie (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 1 februari 2024 van 09:00 tot 12:00
  • donderdag 8 februari 2024 van 09:00 tot 12:00
  • vrijdag 8 maart 2024 van 09:00 tot 12:00
  • vrijdag 22 maart 2024 van 09:00 tot 12:00
Wachtlijst - Volzet? Schrijf je hier in!
(Kaart)
 • Reeks 2:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.