Aanmelden
Laden…

Even geduld...

KOEPCBA0DLP230014-WIS-1TM Sleutels voor effectieve wiskundedidactiek

De reken-wiskundeprestaties in Vlaanderen blijven dalen. Effectieve didactiek kan deze tendens ombuigen en zorgen voor leerwinst bij leerlingen. Welke sleutels kan jij gebruiken om je wiskundedidactiek te versterken? Over dit vraagstuk buigen we ons in deze nascholing. 

Doelstellingen:
  • Je krijgt zicht op het waarom, het hoe en het wat van sterke wiskundedidactiek. 
  • Je ontdekt praktische tools om je wiskundedidactiek krachtig en effectief te maken. 
  • Het schoolteam basisonderwijs bouwt een krachtige reken/wiskunde-leeromgeving uit met effectieve didactiek en aandacht voor wiskunde(taal) vanaf de kleuterschool. 
Doelgroep:
  • Team kleuteronderwijs
  • Team lager onderwijs
  • Team basisonderwijs
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

De reken-wiskundeprestaties in Vlaanderen blijven dalen. Effectieve didactiek kan deze tendens ombuigen en zorgen voor leerwinst bij leerlingen. Welke factoren maken wiskundedidactiek dan precies effectief? 

In deze nascholing krijg je sleutels aangereikt om jouw didactiek te versterken. Je denkt samen in je team na met welke sleutel je (eerst) aan de slag wil en hoe je dat gaat concretiseren in de praktijk. 

Strategie en methode:

We bouwen de sessie interactief op waarbij we afwisselend in grote en kleine groepen werken. We hanteren werkvormen en oefeningen die het leren van de deelnemers stimuleren. Je werkt actief met het leerplan, praktijkvoorbeelden en het schema voor een krachtige leeromgeving. 

Bijkomende info:

De werkelijke kostprijs van dit professionaliseringsinitiatief bedraagt 650 euro/sessie. Wij bieden dit initiatief aan een verminderde prijs aan, dit is mogelijk door tussenkomst van de overheid.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 30 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 330,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.